Pesterzsébeti kishírek, 2012 októberében

    Az Alaptörvény asztala című programsorozat szeptember 3-án véget ért.

    A járások kialakítása nagy erőkkel folyik. Az új hivatal épületét és bútorait a Polgármesteri Hivatalnak kell biztosítania. A Járási Hivatal a jelenlegi Okmányiroda épületében lesz, az odavaló bútorokat és eszközöket jelenleg leltározzák, hogy ingyenesen átadhassák azokat.

    A Képviselő-testület még májusban határozott arról, hogy 2 db gyermek rollert és 2 db gyermek futókerékpárt adományoz a XX. kerületi Rendőrségnek. A papírmunkák most értek véget, az eszközök átadásra kerültek.

    Lemondott a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyik képviselője, 2012. szeptember 14-ével. A Helyi Választási Bizottság a mandátumát nem adta ki, mivel a választáson nem volt több induló. A Kisebbségi Önkormányzat így három fővel folytatja munkáját.

    Pénzügyi információk, 2012. október 8-án:
          Költségvetési számlánk egyenlege:   - 386. 544. 000 Ft.-
          Más számlák egyenlege:                        12. 000. 000 Ft.-
          Napvégi számlánk egyenlege:                10. 000. 000 Ft.-

    Befejeződött a Jókai Mór utca 74. szám alatti Háziorvosi Rendelő bővítése-átalakítása.

  Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az óvodák nyitvatartási rendjét. Engedélyezte részükre, hogy a szülők igényeinek megfelelően fogadják a gyerekeket. Általában reggel hattól este fél hatig, hatig.

    Beszámolt az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottságnak a XX. Anyaoltalmazó Alapítvány.
Az Alapítvány, --melynek egyik alapító tagja Pesterzsébet Önkormányzata – 1992 óta a Török Flóris u. 228 és 1997 óta a Török Flóris u. 257 alatti épületekben 80 férőhellyel működteti a Családok Átmeneti Otthonát.
A tavalyi évben az összes bevétel: 76,8 millió forint volt.
A tavalyi évben az összes kiadás:  71,9 millió forint volt.
Az Alapítvány nem nyújtott semmiféle juttatást vezető tisztségviselőinek.

A 2011. évben 53 édesanyának és  143 gyermeknek, az otthonok megnyitása óta 1698 édesanyának és 3187 gyermeknek nyújtottak segítséget.
Szakmai beszámolójukban elmondták, hogy tevékenységüket az egész országban teljesítik, bár elsősorban Budapestről és környékéről kérik a segítségüket.
A szállás és étkezés biztosításán kívül a család élethelyzetén próbálnak segíteni.
Így a szülők munkába állásának segítésére gyermekmegőrzőt működtetnek.
Tanfolyamokat szerveznek a napi élet segítésére, pl. főzőtanfolyamot, beszélgetnek az egészséges életmódról. Ezt Beszélgetőkörnek hívják. Havonta egyszer közös szórakozást tartanak, számítógépes klubszobát működtetnek. Ezen kívül mindennel foglalkoznak, ami az életben előfordul védenceikkel.

Sok szakmai továbbképzésen vesznek részt, és náluk is gyakorol három szociális munkás jelölt. 

Munkájukhoz nemcsak pénz, hanem természetbeni adományokat is várnak, elfogadnak (ruha, élelem, játék, stb.)

   Szintén az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottságnak számolt be a Kapitánypusztai Hajléktalanok Nappali Melegedője.
Ebben az évben is két fő területre terjedt ki végzett munkájuk. Magának a Melegedőnek a fenntartására, működtetésére és a XX. kerület közterületein végzett munkára.
A nappali melegedőben az elmúlt évekhez hasonlóan étkezési, tisztálkodási, mosási, pihenési lehetőséget biztosítottak és minden olyan tevékenységnek teret adtak, melyet az emberek otthon végezhetnek, de a hajléktalanoknak erre nincs lehetőségük.(pl. hajszárítás, vasalás). De van lehetőség csomagmegőrzésre, lelki gondozásra, ügyintézési tanácsadásra is.
A szolgáltatást igénybe vehetik, akik hét napnál nem régebbi ÁNTSZ illetve fél éven belül keltezett tüdőszűrő-igazolással rendelkeznek és a házi rendet elfogadják.
A melegedő látogatottsága 3 %-os emelkedést mutat, összesen 1296 fő vette igénybe a szolgáltatást.
Előző években már írtunk arról, hogy pályázati forrásokból és adományokból fedezik egyéb programjaikat, így a téli lábbeli osztást, a meleg teaosztást. Mintegy 80 ember részére osztanak meleg ételt a téli napokban, és két fő részére béreltek lakást, hogy segítsék visszatérésüket a társadalomba. Ebből az egyiket most visszaadták az Önkormányzatnak.
Az utcán 76 – 114 embert láttak el a nehéz napokban teával, étellel. Segítik az elveszett iratok pótlását.
Adományokat természetesen ők is szívesen fogadnak.

  Ugyancsak megküldte beszámolóját a Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, amely a fogyatékos személyek nappali ellátásáról szól. Pesterzsébet Önkormányzata szerződést kötött Csepellel, hogy ezt a szolgáltatást közösen látják el, a csepeli intézményben. A beszámoló tartalmazza az egész évben folyó munkát.
Az intézményben összesen 22 főt gondoznak, ebből 3 fő erzsébeti.

A Bizottság a beszámolókat megtárgyalta és elfogadta.


Összeállította: Komoróczy László