Kishírek júniusban

Ezúttal is megkíséreltük összegyűjteni azokat a kisebb, de fontos híreket, melyek az elmúlt négy hétben történtek kerületünkben.

 

 Levelet kaptunk a Fővárosi Közlekedési Ügyosztálytól, melyben tájékoztattak arról, hogy reklamációnk megalapozott volt, tényleg nem jó összeállításban kezdték el a panelokat elhelyezni a Nagykőrösi úti zajvédő falnál. Az elemeket áthelyezték a nekik szánt helyre.
Az érintett szakaszon (Mikszáth utcától kezdődően) a további elemek beemelése az időközben megkezdett útépítési munkák miatt jelenleg szünetel. Az útépítés befejezését követően, várhatóan két hét múlva folytatódik a fal építése. Ez alatt legyártják az elemeket és a helyszínen fogják a kívánt színre festeni (hogy szállítás közben ne rongálódjanak meg). A kivitelező nyilatkozata szerint a helyszíni festés során nem sérülnek környezetvédelmi szempontok.


 Jelenleg is folyik és szeptember végéig folytatódik a panel plusz pályázati programra való jelentkezés. Ennek keretében jelentős kormányzati támogatáshoz lehet jutni és a  FŐTÁV számlája is kevesebb lesz.

 

 Szakorvosi Rendelőintézet, Ady Endre u. 1. felmérése: Az épület műszaki állapot felmérését elvégeztük, röviden értékeltük a jelenlegi helyzetet, fényképes dokumentációt készítettünk, az anyagot Egészségügyi és Szociális Osztály részére átadtuk. Ezzel készítettük elő azt a tájékoztató napirendet, melyet Képviselő-testületünk tárgyalt,  és amely állomás azon az úton, hogy eldönthessük, átveszsük-e a Fővárostól a Rendelőintézetet.

 

 Gyöngyszem bölcsőde pára szellőzők karbantartása megtörtént.

 

 Hajós Alfréd Általános Iskola szennyvízvezeték karbantartása megtörtént.

 

 Baross Gábor Általános Iskola és Szakiskola vízvezeték karbantartása megtörtént.

 

 Polgármesteri Hivatalban Ellenőrzési Osztály irodáiban (39-, 40-es irodák) a festő-mázolókarbantartási munkák elkészültek

 

 Polgármester Hivatal előtti elektromos csatlakozó szekrény és az épületben lévő elosztó szekrény között elektromos hiba elhárítási munkák elkezdődtek. Várható befejezés legkésőbb 2010.06.30-ig.

 

 Munkakezdési útkezelői hozzájárulást adtunk a Dél-pesti tehermentesítő-főgyűjtő közcsatorna építéséhez szükséges távközlési hálózat kiváltások kivitelezéséhez. A csatorna építési munkáit folyamatosan  ellenőrizzük a közterületeken.

 

 Intéztük a sebességjelzők telepítésének kiépítését: június 30-ig 5 db-ot helyeznek el a kerületben
- Topánka u. – Petőfi u. sarkán a Duna felé
- Mártírok útja 205. sz. előtt a Nagysándor u. felé
- Knézits u. -  Alsóapsa utcánál a  Nagysándor utca felé
- Török Fl. u. – Magyarok Nagyasszonya terénél Soroksár felé
- Török Fl. u. – Székelyhíd u. sarkánál a Nagysándor  utca felé

 

 Az Élhetőbb, tisztább, virágosabb Pesterzsébet pályázat feldolgozását megkezdtük, összesen 44 db pályázatot adtak be.

 

 Részt vettünk a Napkorona Bajnokság díjkiosztó ünnepségén. Pesterzsébet kategóriájában a 2. helyezést érte el.
A bajnokságban azokat a településeket díjazták, ahol 1 főre vetítve a legnagyobb arányban használnak napkollektorokat, illetve napelemeket.

 

 A XX. kerületi komposztálási program keretén belül kiosztásra kerültek a komposztáló edények a jelentkezett lakosoknak. A jelentkezett intézmények számára biztosított edények kiosztása június hónap első felére lett beütemezve.

 

 Május hónap végére parki bútorok (padok, szemetesek) lettek kihelyezve a XX. kerület különböző pontjain.

 

 További 2 db beszerzési eljárás van folyamatban a Közműhely-telepi, illetve Tátra téri játszóterek vonatkozásában.

 

 A Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetői megbízására kiírt újabb pályázat benyújtási határideje 2010. május 25-e volt. Határidőre három pályázat érkezett.

 

 A hagyományos OKÉV mérés 2010. május 27-én, szerdán volt a negyedik, hatodik, nyolcadik és kilencedik évfolyamos tanulók kompetenciamérésével. A mérés problémamentesen lezajlott a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet munkatársainak segítségével.

 

 2010. május 20-án a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióhoz kapcsolódó biztonságra nevelő programok keretében a XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság együttműködésével „Egyéni és közösségi vagyonvédelem, időskorúak védekezési lehetőségei” címmel bűnmegelőzési fórumot szerveztünk a Nagy Győry István utcai Szociális és Szolgáltató Központ Idősek Klubjában.

 

 Részt vettünk 2010. május 22-én szombaton, a Csili Művelődési Központ Színháztermében a „Pesterzsébeti Ki Mit Tud? 2010.” döntője zsűrizési feladataiban. A program során (a 70 jelentkezőből a korábbiakban lebonyolított előzsűrizés után) 26 produkció jutott tovább és került bemutatásra. A résztvevők vers, próza, hangszeres zene, tánc és ének kategóriában, (egyéni és csoportos) formában mutatták be produkcióikat. A kétévenként megrendezett esemény ebben az évben ismét lehetőséget biztosított a pesterzsébeti gyermek és ifjúsági korosztály (óvodás kortól az érettségiig) színvonalas kulturális tevékenységének, tehetségeinek bemutatkozására. Kategóriánként az első három helyezett nagy értékű könyvutalványban részesült.

 

 A kerületi Gyermeknapi program 2010. május 22-én, szombaton került megrendezésre a Csili Művelődési Központ udvarán. Az egész napos esemény során változatos kulturális események (Nektár Gyermekszínház bemutatója, a Fabula Bábszínház előadása, családi táncház a Téka együttessel) kézműves foglalkozások, arcfestés, ugráló-vár, a kutyaiskola bemutatója, Pünkösdi-király választás szórakoztatta a jelenlévőket.

 

 A Kulturális és Ifjúsági Bizottság a „Pesterzsébeten működő amatőr művészek és művészeti csoportok 2010. II. félévi kulturális programjainak támogatására” kiírt pályázatára a megadott határidőre 34 db pályázat érkezett. A támogatási kérelmek jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló 1.000.000-Ft mértékű kulturális támogatási céltartalékot. A pályázatok elbírálására a Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2010. június 3-ai ülésén került sor.

 

 Sikeresen lezárult a 2009/2010. év tavaszi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli szakasza. A feladatlapok átvétele, őrzése és intézmények számára való továbbítása problémamentesen lezajlott. A felvett jegyzőkönyveket továbbítottuk az Oktatási Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága felé.

 
 
 Lezárult az óvodai beiratkozás. (2010. május 3.- május 7.) Részt vettünk az óvodai felvételek elbírálására kialakított bizottságok munkáiban. Jelenleg 536 üres férőhely van, ezekre a helyekre 530 gyermek felvétele történt. Ezek az óvodáskorúak 2010. október 1-éig 3. életévüket betöltik. Tapasztalataink szerint a férőhelyek a nyár folyamán még jelentősen módosulnak.


 
 2010. május 10-14 között tartotta az 50 éves Tátra Téri Általános Iskola jubileumi rendezvénysorozatát, amely színvonalas gálaműsorral ért véget.

 

 A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet szervezésében a hagyományos „Olvass velünk” vetélkedő döntője 2010. május 17-én volt, ahol a Lázár Vilmos Általános Iskola tanulói szép sikert értek el.

 

 2010. május 21-én a Csili Művelődési Központ  Bubik István Színházterme adott otthont a Lázár Vilmos Általános Iskola zenei tagozata évzáró koncertjének. Az iskola Harmónia és Melódiák gyermekkarai mellett a Bella Musica nőikar és az iskola hangszeres növendékei is felléptek. A koncert második részében Pászthory Róbert – Arany János: Rege a csodaszarvasról című gyermekoperája csendült fel az iskola tanulóinak előadásában.

 

 2010. június 1-jén, a Csili Művelődési Központ  Bubik István Színháztermében tartottuk meg a 2010. évi Pedagógusnapot A rendezvényen több mint ötven közalkalmazott vehetett át kitüntetést, hűségjutalmat.

 

 Pesterzsébet Önkormányzata 2010. május 20-án, az Ady Endre téren avatta fel Vizsolyi János szobrászművész „Megtörve” című tardosi márvány térplasztikáját. A díszítő szobrot Pesterzsébet Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával állíttatta.

 

 2010. június 01-től július 15-ig lehet jelentkezni a kisebbségi választói jegyzékbe. Ehhez minden erzsébeti állampolgár megkapta a jelentkezi ívet, melyet vagy postán küldhet vissza a hivatalnak, vagy személyen behozva  a porta melletti urnába dobhatja be a fent említett időpontig.

 

 A Budapest XX., Mártírok útja 205. sz. alatti (181888/4 hrsz-ú) Stromfeld Aurél Általános Iskola intézményi ingatlanán többfunkciós sportlétesítmény létesítéséhez szükséges telekrendezési eljárás megtörtént. A telekalakítási határozat 2010. május 28-án jogerőre emelkedett. A földhivatali ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez az intézkedéseket megtettük.

 

 Az érintettek értesítése mellett a 2010. évi ütemterv szerinti óvóhelyek I. félévi ellenőrzése 2010. május 25-én és 27-én megtörtént. A felvett jegyzőkönyvekben a bejárás során tapasztalt állapotok rögzítésre kerültek.

 

 A Városfejlesztési Bizottság ismételten tárgyalta a Javaslat református templom építésére Budapest XX. kerület Mátyás király téren című tervezetet.

 


Összeállította: Komoróczy László