Szolidaritás és felelősség

A Magyar Szocialista Párt Választmányának Állásfoglalása a deviza- és forinthitelesek, illetve a közüzemi tartozással rendelkezők védelméről.

 

A kormány gazdaságpolitikai ballépéseinek legfájdalmasabb magyarországi hatása a korábban devizában eladósodottak, forinthitelesek, közműdíjhátralékosok helyzetének radikális romlása. A jelenlegi tragikus helyzet kezelése felelős kormányzati politikát igényel, amelyet kizárólag az érintett társadalmi csoportokat képviselő civil szervezetek és a hitelezők együttes bevonásával lehet megoldani. Az MSZP Választmánya arra szólítja fel a kormányt, hogy azonnal fejezze be az időhúzó, a forint stabilitásának károkat okozó politizálását, és hozzon gyors, az érintett családok számára valódi kiutat jelentő intézkedéseket.

 

Elbukott „forradalom”, kárvallott családok tízezrei

 

A valóságtagadó Fidesz –kormányról őszre kiderültek hazugságai. Ennek kárát a forint régiós valutákhoz képest is nagyobb gyengülése révén a devizában eladósodott családok látják. A tőzsdei spekulációk gyanújával is megvádolható kormányzó érdekcsoport vétkesen késlekedik olyan intézkedésekkel, amelyeket maguk ígértek meg. A hazug és továbbra is csak a kiszolgáltatott csoportokat manipuláló kormányzati propaganda folyamatosan politikai felelősök után kutat, ahelyett, hogy valódi intézkedésekkel segítene. Az ígért eszközkezelő nem jött létre, koncepciója dilettáns és előkészítetlen, a kormány hetente más ötlettel áll elő, hol az adósságok átváltásáról füllent, hol pedig bankellenes dühében álmegoldásokat kerget.

 

Improvizáció helyett szakszerűséget és egyeztetést!

 

A becsapás és hozzánemértés helyett felelős, fenntartható és szakszerű kormányzati intézkedéscsomagra volna szükség. Ennek megalkotása során nem vádolni, megosztani és lejáratni kellene, hanem szakszerű alázattal együttműködni és reális megoldást találni. Ebben az MSZP partnere az érintett civil szereplőknek, a hitelezőknek és a kormánynak is.

 

A jelenlegi társadalmi válságot okozó helyzet, amelyet a kormány az elmúlt közel 120 nap alatt csak súlyosbított, akkor volna valójában megoldható, ha a kormány világos gazdaságpolitikát követne, nyíltan kommunikálna róla, és folyamatosan egyeztetne a társadalmi és piaci partnerekkel.

 

Az MSZP szerint a kormány feladata a devizaadósságuk miatt nehéz helyzetbe kerültek ügyében az, hogy szakszerű, átfogó gazdaságpolitikával stabilizálja a forint árfolyamát, a bűnös nyári hibák után teremtse meg újra hazánk szavahihetőségét. Alkosson olyan fenntartható és szolidáris átmeneti intézkedéseket, amelyek kivezető utat jelentenek az eladósodottak számára, és közben tegyen azért is, hogy a saját hibájából előállt helyzet árát ne az el nem adósodott magyar polgárok fizessék meg a hitelpiac kormányzati dilettantizmusból fakadó hosszú távú szétverése révén.

 

Az MSZP javaslatai:


 Egyeztetés nélkül ne cselekedjen a kormány! – A kormány kezdjen érdemi és azonnali konzultációt minden érintett szereplővel. Ne válogasson önös politikai érdekei szerint a civil világ szereplői között, mert a világgazdasági válság miatt előállt, és a kormány által súlyosbított problémát csak együtt tudjuk megoldani.

 

 Együttműködést! – A kormány működjön együtt mindenkivel a bajbajutottak megsegítésének érdekében.

 

 A kormány indítson átfogó kormányzati programot! – A kormány legyen segítő és ösztönző egyszerre, átfogó kormányzati program keretén belül vizsgálja felül és módosítsa az adósságkezelési szabályokat.

 

 A családok otthonait meg kell védeni! – Olyan megoldás kidolgozását támogatjuk, amely fenntartható törlesztési pályát alakít ki a nehézségekkel küzdő családok számára úgy, hogy közben egy élet munkájával megszerzett tulajdonuk ne vesszen el. Ezen munkába be kell vonni az önkormányzatokat is, akik közelebbről ismerik polgáraik problémáit.

 

 Alacsonyabb és kiszámítható törlesztőrészleteket! – Csökkenteni kell a fizetendő törlesztőrészleteket, de valódi intézkedésekkel. A középárfolyamon való elszámolás ugyan újabb banki profitforrást szüntet meg, de csak 400-1500 forintos átlagos havi törlesztőrészlet csökkenést eredményez.

 

 Csökkentett adminisztrációs terheket! – Az előző kormány által kidolgozott Banki Magatartási Kódex elvi irányát követve felszólítjuk a kormányt, hogy tegyen az adminisztrációs költségek további csökkentése érdekében, törölje el a büntetőkamatokat, és hatékony pénzügyi felügyelettel segítse a kiszolgáltatottakat.

 

 Védelmet a kilakoltatások ellen! – Az előző kormány által bevezetett hatékony kilakoltatási tilalom fenntartásában az MSZP támogatja a kormány törekvéseit. El kell érni, hogy a Fidesz-kormány károkozása miatt nehéz helyzetbe sodort családok ne kerülhessenek utcára se most, se jövőre.

 

 A kormány ne rontsa tudatosan a fizetési morált! –A kormány szakszerűtlen kommunikációjával ne rontsa tovább a helyzetet, ne keverjen bajba újabb családokat.