Felhívás

A Magyar Szocialista Párt
Országgyűlési Képviselőcsoport
Gyakornoki Programjába való részvételreA Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja hagyományainak megfelelően az egymást követő parlamenti ciklusokon belül gyakornoki programokat indít azon fiatalok számára, akik érdeklődnek a politika, a közélet, az önkormányzatiság, a hazai és európai uniós törvényhozás iránt.


A Gyakornoki Program elsősorban lehetőséget és teret kíván nyújtani az Országgyűlés és az MSZP parlamenti frakció munkájának a megismerésére. El kívánja érni, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók első kézből szerezzenek tapasztalatot a Parlament, valamint az MSZP szakmai és politikai munkájáról. E körben a Program biztosítja, hogy a gyakornokok egy általános parlamenti jogi képzés keretében behatóan megismerkedhessenek a parlamenti jog alapvető jogintézményein keresztül a törvényhozás feladat- és hatáskörével, mindennapi munkájával.Pályázati feltételek:
-    legalább három/négy befejezett egyetemi vagy főiskolai félév (hallgatói jogviszony igazolása);
-    fényképes önéletrajz;
-  motivációs levél max. 2 oldal (amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni, mi az általa preferált szakterület, továbbá miképpen illeszkedik a gyakornoki program a jövőbeni terveihez);
-    magyar nyelven készített max. 5 oldalas esszé megírása (az előre meghatározott témák közül egyet kiválasztva például:
      Önnek mi a véleménye a mai jogalkotási folyamatról, közpolitikai döntéshozatalról?
      Ön hogyan látja a mai Magyarországon a demokrácia, a szólásszabadság, a civil társadalom helyzetét?
      Ön hogyan látja az MSZP jelenlegi és 3 évvel későbbi helyzetét?
     Ön mit tenne mint MSZP pártpolitikai vezető annak érdekében, hogy pártja a fiatalok körében a legszimpatikusabb és a legelfogadottabb párt legyen 2-3 éven belül?).

Az elsődleges feltételeknek megfelelő pályázóval szemben további elvárás:
-    az MSZP és a szociáldemokrácia értékrendjének elfogadása;
-    ajánlólevél (az MSZP szervezetétől, tisztségviselőjétől, önkormányzati vagy országgyűlési képviselőjétől).Előnyt jelent:
-    jogi, közgazdasági, politológiai vagy közigazgatási menedzseri egyetemi tanulmányok folytatása;
-    idegen nyelv ismerete;
-    civil-, politikai vagy egyéb szervezet keretei között végzett önkéntes munka;
-   felsőoktatási intézmény által előírt kötelező szakmai gyakorlat esetén az MSZP parlamenti frakció melletti teljesítés megjelölése.Jelentkezés: 2015. március 31-ig elektronikus úton a gyakornokiprogram@mszp.hu címen.A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson vesznek részt, ahol felmérik kommunikációs képességüket, tájékozottságukat és elhivatottságukat.


Az írásbeli pályázati anyag és a szóbeli meghallgatás alapján születik döntés 2015. április 15-ig a gyakornoki programba kerülésről.


A Gyakornoki Program időtartama két féléves, és átfogja az Országgyűlés rendes ülésszakát.


Áprilisban a célok kijelölése, a képzési tematika megismertetése történik, július-augusztusban a képzés,. Majd szeptembertől a gyakornoki program megkezdése.


A program kezdeti szakaszában intenzív, elsősorban a parlamenti jog tanulmányozását szolgáló képzés vár a Programba bekerülőkre. A gyakornoki program egyik fontos eleme a gyakornokok folyamatos, majd záró értékelése. Fél év elteltével a Gyakornoki Program befejezhető, ha az értékelés alapján ez szükséges. A Programban való részvétel egy félévvel, meghosszabbítható.