Pesterzsébeti kishírek 2014. januárban

    December 9 és 13-a között a Családsegítő Szolgálat segítségével önkormányzatunk 1253 db karácsonyi ajándékcsomagot osztott ki a rászorulók között.

    December 9-én az Erzsébet – Soroksár Mozgássérült Egyesület tagjai részére 200 db élelmiszer csomag került kiosztásra.

    Szintén december 9-én a Csiliben tartott köszöntőn, 40 db ajádékcsomag került kiosztásra a kerületi nagycsaládosok között.

    Ugyanezen a napon a hagyományoknak megfelelően 50 fő részére vittünk csomagot a Hajléktalan Melegedőbe.

    Január 1-vel Önkormányzatunknál is bevezetésre került a törvényi változások nyomán az önkormányzati segély fogalma. Ezzel megszűnt, pontosabban beleolvadt sok eddig meglévő segély (aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény).

    A Mártírok utca – Bega utca által határolt területet külterületből belterületbe történő átsorolását a testület jóváhagyta, február 1-től lett jogerős. 

    A Kerületi Szabályozási Terv módosítása a Mátyás király tér kapcsán folyamatban van. A református templom építéséről korábban már lakossági fórum is volt. Most a terveket a honlapon lehet megtekinteni.

    A Kerületi Főépítész egyeztetést folytatott az Eurovelo hálózat (kerékpárúthálózat) létrehozásával kapcsolatosan.

    A Mártírok útja mentén további átsorolást készítenek elő, de még a szerződéseket nem írták alá.

    2013-ban összesen 339 működési engedélyt és igazolást adott ki a Hivatal, miközben 160 db működési engedélyt adtak vissza. Telep bejelentés 23 db volt, engedélyt 2-en kértek, míg 9 db megszűnt.

    2013 végén 1650 működő üzlet és 429 ipari tevékenységet folytató vállalkozás volt a kerületben.

    Tavaly 99 fő tett állampolgári esküt.

    Az anyakönyvvezetők 2013. évben 12 834 db ügyet végeztek.

    Helyi adóbevételeink a tervnek megfelelően alakultak.1,057,5 milliárdnak terveztük és 11 millióval folyt be több. Persze a részszámoknál már lehet nagyobb a különbség, de jól látszik, hogy a jelentős tételek inkább tervezhetők, a kis tételek %-ban jelentős eltérést mutathatnak.

   Számlák egyenlege 2014. január 27-én.

Költségvetési számla egyenlege:           134. 133. 000 Ft
Bérlakás értékesítési számla:                   10. 938. 000 Ft
Kötvény számla egyenlege:                           988. 000 Ft
Állami hozzájárulási számla:                      17. 619. 000 Ft
Egyéb értékesítési számla:                             725. 000 Ft

A számlák lekötései:         

Költségvetési számla lekötése:               300. 000. 000 Ft
Kötvény számla lekötése:                       240. 000. 000 Ft
Bérlakás értékesítés lekötése:                   90. 000. 000 Ft
Környezetvédelmi számla:                       50. 000. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla:                      270. 000. 000 Ft
Egyéb értékesítési számla:                        54. 000. 000 Ft

Munkabér és folyószámla hitelünk nincs.

    Január 8-án vízcsőtörés miatt 300 lakos víz nélkül maradt a Török Flóris utca 98 – 102 alatti házban. Önkormányzati segítséggel jutottak vízhez a javítás idejére.

    Január 20-án a Zalán utcában égett le egy családi ház. A ház idős lakóját az Átmeneti Gondozóházban szállásolták ideiglenesen.

    Elkészült a Kossuth Lajos utca 22 – 24 alatt a Rendvédelmi Osztály helyisége, és megkezdte munkáját. Ők látják el a kerületi közterület-felügyelet feladatait is.

   Elkészült a Hivatal új hirdetőtáblája, amelyet a bejárat melletti köves felületen helyeztek el. Ezentúl tehát nem a kapun lesz található például a nyitva tartási hirdetés.

    Fokozatosan kezdik el működésüket a választást előkészítő szervezetek. Már lehet náluk jelentkezni a választói névjegyzékbe kerülésért.

    Ugyancsak működik a Választási Információs Szolgálat.

    2013-ban 28.568 levél érkezett a Hivatalba. Ugyanakkor 98.730 db postai küldeményt adtak fel.

    A Vezetékes telefon szolgáltatás tárgyú közbeszerzés nyertesével, a Business Telecom Távközlési Zrt.-vel a szerződés megkötésére december 18-án került sor.

    A Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével, a FŐNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-vel december 17-én kötöttük meg a szerződést.

   Az Útkarbantartás - 2014 közbeszerzési eljárás nyertese, a NATÓ Kft.-vel a szerződést január 27-én kötötték meg.
    Építési engedélyt kértek a Kossuth Lajos Gimnázium magas tetejének megépítésére. Szokatlan lesz.Összeállította: Komoróczy László