Pesterzsébeti Kishírek 2012. májusában...

Májusban is összegyűjtöttük a kerületi kishíreket. Bár megcsúsztunk a közreadásával, reméljük sok hasznos dolgot tudnak meg belőle.

 

 

   Igen sok adminisztrációt jelentett az elmúlt hónapban az állam felé leadandó jelentések a létszámról, a végzettségről, a besorolásról, stb. Ezzel a járásokkal kapcsolatos feladat és dolgozók átvételét készítheti elő a Minisztérium.

   Kiadásra került az Erzsébet Áruház Kft. részére az építési engedély. Mint köztudott tavaly ősszel tűz ütött ki az épületben, most megkezdődött a helyreállítás.

   Ebben az évben 98 működési engedélyt és igazolást adtunk ki, 86 működési engedélyt adtak vissza, tehát 1397 működő üzlet van a kerületben. 10 telep bejelentés, 1 telepengedély és 5 telep megszűnést regisztráltunk, tehát 404 ipari tevékenységet végző vállalkozás van a kerületben.

   Folyamatosan történik a fővárosi díjkompenzációs igények átvétele és továbbítása. 2012. évben 316 távfűtési, 601 víz, csatorna kérelem érkezett.

•    Számláink egyenlege 2012. május 14-én:

Költségvetési számlánk egyenlege:         58.970.000 Ft
Kötvény számlán lekötés:                      450.000.000 Ft
Bérlakás értékesítési számlán lekötés:     60.000.000 Ft
Egyéb számlák egyenlege:                       18.400.000 Ft
Számlákon lévő összeg lekötések után:   83.400.000 Ft

  Önkormányzatunktól különböző szervezetek folyamatosan igényelnek anyagi támogatást. A befogadott támogatási kérelmeket a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon megjelentetjük, jelenleg 10 darabot.

    Május 3-án és 4-én a Pénzügyi Osztály időben átutalta a postai úton kifizetendő segélyeket és ápolási díjakat, amelyek azonban nem érkeztek meg a címzettekhez. Mint kiderült, az OTP automatikus rendszerében keletkezett hiba, rossz üzenetet küldött, így abban a hitben voltak, hogy minden rendben. Az egyeztetés után a hibát javították és mindenki hozzájutott a járandóságához.

    Az elmúlt időszakban 2db lakást adott el Önkormányzatunk.

    Ebben az évben a napközis tábornak az Ady Endre Általános Iskola ad otthont.

   Április 25-én az Országos Rendőr-főkapitányság szervezésében az Ady Iskola tornatermében, május 9-én a XX. kerületi Kapitányság szervezésében a Máltai Játszóház udvarán tartottak nagy sikerű közlekedésbiztonsági programot óvodás csoportjainknak.

   Emléktáblát avattak április 27-én a Gézengúz Óvoda Lázár utcai tagóvodájának a falán, fennállásának 110. évfordulója alkalmából.

    Megtörtént az elsősök beiratkozása. A következő tanévre 395 gyereket vettek fel,17 osztályba.

   Jól alakulnak a helyi adóbevételek: május 8-ig 604.598.870 Ft bevétel keletkezett, azaz a tervezett  összeg 50.0 %-a érkezett meg. Mindezek ellenére 4200 fizetési felhívást kellett kiküldeni.

    Az Oktatási Bizottság – a jelentkező óvodások elhelyezésének megkönnyítése érdekében – létrehozta az Óvodai felvételeket eldöntő bizottságot.

   Támogatta az Oktatási Bizottság 300.000 Ft felhasználását arra a célra, hogy a „Muzsika világa” koncertet megtarthassák ősszel. Ez a koncertsorozat évek óta zajlik kerületünkben, nagy sikerrel.

    Tájékoztatót hallgatott meg az Oktatási Bizottság a közétkeztetés kerületi helyzetéről. A közétkeztetést gyakori viták kísérik, általában a minőség, a változatosság, sokkal ritkábban a mennyiség a fő kifogás ellene. Egy ilyen vita eredményeképpen a bizottság felkérte az Oktatási Osztályt, hogy végezzen felmérést a kerület intézményeiben. Az intézmények 27 kérdéses adatszolgáltatása alapján az a kép alakult ki, hogy általában megfelelőnek tartják az étkeztetés minőségét, a befizetők száma nem csökkent, bár néhol átalakult, egész nap helyett többen átálltak a csak ebédes megoldásra. Alább idézzük majd a Szociális és Gyermekvédelmi Központ beszámolóját, ahol jelentős csökkenés tapasztalható az igénybevételnél.

  Kerületünknek szerződése van Újbuda Önkormányzatával, hogy az arra szoruló gyerekek részére ellátást biztosít a Habilitációs Fejlesztő Központban. Jelenleg egy fő vesz részt a programban, melyről most szakmai beszámolót készítettek és megküldték a mi Egészségügyi Bizottságunknak.

    Bár csak tavaly fogadta el, de máris újra kellett írni a Szociális és Gyermekvédelmi Központ Szakmai programját. Ennek oka, hogy a Képviselő-testületünk jelentős változtatásokat hajtott végre, így megszüntette a Támogató Szolgálatot, az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát. Ugyanakkor felvállalta a Pesterzsébeti Játszótér – Játszóház működtetését.
Az átdolgozott anyagban törlésre kerültek a megszüntetett szolgáltatásokra vonatkozó részek.
Beillesztésre került az új, játszótéri szolgáltatás.
Az ifjúságsegítő tevékenység beilleszkedett a Családsegítő Szolgálat feladatkörébe.
Beillesztették az új rendeletek módosításait. A 82 oldalas anyagot 15 oldal függelék egészíti ki, melyet az Egészségügyi Bizottság elfogadott.

    Beszámolót készített a Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2011. évi tevékenységéről. Ez sem volt kis anyag, 53 oldalasra sikerült. Csak az intézmény által nyújtott szolgáltatások felsorolása másfél oldal.

A szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatásokat 2011-ben 1246 kerületi lakos vette igénybe, (2010-ben ez a szám 1039 fő volt).
Az étkezést igénybe vevők száma jelentősen csökkent. 2010-ben 694 fő, 2011-ben 584 fő. Köszönhető ez a szolgáltató váltásnak, sok volt a reklamáció. Mára a problémák enyhültek, szoros a kapcsolat a Központ és a szolgáltató között. 2011-ben változott a térítési díj kiszámítási módja, kedvezőbb lett az igénybe vevők számára.
A házi segítségnyújtást 2010-ben 396 fő, 2011-ben 378 fő vette igénybe. Az ellátott létszám csökkenésének oka az itt dolgozók létszámcsökkenése. Igen nagy igény van rá, sokan naponta kétszer is igényelnék az otthoni segítséget, ami a bevásárlástól, a takarításig sok mindent takar.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást átlagosan 53 fő vette igénybe és nagyon elégedettek voltak vele. 16 esetben riasztott a készülék, életet is mentett.
Működik a nappali szociális ellátás, azaz az Idősek Klubja. A 4 klubban összesen 125 fő részére van hely. Sok programot szerveznek Nekik

Átmeneti Gondozóházba 2011-ben 72 fő kérte az elhelyezést, ebből 53 fő igényét tudtuk kielégíteni.
Az otthonápolást 2010-ben 316 fő, 2011-ben 256 fő vette igénybe. Ez a szolgáltatás a kórházi ellátást akarja kiváltani. 2011-ben a vizitszám 5.493 volt. Igen összetett tevékenységet folytattak, a leggyakoribb szakápolási tevékenységek a lábszár fekély, a felfekvés kezelése, műtéti területek ellátása, állandó katéter cseréje. Rehabilitációs raktárat működtetnek, ahonnan kölcsönadási szerződéssel térítésmentesen kölcsönözhetnek gyógyászati segédeszközöket a rászorultak.

A Támogató Szolgálat pályázati finanszírozás keretében működött.23 fővel volt szerződésük, amely megszűnt évvégén, mikor a szolgálat megszűnt. Ők szállították a rászoruló gyerekeket iskolába (9 főt), illetve orvosi vizsgálatra másokat is.

A Családsegítő Szolgálatnál 17 főállású munkatárs dolgozik. Rendkívül sokrétű munkát végeznek: jogi tanácsadás, életvezetési tanácsadás, társadalombiztosítási ügyintézés, hogy néhányat említsünk a tucatnyiból. A szolgáltatást 2.768 fő vette igénybe.

Ugyancsak ebben az évben működött még a Pince Ifjúsági Információs és Tanácsadói Iroda. 4106 fő vette igénybe szolgáltatásaikat.
Sok ügyfele volt a Gyermek jóléti Központnak, 623 új esetet regisztráltak.

Csak a címszavakat idéztük annak a sokrétű munkának, amit beszámolójukban leírtak a Központ munkatársai. Akit érdekel, az interneten elolvashatja.

    Ugyancsak beszámolt 2011. évi működéséről a gyermekorvosi ügyeletet ellátó International Ambulence Service Kft.
Az ügyelet hétköznap 20 órától 8 óráig, hétvégén és ünnepnap 24 órában áll a betegek rendelkezésére.
Rendelőjük a IX. kerületi Tűzoltó u. 71-75 szám alatt található.
2011-ben 1401 gyereket láttak el. Kisegítették a mentőszolgálatot is, hiszen az ügyeleti kocsi felszereltsége magas szintű.

    A Főnix-Med Zrt. is beszámolt munkájáról, a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet működéséről 2011-ben.
A felnőtt háziorvosi ügyelet a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház területén van elhelyezve. Az ellátást két orvos, egy ápoló és egy gépkocsivezető végzi.
2011-ben 2566 esetben vonultak ki hívásra, 3223 esetben a rendelőbe mentek a betegek panaszaikkal. Összesen tehát 5769 betegük volt. Döntő többségük 60 év feletti lakótársunk.
A társaság folyamatos továbbképzést szervez kollégáinak.

Az Egészségügyi Bizottság a beszámolókat elfogadta.


Összeállította: Komoróczy László