Pesterzsébeti Kishírek, 2013. júliusában

Ebben a hónapban is közreadjuk azokat a híreket, melyeket fontosnak tartunk, és hozzájutottunk az információhoz.    Visszatérünk a tv műsorral kapcsolatos írásainkra. Mint már megírtuk, a Fidesz-es többség megszüntette a TV 20-at, és megszüntette a nyilvánosságot kerületünkben. Most javaslatot tettek, hogy más cég adjon - kemény magyar forintokért – tájékoztatást, és erzsébeti riportokat készítsenek (nyilván a fideszesekkel).
Most megérkezett Jegyző Asszony válasza arra, hogy mennyibe került az utolsó évre a TV 20. Eszerint 15. 999. 999 Ft + ÁFA összegbe került 2010-ben. Most 10. 680. 000 + ÁFA összeget terveznek. Egy nem is kis hiba van az ügyben: a TV 20 négyszer annyi műsoridőt biztosított és még a testületi ülést is egyenesben adta reggel 9 és délután 5 között. Hát így...

    Először a testületi ülésre kiosztott, a Csatornázási Művek Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepének beszámolójából idézzük az általunk fontosnak vagy érdekesnek vélt információkat. A tájékoztató a 2007. májusában aláírt együttműködési megállapodás alapján készült. A társaság 2012-ben is folytatta azokat a beruházásokat és intézkedéseket, melyek a környezet védelmét segítik elő. (A júliusi testületi ülés környezetvédelmi helyzetéről szóló napirendjének melléklete.)
Az elmúlt években az egyik legnagyobb (800 milliós) beruházás volt az előmechanikai egység befedése. A beruházás eredményesen működik, a rácsokon felgyülemlő zsírokat rendszeresen (hetente 2 – 3-szor) tisztítják, a dobrácsot egyszer lemossák. Így csökkent a szaghatás. Kétnaponta (illetve, ha kell, hamarabb is), klórmeszezést alkalmaznak.
Iszapsilót létesítettek, ami teljes mértékben bevált, a szaghatás megszűnt ezen a helyen.
A szippantott szennyvíz fogadását újra szabályozták, és ellenőrzik a beszállítókat, hogy betartják-e az előírásokat.
A hulladék fogadására 43 millió forintért 2010-ben helyezett üzembe új gépeket. A szaghatás itt is szinte teljesen megszűnt.
A Társaság a szaghatásokat 2012-ben is független akkreditált szakértőkkel vizsgáltatta. A negyedévente mért alapméréseknél egyre javuló eredményeket tudtak elérni, ahogy a próbaüzemek véget értek. 2012 végére sok mérési anyagra 90 % fölötti szűrési hatékonyságot mutattak ki.
Külön is vizsgálták a légszennyező pontforrásokat. 2012. szeptemberében végezték a méréseket, amelyek szerint a pontforrások szennyezőanyag kibocsátása határérték alatti.
Lakossági szagpanaszokat folyamatosan kezelik. A nap 24 órán át ingyenesen hívható zöld számra Pesterzsébetről 2012-ben 20 db bejelentés érkezett. Előzetes bejelentés után vezetővel bárki meg is tekintheti a telepet, hogy személyes tapasztalatokat szerezhessen.
A Központi Ügyelet számai: 06-80 / 455 – 000 (zöld szám), 06-1 / 455 - 4123
E-mail: ugyelet@fcsm.hu
Budapest, XX. kerületében 170. 000 méter csatorna húzódik, ebből 5.000 méter főgyűjtő, 15. 000 méter gyűjtő, és 150. 000 méter mellékcsatorna.
A csatornahálózaton 6.616 db tisztítóakna, 11 061 db házi bekötőcsatorna, 218 db tetőbefolyó bekötés, és 5 730 db víznyelőakna található.
2012-ben 29 009 méter közcsatorna tisztítását végezték el.
Más szempontból 21 389 méter közcsatorna felülvizsgálatát végezték el, valamint 30 db víznyelőakna bűzelzárósra történő átépítését végezték el.
Az elmúlt években folyamatosan megkezdték az aggromerációs körzetben, illetve a szomszédos kerületekben a szennyvíz előkezelését, ami jelentősen javította a Pesterzsébeten átfolyó szennyvíz minőségét.
2012 legnagyobb újdonsága a (az ötlettől a megvalósulásig két év telt el) a telep eleveniszapos medencéinek a befedése és fölé üvegházi szerkezet építése volt. A középső biológiai ágon üvegházi növénykert kialakítása történt meg, melyet a nyílt napon mindenki megtekinthetett.

    Pesterzsébet Önkormányzata májusi ülésén tárgyalta a német nemzetiségi intézmények munkájáról, az óvodai és iskolai csoportokban folyó munkájukról szóló tájékoztatót.
A Baross Oviban négy nemzetiségi csoportban 100 gyerek részesül német nemzetiségi kétnyelvű nevelésben. Az óvónők felkészültsége, végzettsége jó. A nemzetiségi csoportok eszközfelszereltsége megfelelő, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet folyamatosan támogatja a beszerzéseket.
Gyűjtik a sváb kultúra emlékeit, melyekből évente egyszer kiállítást szerveznek. Ez azonban egyre nehezebb feladat.
Rendszeresen meghívják a törökbálinti német bábszínházat, amely tréfás történetet, mesét ad elő nemzetiségi nyelven.
Jó a kapcsolatuk a móri és a ceglédberceli óvodával, valamint a József Attila Iskolával, ahol folytathatják a gyerekek a nyelvtanulást.

A József Attila Általános Iskolában 2007. évtől folyik a német nemzetiségi nyelv oktatása. A 2012/13-as tanévet 152 fő nemzetiségi tanulóval kezdték meg.
Első osztályban játékosan kezdik a nyelvtanulást (nem írnak, olvasnak), ez bővül egyre komolyabb feladattal. Negyedik végén szintfelmérőt írnak, és ennek alapján folytathatják a nyelvi csoportban a tanulmányaikat.
Az iskola (ahogy az óvoda is), rendszeresen megtartja a hagyományos német nemzetiségi ünnepeket, napokat. Ilyen a Márton nap, vagy a nemzetiségi nap. Kirándulnak nemzetiségi falvakba is, Mórra, Berkenyére, Dunaharasztiba.
A negyedik osztályosok immár hagyományosan diákcsere programban vesznek részt, Frankfurt am Main X. kerületében, amely testvérvárosunk.

Sikernek könyvelik el, hogy négy csoportban indulhatott az óvodai képzés, így minden igényt ki tudnak elégíteni. Tervezik, hogy két osztály indulhasson az iskolában. Végül tervezik egy szakértői felmérés elvégeztetését az oktatás eredményességéről, hogy lássák, miben kell még javulniuk.

    Jóváhagyta az óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatát az Oktatási Bizottság. Az új törvény ugyan ezt a jogot az intézményvezetőknek biztosította (meg is tették március 31-ig), de a Pénzügyi Osztály ragaszkodott hozzá, hogy az Oktatási Bizottság is fogadja el őket. Ennek oka, ha olyat tartalmaznak, aminek pénzügyi kihatása van, azt csak az önkormányzat tudtával és előzetes egyetértésével történhet. Ezért a Hivatal jogászai is átvizsgálták a szabályzatokat, és így került a Bizottság elé.

    A nyári napközis tábort az iskolák fenntartóváltása miatt senki nem tervezte az év elején. Így végül az önkormányzatra maradt. A feladattal a Csili lett megbízva. A Csili igazgatója most avval a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy néhány tervezett programjának a költségeit fedezze önkormányzatunk. Végül az egyeztetések után 400. 000 Ft-al támogattuk az állatkerti kirándulás, a helyben megrendezett hagyományőrző nap és a százhalombattai „Komplex őskori foglalkozás” című programot.

    Egy pesterzsébeti egyetemista ERASMUS ösztöndíjjal Hollandiában tölthet fél évet tanulással. Ottani kiadásaihoz kért és kapott 50. 000 Ft-ot a Helyi Felsőoktatási Támogatás keretből.

    Az önkormányzat tulajdonában lévő út hibájából keletkezett kár miatt egy db kárigény érkezett.

   Egy bérlő esetében kezdeményezte az önkormányzat a lakásbérleti szerződés felmondását.

   A 2013. júniusi árvízi helyzet miatt június 5.-én a Helyi Védelmi Bizottság a szükséges árvízvédelmi feladatokról egyeztetett. Kerületünk közvetlenül nem volt fenyegetett, de befogadó helyeket biztosítottunk, melyek szükség esetén a károsultak rendelkezésére álltak volna. Hét kerületi Általános Iskola vett részt ebben a felkészülésben, de szerencsére nem volt rá szükség.

   Július hónap közepén várható a Városháza homlokzatán található harangjáték felújítása. Várhatóan szükség lesz a harangjáték vezérlő, és kijelző cseréjére, az erősítő, a hangmodul és a hangfalak cseréjére, illetve a harangok mechanikus beállítására.

    Megtörtént a 2004-ben vásárolt Suzuki Ignis gépkocsi értékesítése.

   A Hivatal kisebb beszerzésein látszik, hogy több pénzt tudnak költeni magukra az elmúlt éveknél. Pl. 9 db új klímaberendezést vásároltak, melyek nagyobbak a korábbiaknál, fényképezőgépet és lézeres távolságmérőt szereztek be. Néhány szobába új bútort vásároltak.

   Új irattárak kialakítása folyik a hivatalban. Két szobát is átalakítottak „kisirattárnak”, ahol az osztályok napi működéséhez kapcsolódóan működik majd az irattár. Felmérték a Zrínyi Általános Iskola azt a szárnyát is, ahol egy nagy, több évre szóló irattár lesz kialakítva. Egyelőre a szükséges átalakítások felmérése történt meg.

    A hivatali szerverek biztonságos működéséhez szünetmentes tápegységet szereztek be, áramszünet esetére.

    Június 17-től biztosítja az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek számára a szociális nyári gyermekétkeztetést.

    Július 2-án tartották meg a Semmelweis napi ünnepséget (amiről korábban már beszámoltunk).

    Július 14-én a Kossuth Bölcsőde kiürítése (a Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése miatt) megtörtént. A gyerekeket a Baross utcai óvodában helyeztük el.

    Mint arról már a testületi ülésről szóló beszámolónkban is írtunk, szeptember 21-én egészségnapot szervez városunk főterén a Richter Gedeon Gyógyszergyártó Cég. A „Richter Egészségváros” programja ingyenes egészségügyi szűrésekkel, családi programokkal vár mindenkit, korától függetlenül.

    A Vöröskereszt kérésére kihelyezett véradás volt a Hivatalban.

    Pénzügyi információk, 2013. július 8-án.

Számlák egyenlege:
Költségvetési számla:             39. 843. 000 Ft
Bérlakás értékesítés számla:     9. 884. 000 Ft
Kötvény számla:                           987. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla:   53. 997. 000 Ft

Számlák lekötése:
Költségvetési számla:           400 millió Ft
Kötvény számla                    240 millió Ft
Bérlakás értékesítés                80 millió Ft
Környezetvédelmi számla      30 millió Ft

Hitelünk nincs.

    A Hajós Alfréd Általános Iskola tetejének a karbantartása megtörtént.

    A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában felújították a kazánház tető szigetelését.

    Az Ady Endre Általános Iskolában kialakították a KLIK szerverszobáját.

    A József Attila Általános Iskola játszóterének szabványosítása megkezdődött.

    Elkészültek a tervek a Madách utca és a Vas Gereben utca felújítására. Elkezdődik a közbeszerzési eljárás.

   Megkezdődött az önkormányzati intézmények (ahol lejárt az érvényesség) tűzvédelmi, villámvédelmi és érintésvédelmi átvizsgálása, az igazolások beszerzése.

   A Jókai Mór utca 3. szám alatti udvari csatornahálózat kiépítése, az önkormányzati tulajdonú lakások bekötése megkezdődött.

   A Szabótelepi „TEMPÓ 30” övezet terveinek felújítása, újbóli engedélyeztetése, valamint a kivitelező pályáztatása elkezdődött.

   A jégcsarnokot szolgáltatási koncesszió formájában 3 évig működtető szervezett kiválasztására kiírt pályázatot az ESMTK nyerte, a szerződés aláírása 2013. június 18-án került sor.

    A „Fejlesztési hitel” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás hirdetményét 2013. július 2-án visszavontuk, mivel a Kormány Pesterzsébet Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez nem járult hozzá.

    Az elmúlt időszakban egy karhatalmas lakáskiürítés és két helyiség kiürítést hajtottak végre.

   2013. évben 126 működési engedélyt és igazolást adott ki a Hivatal és 95 db engedélyt adtak vissza. Jelenleg 1496 működő üzlet és 430 ipari tevékenységet végző vállalkozás van a kerületben.

    A félévi határnapon adóbevételeink 46, 33 %-on teljesültek, ami 641. 240. 067 Ft-ot jelent. 

   Beszámolt az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottságnak a Főnix-Med Zrt. a háziorvosi ügyelet 2012. évi működéséről.
A beszámolóban megemlítik, hogy az ügyeleti ellátás finanszírozása 2004 óta nem változik. Ennek ellenére új felszereléseket szereztek be az ügyeleti kocsi sürgősségi táskájába, valamint a kocsira egy új EKG készüléket.
2012-ben 2 375 esetben hívták őket házhoz és 3 026 esetben a betegek keresték fel őket a Dél-pesti Kórházban.

    Ugyancsak beszámolt az Egészségügyi Bizottságnak az Ambulancia Service Kft. a gyermekorvosi ügyelet 2012. évéről. Az ügyelet a IX. kerületi Tűzoltó utca 71 – 75. szám alatt működik.
2012-ben 2 281 gyereket láttak el, ebből 469 esetben hívták őket lakásra.Összeállította: Komoróczy László