Kishírek 2011 őszén

Ahogy Kedves Olvasóink megszokhatták, időről-időre jelentkezünk azokkal a hírekkel, melyek kerületünk mindennapjairól szól, de nem férnek be a „fontos” híradásokba. Pedig sokak számára fontos adatokat tartalmazhatnak... Remélem, most is így van, olvassák örömmel...


    Elsőként a Közmeghallgatáson elhangzott válaszokból és információkból válogattunk.


    Végéhez közeledik az Aranycsillag per. A Bíróság jogerősen kimondta, hogy a bérlők -a bérleti díj nem fizetése miatt-, kötelesek azt visszaadni az Önkormányzatnak. A Közmeghallgatás időpontjában arra vártak, hogy a Bíróság átadja az ügyet a Bírósági Végrehajtónak. A megjelentek között többen is voltak, akik ezt örömmel hallották, mivel az étteremben gyakran tartanak olyan rendezvényt, amely zavarja a ház lakóit. Polgármester úr elmondta: az Önkormányzatnak be kell tartania a törvényeket, de remélhetőleg most már lezárul az ügy.


    Több hozzászóló hiányolta a testületi ülésekről a TV közvetítést. Ez anyagi okok miatt történik, hallatszott a válasz. Törekszik a vezetőség arra, hogy januártól ismét legyen közvetítés és így is tájékozódhassanak az érdeklődők.


    A tájékoztatás jobbá tételét szolgálja, hogy megújul a Hivatal honlapja. Várhatóan október 3-a táján fog indulni a szolgáltatás.


    Kérdés hangzott el a Városközpontban lévő árkokkal kapcsolatban. A FŐTÁV hajt végre felújítást, de a határidőre nem tudták befejezni.  A válaszoló Lászik Attila osztályvezető úr szerint városszerte így van ez. Ők minden esetre sürgetik a kivitelező céget. 


    A testület korábbi döntésének megfelelően szeptember 1-től a Mártírok 205 szám alatti iskola Gyulai István nevét viseli.


    Pesterzsébeten is megkezdődött a népszámlálás. 260 fő számlálóbiztos és 20 fő tartalék végzi ezt a munkát.


    Sajnos az erzsébetiek már hosszabb ideje nem hallhatják a harangjátékot. A gyártók türelmünket kérték, sok munkájuk van.


    Az Iskolakezdési támogatás utalványok beszerzése tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás szerződését 2011. július 11-én írták alá.


    A Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása tárgyú egyszerű nyílt közbeszerzési eljárás szerződését 2011. augusztus 26-án kötöttük meg.


    Elrendelte az Építési Osztály a Balassa utca 32. szám alatti ingatlanon lévő lakatlan, életveszélyes épület részleges bontását a tulajdonos költségére.


    A Szentlőrinci út – Köves utca sarkán megkezdődött az ALDI élelmiszer áruház építése.


    Befejeződött az épületek bontása a Klapka utca 48/b és a Török Flóris utca 156. szám alatt. Az üres területet be is kerítették. Ez a telek a Rátkay – Átlók Galéria (volt Világosság mozi) mögött van.


    Folytatták a Nyitnikék Tagóvoda homlokzatának átépítését, erre az évre befejeződtek a munkák.


    A Nyitnikék (Lila) Óvoda gondnoki lakásában karbantartási munkákat végeztek.


    Hét helyszínen 13 db óvodai árnyékoló építése történt meg.


    Felújítottuk a Stromfeld Aurél Általános Iskola lapos tetejének a szigetelését.


    Ugyancsak a Stromfeld Aurél Általános Iskolában lebontották a Tanuszodát.


    Új koncepció szerint újra tervezik a Jókai Mór utca 74. szám alatti Háziorvosi Rendelő bővítését – átalakítását.


    A Pesterzsébeti Múzeum tornyán lévő csúcsot a viharok megrongáltak, elferdült. Most helyreállították.


    A Csili Színháztermének kijárati ajtóit szélesíteni kívánják, tervei most készülnek.


    Autókereskedés nyílt és épületet kíván építeni a Szentlőrinci út mentén.


    A Vas Gereben utcában (Jókai Mór u. – Mártírok útja) vízvezeték felújítása kezdődik.


    Befejeződött az Attila utcai közcsatorna rekonstrukciója.


    Befejeződött a az Alsó határúton az útpálya építése, miután itt befejeződött a Pesterzsébeti Gyűjtőcsatorna építése.


    Önkormányzatunk értékesítette a Szent Imre herceg u. 1. szám alatti üres szükséglakását.


    Nyári tevékenységéről tájékoztatót készített a Városfejlesztő Kft. Soroksár és Pesterzsébet nevében is megújuló energia pályázatra adtak be terveket.


    Ellenőrizték a Duna-parton épülő Hotel és Vendéglő beruházást. A beruházás a befejezéséhez közeledik, készültségi foka 90% körül van. 


    2011 első félévében is dolgozott a Hivatal belső ellenőrzése. Az osztályon 4-en dolgoznak, de egy fő GYED-en van. Az eltelt időszakban 1 fő közigazgatási szakvizsgát, 3 fő pedig belső ellenőri szakvizsgát tett. A tervezett 9 ellenőrzésből eddig 3 teljesült, 2 pedig folyamatban van. Az ellenőrzések nyomán két ellenőrzés során merült fel olyan körülmény, amely miatt különböző eljárások indultak. Közülük egy bűnvádi eljárás megindítását eredményezte. A kérdéssel fordulók részére tanácsot is adnak.


    Megtartotta évenkénti beszámolóját az Anyaoltalmazó Alapítvány. Az Alapítvány alapítói között 1992-ben ott volt Önkormányzatunk is, és azóta is kis mértékben támogatja működését, ezért számol be évente munkájáról. A leadott hatáskörök miatt az Egészségügyi és Szociális Bizottság vitatta meg a 22 oldalas Beszámolót.
Az Alapítvány összes bevétele tavaly 64 millió Ft volt, ez előző évhez képest 10 millióval kevesebb. A kiadásaik is rosszabbul alakultak, azzal a különbséggel, hogy 12 millióval többet költöttek a bevételüknél, amit az elmúlt évek tartalékaiból fedeztek.
A legnagyobb támogatók a költségvetési támogatók voltak:
-    Szociális Minisztérium:                 25.000.000 .-
-    Nemzeti Erőforrás Minisztérium:  24.262.500 .-
Több önkormányzat és cég, valamint néhány magánszemély is nyújtott támogatást. A kiadások kb. fele a bérköltségből áll, az összeg másik felének legnagyobb része az épületek fenntartására, illetve a benne élők segélyezésére fordítódott.
Érdekességként kezdi a beszámoló, hogy a megnyitás óta 1645 édesanyának és 3045 gyermeknek nyújtottak segítséget. 2010-ben 66 édesanyának és 152 gyereknek tudtak új lehetőséget biztosítani. Segítették a rászorulókat mindennapi életvezetés kialakításában, megszokásában. Főzőtanfolyamokat szerveztek havi rendszerességgel, eközben az egészséges életmód kialakítására is lehetőség nyílt. A munkát keresők részére gyermekmegőrzőt hoztak létre, immár negyedik éve. Egészségügyi és pszichológusi segítséget nyújtanak illetve jogi tanácsadást biztosítanak. Több szempont szerint nevelő csoportokat hoznak létre szülőknek és gyerekeknek, így segítve beilleszkedésüket és továbblépésüket. Időszakos programokat szerveznek részükre: farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap, mikulás, karácsony. Segítették feledtetni az átélt brutalitást és erőszakot erősítették a közösségi kapcsolatot. Az Alapítvány részt vesz a fiatal szakemberek képzésében, így egyetemista és főiskolás gyakornokokat fogadnak, szakmai rendezvényeket tartanak. 2010-ben Pesterzsébetről 4 anya 7 gyerekével kapott menedéket az Otthonban.


    Az Oktatási Bizottság előtt számolt be Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet a funkcionális analfabétizmus megszüntetése érdekében kidolgozott Cselekvési terv második ütemének megvalósulásáról.
A szövegértés eredményes és hatékony fejlesztése érdekében a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet középtávú cselekvési tervet dolgozott ki a 2009 – 2013 közötti időszakra. A Cselekvési terv négy tanévre tartalmazza az elvégzendő tevékenységeket az intézmények és a pedagógus részére, valamint megjelöli a partnereket is, akik segítséget tudnak nyújtani a végrehajtásban.
A tanév elején az intézmények megkapták a feladatot a második ütemben. A szövegértés- szövegalkotás szempontjából fontos, hogy az életkori és egyéni hatékonyságát figyelembe véve történjen a differenciált képességfejlesztés. A hatékonyságot segíti, ha minél több kortárs gyermek- és ifjúsági irodalomból származó szöveget olvasnak. Ebben a tanévben összefogott az óvodapedagógiai műhely,az alsós munkaközösség, a könyvtáros munkaközösség, a magyar munkaközösség és közös programsorozatot dolgoztak ki.
Az intézmények kapcsolódtak a programokhoz, valamint a szolgáltatások keretében tanácsadást. a módszertani megújuláshoz szükséges előadásokat, diagnosztikai méréshez feladatlapokat, személyiségfejlesztést segítő foglalkozásokat igényeltek.
A beszámoló összefoglalja az országos felméréseken elért eredményeket a szövegértés-szövegalkotás területén. Az összehasonlítás az elért szintek alapján történik és határozott fejlődést mutat az előző felmérésekhez képest, ami nagyon jó hír a pesterzsébeti gyerekeknek és szülőknek.
Persze a Pedagógiai Intézetnek más feladata is volt az elmúlt évben. Megszervezték ebben az évben is a Pedagógiai Napokat. Kiemelt témája a tehetséggondozás volt. Külön kiemelték a beszámolóban a gyakorlati bemutató foglalkozásokat. Megtartották a taneszköz-kiállítást és vásárt.
Akkreditált továbbképzéseket is szerveztek: „Anyanyelvi fejlesztés játékosan” és „Jogom van kötelességem van” címmel.
Beszámoltak az érdekesebb munkaközösségi programokról.
Kiadványokat is megjelentetnek, de a honlapukról is hozzáférhetőek az írásos anyagaik.
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy eredményes tanévet zárt a Pedagógiai Intézet.


    Az Egészségügyi Bizottság előtt számolt be munkájáról a Gondoskodás Közalapítvány. Mint arról már hírt adtunk az Önkormányzati többség tavasszal -más alapítványokkal együtt – megszüntette ezt az alapítványt is, ez volt a búcsú beszámolója.
Az elmúlt két évben (2010-ben és 2011-ben) önkormányzatunk nem támogatta anyagilag, programjukat saját bevételükből fedezték.
A Gondoskodás Közalapítvány feladatait a Bizottság vette át.


    Több bizottság is megvitatta a Pesterzsébeti Uszoda működéséről szóló beszámolót.. Több mint két éve nyílt meg az uszoda. A Tanuszoda jelleg igen meghatározó volt az elmúlt időszakban. A sportolók és a lakosság is kedveli, szorgalmi időszakban a látogatottsága eléri a havi 14.000 főt.
A beszámolási időszakban kezdett működni a welness részleg, melynek nagy sikere van. Megújult a büfé és a nyári hónapokban megnyílt a kert is.
A beszámoló tartalmazza a működés számait is, valamint azt a lakossági megállapítást is, hogy „elképesztően olcsó jegyárak” vannak.


Összeállította: Komoróczy László