Válasz a vádaskodásokra

   2007.február 24-én a XX.kerületi FIDESZ honlapján egy cikk jelent meg "Politikai bosszú, és heves szóváltás ismét" címmel.
   A cikk nincs aláírva, de a stílusából arra lehet következtetni, hogy azt Fröhlich Péter, a FIDESZ XX.kerületi frakcióvezet?je írta. A cikk megállapításainak nagy része valótlanság. Az eredeti cikket --- változtatás nélkül (a helyesírási hibákat változatlanul hagyva) --- idézem alább fekete színnel, s a véleményemet kékkel és >nl sorkezdéssel jelölöm.

Nemes László
az MSZP XX.kerületi frakciójának vezet?je
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Politikai bosszú, és heves szóváltás ismét

Pesterzsébet önkormányzatában alapvet?en megváltozott a képvisel?testületi ülések hangulata az elmúlt hónapokban.

nl> Megváltozott. Elt?nni látszik a másik fél tisztelete, ami szerintem akkor is meg?rzend?, ha az politikailag más véleményt képvisel. Mi, szocialisták, azt tapasztaljuk a Fidesz részér?l, hogy azt feltételezik rólunk, hogy rosszindulattal, ártó szándékkal tevékenykedünk a Képvisel?-testületben. Ez az álláspontjuk ELFOGADHATATLAN számunkra. Ez igaztalan és sért?.

Erre azonban a helyi MSZP is ugyanúgy reagál mint a rend?rattakot vezényl? Gyurcsány kormány: többségével visszaélve korlátozni próbálja az ellenzék demokratikus jogát.

nl> Nem korlátozott itt senki semmit. Nem változtak a szabályok 2004 óta. Az Önkormányzat és a Képvisel?-testület a Szervezeti és M?ködési Szabályzat (SZMSZ) alapján m?ködik, s ezt az SZMSZ-t utoljára 2004 nyarán módosította a Képvisel?-testület.

?skövületetek?

nl> Miért lennénk azok? Avagy "?skövületnek" kell tekinteni azokat (minket is), akik a hagyományos, tisztességes hozzáállás alapján viselkednek? MI eddig is tiszteletben tartottuk a választópolgárok döntését, ezután is ezt fogjuk tenni. Megtisztel?nek érezzük, hogy 1994 óta immár a negyedik önkormányzati választáson bíztak meg bennünket, szocialistákat a választópolgárok azzal, hogy a kerület érdekében képvisel?ként dolgozzunk.

Tudjuk jól, megváltozott az ország hangulata is, és Erzsébeté is.

nl> Ezt sajnos mi is tapasztaljuk. Mi azt érezzük, hogy az embereket megrémíti az az agresszív hozzáállás, amit a FIDESZ részér?l tapasztalunk itt a kerületben (is).

Nyíltabb, kritikusabb, konfrontatívabb lett, mert az emberek hatalmasat csalódtak és változást igényelnek.

nl> Mi nem azonosulunk azzal a magatartással, hogy hanger?vel és er?szakossággal kell pótolni a szakmailag megalapozott, tényszer? vitát. Nem tudom, mib?l gondolja azt a FIDESZ, hogy az emberek csalódtak az MSZP helyi politizálásában. Ugyan kevesebb szavazatot kaptunk az önkormányzati választásokon, mint 4 éve, de Pesterzsébeten még mindig jóval többen bíznak bennünk, mint a FIDESZ-ben.

De ezt a szocialisták nem hajlandók felfogni .?k ülnének tovább a "régi langyos vízben", és "kiakadnak", ha az ellenzék végre határozottan lép fel, és számon kéri a választási igéreteket. Ezt tette a helyi Fidesz a költségvetési vitában, hiszen ez a dolga.

nl> Egyáltalán nem így van. Mi tudomásul vettük eddig is, hogy az ellenzék feladata a bírálat és a kritika, de nem fogadjuk el, hogy a FIDESZ ezt jókora felel?tlenséggel társítja. A kerület idei költségvetésének készítésekor MÁSFÉL MILLIÁRD forint elköltésére tettek javaslatot. Ha ezt elfogadtuk volna, akkor abba Erzsébet belegebedne! A másfél milliárd forint az EZERÖTSZÁZ MILLIÓ forint ! Ez a teljes költségvetésnek kb. 15%-a lenne.

Azt hiszik, mindent lehetett, és a Fidesz mégis csöndben marad. De miért? Mert a Potoczky-éra alatt ehhez voltak hozzá szokva.
Szocialisták azt is hiszik, mindent meg is csinálhatnak büntetlenül.

nl> Nem, tényleg nem lehet mindent. Egyik pártnak sem lehet MINDENT megtennie, a FIDESZ-nek sem! Csöndben maradnia sem kell a FIDESZ-nek, ezt senki nem várja el t?lük, de ha mondanak valamit, akkor olyat állítsanak, aminek van némi valóságalapja.
Egyébként az el?z? ciklus Fidesz frakciója, józan és mérsékelt politikájával gyakorlatilag meg tudta valósítani a választási programját, mert az együttm?ködés számunkra azt jelentette, hogy a jó javaslataikat bevettük a megvalósítandók közé. Mindezt úgy érték el, hogy a jelenleginél kevesebben voltak. Az eltérés csupán a normális párbeszédben volt… Érdemes lenne kipróbálni. A február 15-i testületi ülésen már majdnem sikerült is az együttm?ködés: az egyeztetésen 10 költségvetési javaslatukból 9-et elfogadtunk, a tizedikre azt mondtuk, hogy majd a féléves költségvetési helyzet alapján újra megvizsgáljuk. Ezek után a FIDESZ felrúgta a megállapodást és obstrukcióval akadályozta meg, hogy aznap kész legyen a költségvetés.

Legyen szó választási hazudozásról,

nl> Mi nem hazudtunk a választási kampányban sem, és két választás között sem. Mi is itt élünk, a kerület többi lakosával együtt, ugyanazokkal a problémákkal találkozunk; nekünk annyival több a felel?sségünk, hogy ezek elhárítására megoldást kell találnunk. Amit célként t?ztünk ki az elmúlt 12 évben, azt komolyan gondoltuk, ezeket sorra megvalósítottuk. Azon dolgozunk a jöv?ben is, hogy célkit?zéseinkb?l minél el?bb, minél több valóság legyen.

pénzügyi bukásról a Jégcsarnok kapcsán,

nl> Nem értem, mir?l beszél a FIDESZ. A pesterzsébeti Jégcsarnok m?ködik. Természetesen banki hitelb?l épült, de a cég rendben fizeti a hiteleit. A 2006.december 6-i hivatalos megnyitó óta szinte egyetlen kihasználatlan perce sincs. Hátköznép délel?ttönként a kerületi iskolások használják, ezen kívüli id?ben pedig sportegyesületek és a közönség. Meg lehet nézni a weblapjukon ( http://erzsebetjcsarnok.extra.hu ), hogy reggel 7-t?l kés? estig ki van használva.

vagy éppen az eladásra szánt ingatlanok titokban tartásáról, ugyanis mostantól nem köteles azt meghirdeti a kerületi lapban,

nl> Ahogy a régi vicc mondja: "Ez így, ebben a formában nem igaz". A FIDESZ is részt vett az SZMSZ el?készít? munkacsoportban, így emlékeznie kellene arra, hogy a Polgármesteri Hivatal kérésére vettük ki azt az SZMSZ-b?l, hogy az újságban is meg kelljen jelentetni az ingatlanokat. Az indok az, hogy mivel az újság havonta egyszer jelenik meg, többször el?fordult, hogy a közbeszerzési határid?ket nem lehetett tartani amiatt, mert meg kellett jelentetni a hirdetést. Szóval NEM az MSZP javasolt, hanem a Hivatal; és ennek elfogadásában egyetértés volt a pártok között. A FIDESZ képvisel?je is elfogadta ezt.

vagy egész egyszer?en megtagadják közérdek? adatok(pl.: F?szerkeszt? úr Kft.-je, Bt.-je szerz?déseit kiadni - így nem tudhatjuk meg, hogy törvényesen és hogy mennyit kap a háta mögött csak bértollnoknak csúfolt f?szerkeszt?)

nl> Bármelyik képvisel? kérhet információt konkrét ügyekkel kapcsolatban. Azt viszont nem lehet megtenni, hogy pl. 10 év összes szerz?dését kikéri valaki. Konkrétan meg kell mondani, hogy például a Pesterzsébet c. újság szerz?dését kéri a képvisel?, s akkor azt meg fogja kapni.
A pontos fogalmazás ez esetben is növelné a valóságh?séget.

De mi ezt határozottan szóvá tesszük és szembesítünk ha, kell. Most az operett ellenzék egyetlen hírmondóján kívül (MDF-es Hardy, aki többségében a MSZP-vel szavaz) kemény SZAKMAI ellenvéleményt kellett megtapasztalniuk a Fidesz részér?l a viták során, és rengeteg módosító javaslatunkkal lehet?séget próbáltunk teremteni a többféle kibontakozásra.

nl> A "szakmai" ellenvéleményt megtapasztalhattuk. A költségvetési vita során elképeszt? javaslatokkal találkoztunk a FIDESZ részér?l. Ha ezt a választóik megtudják, akkor szégyenkezni fognak, hogy a FIDESZ-re szavaztak.

Min?síthetetlen el?terjesztések
Lassan mindennapos, hogy el?terjesztésekr?l kiderül, hogy semmilyen kötelez? formai el?írásnak nem felelnek meg, pl: reggel 10 perc alatt megváltoztatják a teljes éves munkarendet,

nl> Ezt az el?terjesztést én tettem. Most is vállalom, hogy formailag rendben volt. Egyetlen dátumnál - gépelési hiba miatt - nem egyezett a táblázat és a határozati javaslat, de ezt korrigáltam a szavazásnál. Tartalmi válaszom e kérdésben az, hogy kiderült, hogy a dec.7-én elfogadott testületi ülés id?pontok EGY RÉSZE nem alkalmas számunkra, a többi id?pontot pedig ezekhez kell igazítani, mert igyekeztünk 4 hetet (de legalább 3 hetet) hagyni két testületi ülés között az el?terjesztések elkészítésére. Az MSZP-s képvisel?k sem egyformán érnek rá, ezért gondban voltunk, hogy milyen id?pontokat válasszunk. Végül úgy döntöttünk, hogy demokratikus módon azokat a testületi id?pontokat javasoljuk elfogadásra, amik a LEGTÖBB képvisel?nek alkalmasak.

amelynek egy célja volt: Földesi Gyulát nehéz helyzetbe hozni, aki f?városi képvisel?i is,ezért úgy módosították a tervezett erzsébeti ülések id?pontját, hogy az mindig egybe essen a F?városi Közgy?lésével, tehát valamelyiken ne tudjon részt venni. Piti alakok...

nl> Ez nem igaz. Egyrészt a F?városi Közgy?lés id?pontját a f?polgármester határozza meg, s még a márciusi ülés id?pontját sem tudta megmondani a F?polgármesteri Hivatal; másrészt, ha tudnánk is el?re, hogy mikor lesznek az ülések, az minket is ugyanúgy érintene, mint Földei Gyulát, hiszen ütközés esetén az MSZP-s Sárfi-Kránicz Ferenc (kerületi küldött tanácsnok) sem tud egyszerre két helyen lenni.

Személyeskedések és elmérgesed? viszony
A gyorsan elmérgesed? viszonyért általában mindkét fél hibás. Hibázott a Fidesz, amikor a költségvetés elfogadását felgyorsítását szolgáló megegyezés közeli helyzetben Keszthelyi "lakáspanama" Zoltán beszéde miatt kihátrált: "mi itt próbálunk valamit tenni Keszthelyi meg köpköd minket". Nem szabad egy g?g?s,szoci képvisel? nagykép? személyeskedése miatt elfelejteni a kerület érdekeit. Még akkor is, ha ? nem volt/van/lesz azon a szellemi szinten, hogy megértse, mit kockáztat. /Tudják, ? az a képvisel?, aki 3 éve nem érti, miért mélyen tisztességtelen 20 ezer forintért(!!) 120 nm-es önkormányzati lakást saját magának kiutalni, miközben százak várnak a sorukra./

nl> Ez félremagyarázás. A február 15-i ülésen a FIDESZ a munka hátráltatása miatt névszerinti szavazást kért MINDEN EGYES javaslat szavazásakor. Elfelejtették megemlíteni, hogy mi, MSZP-s képvisel?k meg tudtuk volna akadályozni az id?húzást, de - bár értelmetlennek tartottuk - nem akartunk alapot szolgáltatni a FIDESZ-nek a demokrácia-ellenességet hangoztató vádjaikhoz. (Mint a példa mutatja, így is demokrácia-ellenesnek kiált ki bennünket a FIDESZ, pedig nem akadályoztuk meg az obstrukciójukat.) A könnyebb érthet?ség kedvéért: "névszerinti" szavazás az, mikor mind a 27 képvisel? egyenként felállva "igen"-t vagy "nem"-et mond. A névszerinti szavazás azért céltalan, mert a szavazások a gépi szavazásnál is névhez kapcsolódnak, s így a szavazógépb?l bárki (a FIDESZ is) lekérheti bármelyik szavazást név szerint.

Azonban ez veszélyes irány, mert a Fidesz is tudna jó néhány olyan beszédet mondani, ami személyesked? (gondoljunk a Komoróczy család vicces viszonyaira),

nl> Nem tudom mire gondol a FIDESZ. A sejtetést pedig álnok dolognak tartom, mert így nem kell konkrétumokat említeni,  elég ha a szóba hozott embert rossz színben tünteti fel. (Mint az egyszeri embert, aki úgy "keveredett" kabátlopási ügybe, hogy az ? kabátját lopták el.)

de fél?, hogy a 7.-8. hónapban lév? terhes Domján Katalin képvi-sell? asszony rosszul lenne t?le, mert mostanában annyira ideges már úgy is:)

nl> Megható és humánus ez az aggódás :) Domján Katalin egyébként nem ideges, éppen hogy kiegyensúlyozott kismama. (Remélem a "sell?" az csak gépelési hiba, s nem a nagypocakú terhes Katit gúnyolják vele.)

Büntet a cukrosbácsi - b?rszíj van a kezében

nl> Cukrosbácsiról már hallottam, de nem tudom, hogy mit csinál egy b?rszíjjal. De lehet, hogy nem is kívánom ezen ismereteimet b?víteni.

A botrányos m?ködés csúcsa az volt, amikor a legutolsó testületi ülésen a 4 hónapos SZMSZ egyeztetést félre dobva délután 13.00 kor 4 oldalas módosítást terjesztett be az MSZP,

nl> Az SZMSZ egyeztet? munkacsoport ritkán ülésezett, havonta talán egyszer (egy fideszes képvisel? vezette). A tartalmi dolgokban véleményeltérés volt, amit nem tudott feloldani a munkacsoport. Minden alkalommal megmaradtak ugyanazok a vitás pontok.
Egyébként, ha ez a módszer nem tetszett a FIDESZ-nek, akkor miért alkalmazta ugyanezt a módszert a költségvetési vitában? A febr.15-i költségvetési vita kell?s közepén leadtak vagy 30-40 módosító javaslatot. Miért nem el?bb? Miért nem akartak ezekr?l egyeztetni? Lehet, hogy nem is volt szándékukban, hogy ezek a javaslataik el legyenek fogadva?

amelynek keretében csökkenteni akarják a felszólalások számát és hosszát, korlátozzák a Frakciók m?ködését,

nl> Az igaz, hogy mi, MSZP-s képvisel?k az elmúlt üléseken tapasztaltuk egyértelm?en a FIDESZ-nek azt a szándékát, hogy lassítani, akadályozni kívánják a Képvisel?-testület munkáját. Ez ellen valóban fel kell lépnünk, mert mi KOMOLYAN vesszük a választópolgárok felhatalmazását, s a parttalan vitatkozás nem segíti el? sem a megegyezést, sem az eredményességet. Mi magunkat is korlátozni kívánjuk a beterjesztett módosításokkal, hiszen a mi 14 képvisel?nkre ez ugyanúgy vonatkozik, mint a FIDESZ 11 képvisel?jére. A FIDESZ egyébként naponta ötször felszólít minket a demokratikus viselkedésre, ezt én komolyan vettem, s gondoltam, hogy olyan példát állítok magunk elé, akiknek a demokratikusságában még a FIDESZ sem kételkedik. Elolvastam az V.kerületi (Rogán Antal polgármester által vezetett fideszes többség?) önkormányzat m?ködési szabályzatát, s azt láttam, hogy ott még a mi általunk javasoltnál is sz?kebb id?kereteket szabnak meg.

gyengítik az interpelláció er?sségét,

nl> Az interpellációt mindig is írásban kellett leadni. Ezt figyelembe véve, a téma tárgyalására 60 perc helyett 30 percet javasoltunk. Nem érezzük úgy, hogy ezzel csorbulna a kérdez? képvisel? joga. Azt is javasoltuk, hogy ülésenként 3 helyett csak 2 interpelláció lehessen, de a képvisel?i kérdéseket korlátlanul fel lehet tenni.

meg akarják szüntetetni a napirend el?tti megszólalást...stb.

nl> Ez az állítás nem igaz. Az MSZP javaslatában nincs szó a napirend el?tti hozzászólások megszüntetésér?l !
(Ilyen javaslatot valóban tett egy képvisel? az SZMSZ munkacsoportnak, de ? nem MSZP-s képvisel?.)
Egyébként az V.kerületi (fideszes többség?) önkormányzatban NINCS napirend el?tti hozzászólás. Ez a demokratikus példa? Akkor felkérem a FIDESZ-t, hogy ezt terjessze be javaslatként. Nem teszik? Akkor mi a véleményük az V. kerületi FIDESZ által elfogadott szabályzatról?

Szóval a Fidesz jobban tenné, ha bocsánatot kérne, hogy egyáltalán létezik, és szép csöndben üldögéljen...

nl> Ilyet sosem állítottunk. Nem ill? a szánkba adni olyan mondatokat, amiket mi nem mondtunk.

Ja, de azt is módosítanák, hogy bármikor újra lehessen szavazni bármilyen kérdésben, ha az MSZP 1 f?s többsége valamiért nem jönne össze, l.: éppen valamelyik képvisel?jük Büfében felejtette magát. De nehogy már a Fidesz javaslata átmehessen...!megismételt szavazás, korrigálják a "rossz" döntést, és helyre áll a világ szocialista rendje...
Politkai bosszú - leh?tve

nl> Mi szó szerint ezt javasoltuk: ""A döntést követ?en ugyanabban a kérdésben a képvisel? új szavazást kezdeményezhet."
Ennek oka a következ?: minden ülésen el?fordul, hogy párthovatartozástól függetlenül, egy képvisel? véletlenül nem azt a gombot nyomja meg, ami szándékában állt. Ennek korrigálására eddig lehet?séget adott az ülést levezet? elnök, mert ez a demokratikus mód, de ez nem volt szabályozva a Szervezeti és M?ködési Szabályzatban (SZMSZ); ezt a hiányt kívántuk most pótolni.

Az egyre s?r?söd? jelek egyre nehezebbé teszik a konstruktivitás fenttartását, azaz az együttmüködés minimális szintjét. A polgármester úr személyes intelemi ugyan nem hatják meg a Fidesz Frakcióvezet?jét, de kérése volt az egyetlen józan hang, amely képes volt leh?teni a beterjesztés módja és az anyag tartalma és kapcsán a Fideszb?l kitört elemi felháborodást.

Kérésre, a Fideszes Bizottsági Elnök visszavonta az eredeti el?terjesztét, amelyhez a puccs szer?, dúrva módosításokat jöttek az MSZPt?l, reméljük, lesz frakcióvzet?i ülés

nl> Ez igen méltánytalan leírása a történteknek. Én tettem azt a javaslatot a II.22-i Képvisel?-testületi ülésen (tehát: javaslatot tettem a FIDESZ-nek, nem pedig kértem !), hogy ha nem kívánnak aznap dönteni az SZMSZ javaslatainkról, akkor azt igen egyszer?en megtehetik oly módon, hogy az a fideszes képvisel?, aki a napirend el?terjeszt?je, vonja vissza az el?terjesztést. Ez a lehet?ség nem jutott eszébe a fideszes képvisel?knek, nekem, az MSZP frakcióvezet?jének kellett felhívnom a figyelmüket erre a lehet?ségre. Ezt azzal "hálálják" meg, hogy úgy állítják be, mintha megijedtünk volna az el?terjesztésünkt?l. Szó sincs róla! Az el?terjesztés szakmailag korrekt, nem csorbítja a demokratikus jogokat, a javaslatainkat továbbra is fenntartjuk.

Nem lesz ez nekünk jó, kedves szocialisták!

nl> Nem is az a cél, hogy a fideszes képvisel?knek "jó legyen". De az sem cél, hogy bármelyik képvisel?nek "jó legyen". Az a cél, hogy PESTERZSÉBETNEK LEGYEN JÓ, az ott él? EMBEREKNEK LEGYEN JÓ. A képvisel?k komfort érzete másodlagos fontosságú.

A kerületnek pedig végképp nem.

nl> Dehogynem. A kerületnek az a jó, ha m?ködik a kerület és folyamatosan fejl?dik. Ehhez az kell, hogy a rendelkezésre álló pénzt okosan osszuk be, demokratikus módon, úgy, hogy a többség számára jó dolgok megel?zzék az egyének számára el?nyös dolgokat. Ehhez költségvetést kellett alkotni. Ezt tette az MSZP. Ehhez reális célokért kell küzdeni. Nem ezt tette a FIDESZ.

Tessék felfogni, hogy Önök majdnem elvesztettétek a választást,

nl> Önöknek, tisztelt FIDESZ, pedig tessék felfogni, hogy Önök nem majdnem, hanem ténylegesen is elvesztették a választást. Azért a között, hogy az MSZP Önök szerint "majdnem" elvesztette a választást (14 képvisel? a 27-b?l = 51,9%) és a között, hogy a FIDESZ  "valóban" elvesztette a választást (11 képvisel? a 27-b?l = 40,7%) --- nemcsak mennyiségi, hanem min?ségi különbség is van. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Önök nem a 40 százalékuknak megfelel? felel?sséggel viselkednek.

az ellenzék meg soha nem volt ilyen er?s: sokkal több probléma, szavazói igény, elképzelés átviteléért harcol mint valaha korábban.

nl> Hajrá! Örülünk neki. Dolgozzunk együtt Pesterzsébetért! Kérem ne tekintsék 4 éves választási kampánynak a 2010-ig hátralév? id?t. Most ne arra pazarolják az energiájukat, hogy velünk harcoljanak, hanem azon kell dolgoznunk, hogy a legjobb döntéseket hozzuk, Erzsébet el?rehaladása érdekében.

Miért olyan bonyolult ez?

nl> Nem bonyolult. Szerintünk sem. MI ÉRTJÜK, hogy mivel bíztak meg bennünket az erzsébetiek.

Ez bizony azt jelenti, hogy nem lehet lemutyulni mindent az MSZP frakcióülésén, hogy ki mit akar, majk és két perc alatt lezárni a testüeti ülésen egy napirendet. Majd siethet mindenki haza babalevest falni...

nl> A felel?s döntésnek nem az a mércéje, hogy a Képvisel?-testületi ülésen hány percig beszélünk egy témáról. Mi, szocialista képvisel?k, egy adott el?terjesztést el?ször otthon elolvasunk, aztán megvitatjuk a szakért?inkkel, majd utánanézünk a kérdéses részleteknek, fogadjuk a választóink véleményét, azután egy újabb frakcióülésen egyeztetjük az információinkat, ütköztetjük a véleményeket, s a közösen kialakított álláspontot visszük be a Képvisel?-testületi ülésre. A szavazás el?tti pár perc egy folyamat vége, annak id?ben csak egy töredéke. Ne ennek hosszával mérjék a döntés megalapozottságát.

Nem, nem. Itt bizony nem 2-3 f? fog harcolni fog egy ágazatért, mint ahogy Önök hozzá szoktak, hanem mondjuk 10 képvisel? akar érvelni, kérdezni. Nincs több babaleves délben. Estére meg tessék könnyebbet enni, és hozzá szokni a megváltozott helyzethez.

nl> Valóban, mi nem a fideszes elvárások szerint dolgozunk. Mi a saját lelkiismeretünknek akarunk els?sorban megfelelni, mert az szigorúbb, mint egy másik párt.

Ha nem akarjuk Erzsébet Önkormányzatát a parlamenti m?ködés minta szerint átalakítani, ahol kizárólag kormány javaslatok lesznek megszavazva,

nl> Ha az ellenzék ésszer? javaslatokat tesz, akkor azokat megfontoljuk. Tettük ezt eddig is, 1994 óta. Önök is tudják, hogy számtalan ellenzéki javaslatot fogadtunk már be, mert számunkra nem az a mérce, hogy ki mondja, hanem az, hogy az értelmes-e, ésszer?-e a javaslat.

az ellenzék meg mindent negligál függetlenül attól, hogy ez hülyeség avagy nem,

nl> Arról mi nem tehetünk, hogy az ellenzék mindent negligál, mindent figyelmen kívül hagy. Nem mi vagyunk az ellenzék, hanem Önök. Az Önök magatartását már csak ne rajtunk tessenek számonkérni. De én nem is feltételezem az ellenzékr?l, hogy ilyen lenne. É inkább arra hajlok, hogy a fenti mondatuk csak fogalmazási hiba volt. Tudjuk be annak, hogy hajnali 4 órakor írták a cikket.

akkor felejtse el az MSZP a cukrosbácsi szerepét.

nl> Nem tudom, mi a cukrosbácsi szerepe. 48 éves vagyok, két középiskolás lányom van. Az ilyenek távol állnak t?lem. Ha megengedik, akkor ezt még a FIDESZ kedvéért sem kívánom kipróbálni.

Ahol büntetni, vagy jutalmazni akarja az ellenzéket szája íze szerint. Egyszer? megoldás: tessék megállni egy szóra, meghallgatni amit mond és elgondolkodni. Lehet, hogy a másiknak is van néha igaza...

nl> Ne az MSZP-nek akarjanak megfelelni, de ne is az legyen a cél, hogy az MSZP-nek minél több borsot törjenek az orra alá. Önöket is, minket is, az erzsébetiek fognak megítélni. Nem ez a képvisel?ség lényege. A "KÖZ" -ért kell dolgozni. Mi ezt tettük eddig is, ezt fogjuk tenni a jöv?ben is. Reméljük, hogy Önökkel együtt tehetjük, de ha nem, akkor Önök nélkül fogjuk tenni. Pesterzsébet az els?.

Forrás: www.fideszfrakcio.hu
2007-02-24 04:34:00  
elnök

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Bp., 2007.február 24.
Nemes László
az MSZP XX.kerületi frakciójának vezet?je