Pesterzsébeti kishírek, 2013. decemberében

Ebben az évben utoljára gyűjtöttük össze azokat a híreket, amelyek kimaradnak a nagy összefoglalókból, de nem kevésbé fontosak azoknál. Reményeink szerint sokakat érdekelhet is, hiszen ezért dolgozunk vele...

 

    Végére értek a BURSA Hungarica 2014 és a Helyi Felsőoktatási Támogatás 2013 pályázatok. Előbbire 5 millió, utóbbira 2 millió forint volt a költségvetésben. A BURSA pályázatra 131 érvényes (5 hibás), a Helyire 40 érvényes (1 hibás) pályázat érkezett. Az Oktatási Bizottság döntése értelmében az érvényes pályázatok mindegyike nyert támogatást.

    Ebben az időszakban járda hibájából egy db kárigény keletkezett, illetve intézményben történt lopás miatt is felmerült kárigény.

    A Mediterrán lakópark XV.,  XVI., és XVII., számú épületek építési engedélye (sok más épületéhez hasonlóan) lejártak. Most új építési engedély kérelmet adtak be.

    A „Madách utca útfelújítási munkái” (Baross utca – Vörösmarty utca között) tárgyú közbeszerzési eljárás végén a szerződést október 30-án írták alá.

   A „Budapest XX. kerület Kerületi és Városrendezési és Építési Szabályzat módosításának közbeszerzési pályázatát nyerő céggel szintén október 30-án írták alá a szerződést.

    Az eltelt időben 1 ingatlan kiürítési pert nyertünk. Rengeteg per indult ellenünk elsősorban távhő tartozás miatt, ezek szinte mindegyikét elveszítjük. Később megpróbáljuk behajtani az ott lakókon.

    A Jogi és Közbiztonsági Bizottság zárt ülésen tárgyalta a Jogi, Pályázati és Közbeszerzési Osztály szokásos féléves beszámolóját.

    Folyamatban van kerületünkben a lakosság riasztását biztosító 16 db motoros sziréna felülvizsgálata, szükség szerinti karbantartása, érintésvédelmi felülvizsgálata.

    A Máltai Játszótér sportpályája köré védőhálót szereltek.

    Új helyen alakították ki a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyét.

    Nyitnikék Óvodában lépcsőház festése történt meg.

    Felújították a FIDESZ irodáját.

    Felújították a Közterületi Felügyeleti Irodát.

   Csaszny Márton képviselő kezdeményezésére kérdéseket intézett Hivatalunk a Csatornázási Művekhez. Témája a kerületünkön áthaladó, szennyvíziszapot szállító teherautókkal kapcsolatos. Választ még nem kaptunk.

    Szintén Csaszny Márton kezdeményezésére foglalkozik a Hivatal az Illatos úti Budapesti Vegyi Művek kármentesítésének helyzetével, az erről szóló dokumentumok megkérése, illetve a figyelő kutakkal kapcsolatos információk megszerzése a feladat. Mindezt a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől várjuk.

    Elkészült a Szabó-telepi TEMPO 30-as övezet.

   Már beszámoltunk róla, hogy csatlakoztunk a „Jobb velünk a világ” programhoz és ennek keretében 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatunk 2014-ben.

    Csatlakoztunk a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett kulturális közfoglalkoztatási programhoz is, melynek keretében 5 fő közfoglalkoztatottat alkalmazunk 2013, december 1. és 2014. április 30. között.

    Zajlik a Mátyás király téren építendő református templom tervezési munkája, illetve az ehhez kapcsolódó Kerületi Szabályozási Terv módosításának egyeztetése.

    Ugyancsak készülnek a Csónakház építési engedélyezési tervei.

    Pénzügyi jellegű információk:

Számlák egyenlege 2013. december 2-án:

Költségvetési számla egyenlege:                271. 317. 000 Ft
Bérlakás értékesítési számla:                         1. 242. 000 Ft
Kötvény számla egyenlege:                                988. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla egyenlege:           68. 775. 000 Ft

A számlák lekötései:

Költségvetési számla:                                 500. 000. 000 Ft
Kötvény számla:                                         240. 000. 000 Ft
Bérlakás értékesítési számla:                        97. 000. 000 Ft
Környezetvédelmi alap számla:                      40. 000. 000 Ft
Állami hozzájárulási számla:                        110. 000. 000 Ft
Egyéb helyiségek, telkek értékesítési              50. 000. 000 Ft

Hitelünk nincs.

   Az Egészségügyi és Szociális Osztály több fővárosi egyeztetésen és konferencián vettek részt. Így a közétkeztetési reformokkal kapcsolatos konferencián, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében alkalmazott gyakorlatok bemutatása (szintén egy konferencián), megtartották a Szociálpolitikai Kerekasztal 2013. évi ülését (kerületi szinten).Összeállította: Komoróczy László