VÁROSVÉDŐ CSOPORT

Kerületünkben  számos civil szervezet, csoport működik eredményesen. Közülük mutatjuk be most a Városvédő Csoportot vezetőjük és lelkes motorjuk. Árkiné Magdika segítségével. Az általa készített beszámolókból állítottuk össze az alábbi tájékoztatót.


   A  XX. század második felében sokan hitték, hogy az új az egyben jobb is. A fejlesztések gyakran rombolásokkal, bontásokkal jártak és bizony kevesen voltak , akik ennek nem örültek. Aztán egyre többen emelték fel szavukat az értelmetlen pusztítás ellen. Az Ő szószólójuk, eleinte magányos képviselőjük volt Ráday Mihály, aki a televízióban mutatta meg értékeinket.

   Pesterzsébeten 2004 májusában tizenöt fő alapította meg a Városvédő Csoportot, vezetőjüknek Árki Sándorné Kápolnási Magdolnát választották. A választás logikus volt, hiszen ekkor már hosszabb ideje gyüjtette az azonos gondolkodású embereket maga köré.      

   A csoport és vezetőjük rögtön nagy fába vágta a fejszéjét. Kápolnási Magdi maga is egy régi erzsébeti kereskedő család tagja, így szerette volna a régi, kihaló mesterségek és talán utolsó művelőik bemutatását a Pesterzsébeti Múzeumban. Harmincnyolc vállalkozót keresett meg, és közülük sokan adták kölcsön irataikat, fényképeiket és szerszámaikat, hogy bemutassák az Ő Pesterzsébetüket. A november közepén nyíló „ PESTERZSÉBET ANNO „ kiállítás nagy sikert aratott, több ezren nézték meg. A nagy siker híre a kerület határain is túlterjedt. A Budapesti Városvédő Egyesület – melynek a mi csoportunk is a tagszervezete – Podmaniczky Termében két hónapra vendégül látták a kiállítást.

   A csoport és vezetője azonban ezután sem pihent, hanem részt vett a kerület múltját kutatók munkájában. Először a Múzeum kérésére pontosítják a leltárban szereplő sírkövek helyét / a temetőben, a keresztnél vannak elhelyezve /.Ezután a világháborús emlékműhöz  segítenek felkutatni az elesettek nevét / mintegy ötven nevet találnak /.

   Váratlan szerencseként  103 db fényképet kapnak, melyek a bontás előtti  Pesterzsébetet ábrázolták.Ezt a Pesterzsébeti Múzeumnak adták, hogy megőrizze az utókornak.

   A 2005. év  nagy feladata volt az egykori „ 48-as vendéglő „ falára elhelyezni azt az emléktáblát, amely Kossuthfalva alapítására emlékezik. Ennek az épületnek a helyén állt ugyanis az az épület, ahol a telepesek összegyűltek és kimondták: engedélyt kérnek a névviseletre Kossuth Lajostól .A táblát november 24-én avatták fel.

   A 2006-os év hasonlóan tevékenyen telt. Megváltozott a csoport ülések jellege. Az eddigi beszélgetős jelleget felváltotta egy feszesebb, célra törőbb ülésvezetés. A foglalkozás elején előadás hangzik el valamilyen eseményről vagy valakiről. Elsőként a település egyik alapítójáról, Török Flórisról. A csoport kezdeményezésére sírját 15/2005-ös határozatával a Nemzeti Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

   Megemlékezett a Csoport  az 1944 áprilisi angol-szász bombatámadásról is. 2006. szeptember 27-én avatták fel azt az emléktáblát a Pesterzsébeti Temető bejárata közelében, amely a település alapítóinak és a temetőben lévő sírjaiknak állít emléket.
Külön is köszönet illeti a temetők vezetőit: dr. Simóka Kálmánné és Meiler Zsuzsanna igazgatónőket valamint Kanizsár Sándor és Holczer Antal kőfaragók munkáját és adományát.

   A 2007-ik év főleg a kapcsolatok építésének az éve volt. Felvettük a kapcsolatot dr. Grétsy Lászlóval, kerületünk szülöttével, aki levelében ma is szeretettel emlékezett szülővárosára.

  Meglátogattuk a Csepeli Helytörténeti  és Városszépítő Egyesület  kiállítását, melyet  Weiss Manfréd  születésének  150. évfordulója alkalmából rendeztek. Pesterzsébetről sokan jártak dolgozni az általa vezetett gyárba.

   A Csoport részt vett a Múzeumok Éjszakája című programon, a Pesterzsébeti Múzeumban.

   Ismét sikerült egy régi emléket megszerezni és a múzeumnak átadni. A  DRASCHE  Téglagyár tervrajzai és a helyén épült Gubacsi lakótelep fotóit októberben adta át a csoport.

  Az évvége nagy szervezése Ráday Mihály programjának a megvalósítása volt. A Duna part és a Csónakházak felvételei már le is mentek a műsorában, a templomi képek a karácsonyi műsorban lesznek.

   A csoportot 15-en alapították, mára 69-en vesznek részt a munkában. Sokrétű, színes életet élnek, megmentve múltunk egy – egy darabját a feledés elől. Mindenkit szeretettel várnak foglalkozásaikra, a Gaál Imre Galériában.

Komoróczy László, alpolgármester