Kishírek májusban

kishírek Az elmúlt hónapokban több honlapon is, újságban is jeleztük, hogy Pesterzsébet indul a „Napkorona Bajnokság”-ban, amely a napenergia hasznosításával kapcsolatos. Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy az Energia Klub versenyén 2. helyezést ért el Pesterzsébet, amely mutatja, hogy polgárai mennyire komolyan veszik a zöld energia felhasználását, egyben pénztárcájuk megóvását is. Gratulálunk nekik!

 

koztfelugyel A Szociális Foglalkoztató részére a „Közterület ellenőrzés – 2010.” tárgyú beszerzési eljárás április 9-én szerződéskötéssel lezárult.

 

 Az „Ingatlanok piacforgalmi értékbecslése” tárgyú beszerzési eljárás szerződését május 3-án kötöttük meg.

 

 Az „Író – és irodaszer, irodai papíranyag, számítástechnikai papíranyag és kis értékű irodaeszköz beszerzése, szállítással” tárgyú beszerzési eljárás szerződéskötésére május 4-én került sor.

 

 A „Kerületi közétkeztetés beszerzésében közreműködő szervezet kiválasztása” tárgyú beszerzési eljárás szerződését megkötöttük.

uszoda Az iskolai tanuszoda éves garanciális bejárása megtörtént. A hibák felsorolását a kivitelező jegyzőkönyvileg átvette.

 

 A Polgármesteri Hivatalban, az Egészségügyi Osztály irodáiban és folyosóin festő-mázoló-karbantartási munkák készültek el. A lépcsőházban két ajtó beépítése készült el.

 

 A Lurkóház Óvoda foglalkoztató szobáiban a nyílászáró cserék megtörténtek. Ugyanitt a földszinti vizesblokk karbantartása elkészült.

 

 A Kerekerdő Óvoda fűtésvezeték karbantartása elkészült.

 

 A Gyöngyszem Bölcsőde tetőkarbantartása megtörtént.

 

 A Vörösmarty Mihály Általános Iskola védőkerítés építése befejeződött.

 

police A rendőrségi szállás bútorozása megtörtént.

 

  Segítettük és közreműködtünk a Bp-i Városvédő Csoport Pesterzsébeti Csoportja által a MÁV Vasútállomás lebontott épületének emlékére állítani kívánt emléktábla szükséges engedélyeinek a beszerzésében.

 

 A 2010. április 19-én megtartott intézményvezetői értekezleten a 2009. évi OKÉV mérés tapasztalatairól a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet beszámolója hangzott el. Megállapítható, hogy a mérések eredményei javulnak.

 

 Az igazgatói értekezlet további részében a szakszolgálatokat végző intézmények vezetői - Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet – tartottak tájékoztatást a tanévben végzett tevékenységükről, és aktuális problémáikról. A Pesterzsébeti Család és Gyermekvédelmi Központ a nyári napközis táborról adott rövid tájékoztatást.

 

 A 2010/2011-es tanévre a beiratkozás 2010. április 15-16-án lezajlott. A Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott általános iskolákba összesen 581 tanuló iratkozott be, közülük 366 kezdi meg az új tanévet. Az óvodában maradók száma 120 fő, 94 gyermek nem kerületi iskolát választott, illetve elköltöztek.

 

 A „Mentsük meg a Kiserdőt” kerületi környezetvédelmi akcióban 12 iskola 150 tanulója és az őket kísérő 14 pedagógus vett részt. A civil szervezetek, a környék lakóinak a képviseletében közel százan fogtak szerszámot 2010. április 23-án. A hagyományos takarítási munkák mellett környezetvédelmi versenyen is részt vesznek az iskolák csapatai. Az ebédről – a JUNIOR Rt. és a Csili Étterem szponzorálásával – a Közhasznú Foglalkoztató munkatársai gondoskodtak. Az esemény tárgyi feltételeinek biztosítását Pesterzsébet Önkormányzatának Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 88.000,-Ft értékben támogatta. A résztvevők visszajelzései alapján mindenki elégedett volt a szervezéssel és a lebonyolítással egyaránt.

 

galeria 2010. április 22-én részt vettünk a Gaál Imre Galériában megtartott Sárkányölő Szent György Nap alkalmából rendezett ünnepélyes díjkiosztó rendezvényen.

 

 Lezárult a jelentkezés a nyári napközis táborba. A tábor szervezése és lebonyolítása 2010-ben is a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ feladatkörébe tartozik. A tábort 2010. június 28. és augusztus 13. között, a Hajós Alfréd Általános Iskola épületében bonyolítják le. Jelentkezési határidő a szülők számára 2010. április 9. A jelentkezők száma a korábbi évekhez hasonlóan átlag 120 fő. A jelentkezők iratanyagát átadtuk.

 

 Elkezdődött az óvodai beiratkozás. (2010. május 3.- május 7.) Ebben az évben az óvodavezetőkkel egyeztetett eljárási rend az irányadó a beiratkozás lebonyolításában.

 

 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Művészeti Főosztálya értesítette az Önkormányzatot, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázatának elbírálását követően a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 2.000.000,-Ft támogatásban részesült. A támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium Pesterzsébet Önkormányzatának továbbítja, aki megteszi a szükséges intézkedéseket a pénzösszeg támogatotthoz történő eljuttatásához.

 

 A Képviselő-testület a 345/2009.(XII. 03.) Ök. sz. határozata alapján a Budapest XX., Vízisport u. 12-18. és a Vízisport u. 20-28. sz. alatti ingatlanok mintegy 25.700 m2 nagyságú felépítményes ingatlanrészének hasznosítása tárgyában kiírt pályázat lezárult. A pályázat nyertese a Magyar Evezős Szövetség. A vonatkozó bérleti szerződés 2010. május 07-én mindkét fél által aláírásra került, a birtokbaadás 2010. május 10-én megtörtént.

 

integrit A Képviselő-testület a 076/2010.(IV. 15.) Ök. sz. határozatában a Budapest, XX. Vízisport u. 12-18. sz. alatti (170022 hrsz-ú) és a Budapest XX., Vízisport u. 28. sz. alatti (170021 hrsz-ú) ingatlanok hasznosítására tekintettel hozzájárult, hogy az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft-vel 2005. június 13. napján megkötött, illetve 2007. január 31-én, valamint 2009. december 10-én módosított működtetési szerződés 2010. április 30. napjával közös megegyezéssel kerüljön megszűntetésre.

A működtetési szerződést megszűntető megállapodás 2010. május 07-én felek között aláírásra került. Önkormányzatunk képviselői az érintett ingatlanokat (ingatlanrészeket) 2010. május 10-én birtokba vette.

 

 A Képviselő-testület 019/2010. (I. 21.) Ök. sz. határozata alapján a Centrum Televízió Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásával kapcsolatos műsorkészítési szerződés végleges változata mindkét fél részéről aláírásra került.

 

 A Képviselő-testület 034/2010. (II. 11.) Ök. sz. határozatának melléklete szerinti tartalommal előkészített együttműködési megállapodás a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Önkormányzat részéről is aláírásra került.

 

BP Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat elkészítettük és megküldtük a fővárosi önkormányzat részére.

 

 A Magyar Evezős Szövetségnek bérbeadásra kerülő ingatlanokon rendkívüli leltározást végeztünk az átadás-átvétel miatt.

 

 Talajterhelési díj bevallásokat folyamatosan hozzák az adózók, eddig 896 db bevallást adtak be. Ennek során 40 fő jelezte, hogy tavaly óta rákötöttek a csatornarendszerre.

 

 Április 21-én megrendezésre került – idén először – a Bölcsődék Napja, mely keretében a Bölcsődék különböző szakmai és egyéb programokkal várták az érdeklődőket.

 

 Április 28-án ünnepélyesen átadásra került a PSZGYVK – a Gyermekvédelmi Központ – új mikrobusza.

 

 A Fővárosi Jegyzők Egyesületének ülésén megállapodtak, hogy a közigazgatási eljárásról szóló módosított törvény alkalmazása során egységes joggyakorlat kialakítására törekednek, ezért május 4-én Soroksár Önkormányzat szervezésében megrendezték az első tanácskozást szociális igazgatás témakörben.

 

 Május első hetében ismét a Csiliben került megrendezésre az Országos Gyermekvédelmi Konferencia, melynek immár 3. éve adott otthont kerületünk.

 

komoroÖsszeállította: Komoróczy László