AZ MSZP állásfoglalása a halálbüntetésről

A Magyar Szocialista Párt határozottan ellenzi a halálbüntetés visszaállítását. Úgy véljük, hogy az a politikus, aki a halálbüntetést ismét nemzeti hatáskörbe utalná, tagadja a legfontosabb közös európai értékünket, az élethez való jog korlátozhatatlanságát. Hiszen azt akarja, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama saját belátása szerint dönthessen az emberi élet törvényes kioltásáról, noha azt a Magyarország által is elfogadott Emberi Jogi Charta, és számos más nemzetközi egyezmény egyértelműen megtiltja.


Aki ennek a témának – úgymond – „napirenden tartásával” saját politikai haszonszerzése érdekében hergeli az állam polgárait, az aljasságot művel. Aki képes azért visszaélni a biztonságra vágyó emberek érzelmeivel, hogy a kudarcos kormányzása miatt tőle elpártoltakat újra megnyerje, és még a szélsőjobbtól is szavazatokat szerezzen, az méltatlan az ország vezetésére.


Mindazonáltal megértjük mindazokat, akik a brutális gyilkosságok felett érzett jogos felháborodásukban halálbüntetést követelnek. Megértjük az áldozatok hozzátartozóit, ha a szemet szemért indulata elragadja őket, és magunk is úgy tartjuk, hogy az emberölés bűntettét elkövetők számára nincs bocsánat. Életük végéig börtönben a helyük. A halálbüntetést mégis azért ellenezzük, mert nem akarunk olyan országban élni, amelyikben az állam bárkit megfoszthat az élethez való jogától. Az állam, amelynek feladata megvédeni polgárait a gyilkosoktól, nem válhat maga is gyilkossá.


Vallásos polgártársaink figyelmébe ajánljuk Ferenc pápa szavait, aki a teremtő Isten nevében úgyszintén egyértelműen elítéli a halálbüntetést, és ezzel arra utal, hogy a halálbüntetés problematikája túlmutat a büntetőjog és a politika hatáskörén, mert alapjában morális jellegű.


Ezért nem válhat soha reális lehetőséggé, és ezért értelmetlen arra hivatkozni, hogy az életfogytig való szabadságvesztés büntetéséhez mérten mennyivel nagyobb a visszatartó ereje. Mert eltekintve attól, hogy ezt semmilyen felmérés nem bizonyítja, Európa épp elég halált és pusztítást látott eddigi történelme során ahhoz, hogy mára erkölcsi eszményétől idegennek nyilvánítsa a gyilkos államot. Az unió közössége is ezt a felfogást vallja, és mindazok az országok, amelyek csatlakoztak hozzá, a humanizmus értékrendjét követték.


Ezt teszi a Magyar Szocialista Párt is, amikor egyértelműen elutasítja a halálbüntetés visszaállításának gondolatkísérletét.