Pesterzsébeti Kishírek, 2013 novemberében

Október végéig szedtük össze a kishíreket, hiszen előbbi időpontra helyezte a testület a novemberi ülését. De most néhány a bizottságok előtt elhangzott beszámolóról is hírt adunk, hátha valaki kedvet kap elolvasásukra, esetleg a támogatásukra...


    Egyedi támogatást nyújtott az Oktatási Bizottság – és javaslatára a testület – egy akrobatikus rock and roll világbajnokságon való részvételhez.

    Megtárgyalta az Oktatási Bizottság a 2013/2014-es tanév beindításának tapasztalatait.
     Különböző címeken 1,555 millió forint központi normatíva támogatást 
     igényeltünk a tavalyi tények alapján.


          Az Egészségügyi Osztály szintén folytatta a tavalyi tanévben megkezdett
          munkáját, és 1797 személy részére havi 5.800 forint gyermekvédelmi
          támogatást nyújtottak havonta, összesen 10,4 millió forint értékben.
          2013 nyarán felújítási munkálatok voltak intézményeinkben. Így
          pályázat nyomán 120 millió forintos felújítás volt a Kossuth Lajos utcai
          óvodában. De voltak más jelentős felújítások is. Ablakok, mosdó
          helyiségek, parketták újultak meg. Ezekről korábban már beszámoltunk.
          A pedagógusok létszáma szeptemberben 2 fővel nőtt, az egyéb dolgozók
          létszáma 28 fővel csökkent.
          További emelkedés volt a 28 pedagógiai asszisztens és 2 pszichológus
           munkába lépése, ezekről szintén beszámoltunk annak idején.
           Jelenleg 2153 férőhely van óvodáinkban, feltöltöttségük 96,5 %,
           ugyanis 2097 gyerek jár ténylegesen az október 1-i statisztika szerint.
           A 88 csoportban az átlaglétszám 23,8 fő.
           Étkezési kedvezményben az étkező gyerekek 33 %-a részesül.
           Továbbra is biztosítja az Önkormányzat az óvodások részére az úszás- és
           a korcsolyaoktatást. Ugyancsak működik a gyógy-testnevelés is.

           Az óvodavezetők jelzései alapján október közepére sikerült a
           meghirdetett álláshelyeket betölteni. Az óvodák sajátos programokkal
           igyekeznek a gyerekek kedvébe járni.
          

          A köznevelési intézmények változásai:

          A 300 tanuló felett intézményekben kinevezték a második igazgató-
          helyettest, az 550 fő feletti intézményekben pedig a második iskolatitkárt.
          Folyamatos a rendszergazdák kinevezése, és iskolapszichológusok is
         munkába álltak.
         A tankerületi iskolák nevéhez odaillesztették a „Budapest, XX. kerületi ...
         elnevezést, hogy az ország azonos nevű iskoláitól megkülönböztessék
         Őket.
          A Nevelési Tanácsadó  --  megtartva helyét – beolvadt a Fővárosi
          Pedagógiai Szakszolgálatba. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet és a
          Logopédiai Intézet levált az anyaiskoláról és önállóan tagozódtak be a
          Fővárosi Szolgálatokba.
          A Pesterzsébeten lévő 8 általános iskolában a tanévet 3591 általános
          iskolás kezdte meg, 139 tanulócsoportban. Az átlagos osztálylétszám
          21,3 fő. 15 magántanuló van, egészségügyi és külföldi tartózkodás miatt.
          Az intézményvezetőktől a szülők a tanulók 40 %-át kérték el a délutáni
          foglalkozások alól. A tanulók első és ötödik évfolyamán bevezették a hit
          és erkölcstant. A szülők mindkét évfolyamon egyharmad arányban
          választották a hit, kétharmad arányban az erkölcstant választották.
          Második évébe lépett a testnevelő órák számának heti 5-re emelkedése,
          most már a 2. és 6. évfolyamon.
          Tanulóink 96.4 %-a tanul tovább, azaz 332-ből 12-en nem.

    Beszámolt az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak a  Hajléktalanok Nappali Melegedője vezetősége is a 2012-es évben végzett munkájukról. A végével kezdem: tavaly növekedett azok száma, akik igénybe vették a  szolgáltatásokat.
Munkájukat két fő területre koncentrálták: az egyik a kapitánypusztai nappali melegedő, a másik a XX. kerületben közterületen végzett utcai munka
Nappali melegedő:
A nappali melegedőben a már tavaly is megírt szolgáltatásokat biztosítanak: élelemosztás, ruha és cipőosztás. mosási és fürdési lehetőség, amihez eszközöket biztosítanak. Akik igénylik, azok ételt melegíthetnek, de megőrzik a csomagjaikat, és ez lehet a postacímüket. A melegedő látogatottsága 71-ről 84 főre, azaz 18,3 %-osra emelkedett. Ez napi forgalom.
Téli időszakban hetente osztottak melegételt, átlagosan 80 főnek.
Az elmúlt télen a Menhely Alapítvány szervezésében speciális tevékenységet is elláttak Budapest terület

Az utcai szociális munka:
A XX. kerületben 60 fő körül mozog azon hajléktalanok száma, akik életvitelszerűen itt laknak. Rajtuk kívül 36 olyan embert gondoztak, akik csak éppen itt voltak Pesterzsébeten, és igénybe vették a szolgáltatást.
Több lakhatási segítséget nyújtanak, illetve segítenek az elérésében. Így segítik őket a hajléktalan szállóhoz való jutásban. Vannak, akik szívességi lakáshasználók barátoknál, rokonoknál. Segítik őket egészségügyi vizsgálatokhoz, orvosság kiváltásához. A kórházban rendszeresen látogatják őket.
Néhányuknak kutyájuk is van, nekik elintézték, hogy a legfontosabb oltást megkapják, és így velük maradhassanak.

    Ugyancsak beszámolt munkájáról az Anyaoltalmazó Alapítvány. Eredetileg az alapítók között volt kerületünk is (1992-ben), első épületüket is Önkormányzatunk adta. Az intézmény ellátási területe országos, tehát az egész fővárosból és vidékről is fogadnak rászorulókat. Cserébe Erzsébetről is más intézményekbe kerülhetnek a bajba jutottak (mivel főleg családi erőszak miatt menekülnek, így nehezebben találja meg őket az erőszakos fél). Csak meghatározott ideig (egy év) lehetnek itt, amíg ügyeiket rendbe szedik.
Az otthon megnyitása óta 1775 édesanyának és 3409 gyermeknek, 2012-ben 77 édesanyának és 222 gyermeknek nyújtottak segítséget. A XX. kerületből 2012-ben 8 anya és 13 gyermek érkezett és összesen 1261 gondozási napot töltött el az intézményben.
2012-ben jelentősen nőtt a segítségre szoruló családok száma: a 2011-es 53-ról 73-ra. Ez persze azt is jelenti, hogy sok család távozott is a rendszerből.
Sokféle segítséget nyújtanak az ottlakás biztosításán kívül.
A bölcsődés korú gyerekek számára Gyermekmegőrzőt működtetnek ötödik éve, hogy a szülő munkát találhasson és dolgozhasson.
Főzőtanfolyamot szerveznek részükre.
Beszélgetőkör működik, hogy a beilleszkedési problémák kisebbek legyenek.
Munkaerőpiaci tanácsadás: hogyan keressünk munkát, kezdve az öltözködéstől...
Az Intézet Gyakorlati terephelyként működik a szociális szakképzésben (ELTE, Wesley, Pázmány).

Már negyedik éve intenzív adományszerzési programot működtetnek, melynek révén több cég is segíti a családokat ruhákkal, gyógyszerekkel és élelmiszerrel. Nyáron három tábort szerveztek a gyerekeknek.
Jogi és pszichológiai tanácsadást nyújtanak, illetve orvos és védőnő látogatja rendszeresen az Otthont.
Természetesen sok alkalmi programot is szerveznek egész évben.
Az Alapítvány bemutatta egyszerűsített éves beszámolóját is. Ebből kiderül, hogy éves költségvetésük 101 millió forint bevétel és 101 millió forint kiadás.

    Számláink egyenlege 2013. október 28-án:

Költségvetési számla egyenlege:                   179, 260, 000 Ft
Bérlakás értékesítés egyenlege:                             692, 000 Ft
Kötvény számla egyenlege:                                   988, 000 Ft
Állami hozzájárulás számla:                            26, 650, 000 Ft

A számlák lekötései:

Költségvetési számlán:                                  900, 000, 000 Ft
Kötvény számlán:                                          240, 000, 000 Ft
Bérlakás számlán:                                            96, 000, 000 Ft
Környezetvédelmi alap számlán:                     47, 000, 000 Ft
Egyéb ingatlanok értékesítési számlán:           53, 000, 000 Ft
Költségvetési számlán (más határidővel)       200, 000, 000 Ft
Állami hozzájárulási számlán:                         50, 000, 000 Ft

Hitelünk nincs.

    Kerületünkben több építkezés jogerős építési engedélye lejárt (különösen a Mediterrán lakóparkban) úgy, hogy az építkezés el sem kezdődött, vagy félbeszakadt.

    Jelenleg 1629 működő üzlet és 429 ipari tevékenységet végző vállalkozás van a kerületben.

    Eddig 99 fő tett állampolgári esküt kerületünkben.

    Az adóbevételek kerületünkben összességében teljesülnek. Százalékosan a talajterhelési díj teljesült a legnagyobb mértékben (343 %), összegében az építményadó a legnagyobb (524 millió).

    Ismét van három olyan káreset, mely az önkormányzat tulajdonában lévő út hibájából keletkezett.

    József Attila utcai Iskola alagsorának (itt is tantermek vannak) felújítása megtörtént.

   A Csili nagytermének ajtóit tűzvédelmi szempontok szerint átépítették, és a szellőző rendszert is módosították.

    A Hullám III. csónakház épületét statikailag megerősítették.

    A Német Kisebbségi Önkormányzat épületének tetején karbantartást végeztek.

    A Madách utca útfelújítási munkái című közbeszerzés szerződését október 28-án kötötték meg a győztes pályázóval.


  Ezen a napon kötötték meg a Városrendezési és Építési Szabályzat módosítására kiírt pályázat nyertesével is a szerződést.

    Október 22-én kötötték meg a szerződést az Út – kátyú – járda című közbeszerzés nyertesével a kivitelezési munkákra.

    Az elmúlt időszakban önkormányzatunk 7 pert nyert meg.

    Az elmúlt időszakban egy lakáskiürítés történt meg.


Összeállította: Komoróczy László