Kishírek júliusban

A Kishírekben mindig a két testületi ülés közötti időszak olyan híreit szoktuk összegyűjteni,  melyek valamilyen oknál  fogva nem kerülnek be a „hírekbe”.

 

  A 2010. július 05-i Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésén elfogadták a díjhátralék kiegyenlítő támogatás pályázatának a kiírását. A pályázatra  benyújtott kérelmeket július 07-től július 23-ig lehet benyújtania a Szociális Osztályon.

 

 A Lurkóház Óvoda vizesblokkok karbantartása befejeződött.

 

  A Bácska téri orvosi rendelő bejárati részének burkolat felújítása megtörtént.

 

 A Lázár Vilmos Általános Iskola szennyvízcsatorna hálózat karbantartása megtörtént.

 

 A Polgármesteri Hivatalban a Házasságkötő terem külső homlokzati részének festő-mázoló karbantartási munkái elkészültek.

 

  A Köztársaság téri Bölcsőde és Óvoda beázásait kijavítottuk. A lapos tetőkön a szigetelési javítások elkészültek.

 

 A Nyitnikék tagóvoda, János u. 2. sz. alatt a homlokzat felújítási munkák megkezdődtek, befejezés július 14-ig megtörténik.

 

 A parki bútorok üzembe helyezése folyamatban van (teljesítés igazolása megtörtént).

 

 A Közműhelytelepi játszótér felújítása június 17-ei időponttal  történt meg.

 

 A parlagfű mentesítésre leszerződtünk.

 

 A „Kültéri játszószerek vásárlása a Budapest Főváros XX. kerület Gyermekkert Óvoda részére a KMRFT-CÉDE-028/2009. számú pályázat keretében” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános egyszerű közbeszerzési eljárás szerződését megkötöttük.

 

 Budapest Főváros XX. kerület Ady Endre Általános Iskola (1204 Budapest, Ady Endre u. 98.) részére szakmai képzés nyújtása a „TÁMOP-3.1.4/09/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” tárgyú pályázat keretében  (az 1-4. részek vonatkozásában ) a szerződését megkötöttük.

 

 Budapest Főváros XX. kerület Bóbita Óvoda (1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1.) részére szakmai képzés nyújtása a „TÁMOP-3.1.4/09/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” tárgyú pályázat keretében (az 5-10 részek vonatkozásában) a szerződését megkötöttük.

 

 Az „Útkarbantartás - 2010.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződéskötés megtörtént.

 

 A „Meleg étkezési utalványok beszerzése” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződéskötés megtörtént.

 

 A „Gyermekügyeleti ellátás biztosítása” tárgyú beszerzési eljárás szerződéskötése megtörtént.

 

 Befejeződött a Pesterzsébet Kártya kézbesítése. A korábban át nem vett kártyák kiadása folyamatos, azokat a Hivatalban vehetik át a nyugdíjasok ügyfélfogadási időben. Első napon több mint 130-an vették át a kártyájukat, jelenleg napi 5-6 fő jelenik meg. Hét (nem nyugdíjas) kerületi lakos igényelt már kártyát, 500,-Ft/kártya befizetése mellett teljesítjük az igényeket. Elkészült a kerületi elfogadóhelyekről szóló tájékoztató (reklám) anyag, amely a kerület web lapján, a kábeltévében és a Pesterzsébet Újságban fog megjelenni.

 

  A Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő általános iskolák a 2009/2010-es tanévben bekapcsolódtak az iskolagyümölcs programba. Ez azt jelentette, hogy az iskola annyi almát kapott minden nap, ahány alsó tagozatos gyermek járt oda. A szállítás pontos, a gyümölcs szép, magyar, jó minőségű volt, így valamennyi iskola megújította szerződését az új tanévre is. A Pannonker TÉSZ vállalta, hogy a napi almamennyiségen felül, évi két rendezvény büféjéhez nyújt segítséget gyümölcs és üdítőital formájában. Az iskolák cserében vállalták, hogy népszerűsítik az egészségmegőrző programokat.

 

  Az iskolákban 2010. június 21. június 15-én befejeződött a tanév. A tanévzáró ünnepségeken jutalomban részesítették a legjobbakat. Hét olyan tanuló van kerületünkben, akik nyolc évfolyamon keresztül kitűnő bizonyítványt szereztek. A Lázár Vilmos Általános Iskolából Benedek Márta, Fazekas Vivien, Mucza Szilvia, a Stromfeld Aurél Általános Iskolából Kölcsei Nóra, Szegvári Eszter és Varga Dóra, valamint a Tátra Téri Általános Iskolából Bodnár Ágnes érte el ezt a szép eredményt.
Mi is mindannyiuknak szívből gratulálunk!

 

 2010. június 24-én részt vettünk a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal szervezésében rendezett „Gyermek és fiatalkorúak bűnelkövetésének helyzete” című konferencián. A programon időszerű témák és a megoldásra váró problémákhoz kapcsolódó új projektekről hangzottak el referátumok, amelyek egyike az „Ovi Zsaru” prevenciós program Pesterzsébet valamennyi óvodájában bevezetésre kerül 2010. szeptembertől. A további programokat lehetőség szerint szintén kiterjesztjük az elkövetkezendőkben Pesterzsébeten.

 

 A helyi önkormányzatok 2010. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatására a Csili Művelődési Központ Könyvtára 130.000,-Ft támogatást nyert.

 

 Az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett ÖKO program pályázatának (LFP-2009.-LÁ-9) beadási határideje 2010. szeptember 30-ára módosult. A meghosszabbított kiírás szerint pályázni a TÁVHŐ-vel állátott épületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére lehet. Az állami támogatás lakásonként 50%, maximum 77.000,-Ft.

 

A FŐTÁV Zrt. továbbra is változatlan feltételekkel működteti ÖKO Plusz Programját. A XX. kerületben ennek a programnak segítségével 11 épület, 986 lakás fűtéskorszerűsítése készült el mostanáig. További 3 épület 445 lakás esetében a pályázatot beadták és a tervek szerint 2010.ben megtörténik a kivitelezés is. A XX. kerületben még 63 épület,  4726 lakás van, ahol még nem történt meg a fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele. Emiatt a szükségesnél több rezsit fizetnek. A FŐTÁV a program keretében ráadásul 10% alapdíj kedvezményt biztosít, idén még 2008. január 01-ig visszamenőleg a korszerűsítést választó közösségeknek. Ez a kedvezmény a jövő évtől kizárólag a korszerűsítés időpontjától vehető igénybe.

 

Összeállította: Komoróczy László