Pesterzsébeti kishírek 2012 júniusában

Újabb adag kishírt gyűjtöttünk össze az elmúlt időszakból. Remélem, találnak benne az Önök számára is érdekes információt.

 

 

    Június 7-én, a Pedagógusnap alkalmából köszöntöttük a pedagógusokat Ebben az évben a következők kaptak elismerést jó munkájukért.

Pesterzsébet Kíváló Közalkalmazottja lett:

1, Koltai Elvíra, tanár Hajós Alfred Általános Iskola
2, Kovács Katalin, óvodapedagógus Nyitnikék Óvoda
3, Szőcs Józsefné, tanító József Attila Általános Iskola
4, Szűcs Mária, tagiskolavezető, Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézmény


Az Év közalkalmazottja lett:

1, Barkóné, Nádházi Ildikó óvodapedagóus, Kerekerdő Óvoda
2, Bíró Judit óvodapedagógus, Nyitnikék Óvoda
3, Csigás Andrea tanító, Zrínyi Miklós Általános Iskola
4, Krakkó Mária tanár,Gyulai István Általános Iskola
5, Németh Margit teremőr, Pesterzsébeti Múzeum
6, Simon Krisztina gazdasági ügyintéző, Hajós Alfréd Általános Iskola
7, Tassonyi Zsoltné tanszékvezető magánének tanár, Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Gratulálunk Nekik!


    Számláink egyenlege, 2012. június 11-én:

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:                156. 834. 000 Ft
Kötvény számlánk egyenlege:                                        210. 000. 000 Ft
Bérlakás számlán lekötés                                                  60. 000. 000 Ft
Egyéb számlákon lévő  összeg                                          13. 400. 000 Ft

    Az „Ingatlanok piacforgalmi értékbecslése” tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása után 6 db nem lakás célú helyiség, 6 db lakás, 5 db felépítményes ingatlan, 3 db telek értékbecslését rendeltük meg.

    A Hivatal lefolytatta az Uszoda átadás-átvétel leltárát.

    Ebben az időszakban két kilakoltatás történt önkormányzati bérleményből.

    A Hitel Márton utca 14. fsz. 8. alatti kiégett lakás felújítása megtörtént.

    A Honvéd utca 15. fsz. 5. lakás felújítása megtörtént.

    A volt BMC iroda, ma a Városfejlesztő Kft. székhelye, belső nagykarbantartása megtörtént.

    A Rózsás utca 15. és 22. szám előtt közvilágítást építettek ki.

    Pénzügyi támogatást biztosított kerületünk a Jókai Mór utca 3. számú ház csatornázásához.

    Felújításokat végeztek az Ady Endre téren.

   A bizottságok nem képviselő tagjainak vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségük van, melyet június 30-ig kell megtenniük.

    A Szervezési Osztály folyamatosan készíti az új Pesterzsébet Kártyákat.

    Megkapták a kulcsokat, így használatba vette a Hivatal az irattár új helyiségét a Téglagyár tér 14-ben. Ehhez létrákat, asztalokat, székeket és iratrendező kocsikat is kaptak.

   Az Oktatási Bizottság döntött a 2012/2013-as tanévben működő egyes osztályok létszámhatárainak túllépéséről. Összesen 33 osztályban lesz 1 – 2 fővel több gyerek az eredetileg megengedettnél.

   Az Oktatási Bizottság felosztotta a pillanatnyilag rendelkezésére álló 1.510.000 Ft összeget, amely támogatási céltartalékként van a költségvetésben. A Bizottság a kerületi iskolákat, Csilit, Múzeumot kérte fel pályázat készítésére és ennek alapján a kerületi szintű rendezvényeket támogatta.

    Beszámolt 2011-es szakmai tevékenységéről az Egyesített Bölcsőde vezetője.

 Az intézmény 2011. július 1-én alakult meg, jogutódjaként az Egészségügyi Intézménynek. 5 telephelye, azaz bölcsődéje van, 506 gyerek részére engedélyezett férőhellyel. Az intézmény dolgozói létszáma 149 fő, közülük 86-an szakdolgozók. A béren kívüli juttatások megvonása miatt megnőtt a fluktuáció, máshova mennek dolgozni az emberek.

 

Idézzük: Munkánk alapja a kisgyermek tisztelete, erre próbáljuk építeni a szakmai ismereteket. A színvonalasabb munka elérése céljából kialakítottuk belső szakmai ellenőrzési programunkat, melyet havonta követünk meghatározott tematika szerint. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv késül.  A feltárt hiányosságokat a szaktanácsadó kollégával közösen korrigáljuk. Olyan szemléletet igyekszünk a kisgyermeknevelőkbe plántálni, mely kellő motiváltsággal belső katartikus energiát hoz létre bennük. Ne érezzék magukat tehetetlennek konfliktusokkal szembekerülve, ne higgyenek egy gyermeket sem „reménytelen eset”-nek. Minden gondozónő tudjon megfelelő élményt nyújtani, a  gyermek tevékenységét lehetővé tenni, tartós személyes kapcsolatot kiépíteni.


A bölcsődékbe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, illetve annak az évnek  a december 31. napjáig vehető fel, amelyben a harmadik évét betölti. Ellátni -  ha szükséges – a negyedik életév betöltését követő augusztus 31.-ig lehet. A bölcsődékben meg van határozva a felvehető létszám, és naponta számolják a megjelent gyermekeket. Akik persze betegség, a szülők szabadsága stb. miatt rendszeresen hiányoznak. Így lehetséges, hogy a bölcsődék feltöltöttsége 93 %-os volt, a 236 munkanapra számolt kihasználtság  71,1 %.


A kerület bölcsődéiben 506 gyerek ellátására van lehetőség, míg az ilyen korú gyermekek létszáma 1716 (2011. december 31). Tehát a gyermekek 29,48 %-nak tudunk férőhelyet biztosítani. A kerületi lakosú kérelmezők mindegyikének tudtunk férőhelyet biztosítani, csak két „idegen”-t utasítottunk el.

Az év folyamán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján igénybe vehető ingyenes étkeztetésben 685 fő vett részt. Az 50 %-os alanyi jogon járó díjkedvezményt 606 gyermek után igényelték a szülők.A gyermekek egészségének jobbá tétele érdekében az OÉTI által kiadott ajánlás figyelembe vételével kampányt indítottak a gyermekkori cukorbetegség kialakulása, az elhízás és a tejfogak szuvasodása ellen. Mivel minden bölcsődében főzőkonyha van, így igyekeztek reform étrendet bevezetni. Szükség esetén diétás menüt is összeállítanak.
Szakmai munkájukat a gyermekek középpontba állítása, a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtése céljából végzik. Nyitottak a szülők felé is, közös programokat szervezve mutatják be módszereiket, eredményeiket. Igyekeznek egységes módszereket kialakítani, az egységes nevelői hatás érdekében. A Bölcsődék Napját nevelés nélküli nap keretében szakmai konferenciával és csapatépítéssel ünnepelték.
Igen sok felújítás lenne indokolt a bölcsődékben, melyet jeleztek, de pillanatnyilag nincs rá fedezet. Szakmailag is szeretnének előrelépni, a minőséget előtérbe helyezve.

    Beszámolt a Bizottságnak az Egészségügyi Intézmény is. 2011-ben jelentős változások voltak az intézményben. Január 1-től elvesztette önállóan működő költségvetési szerv státuszát és részben önálló lett, amely a GESZ-hez kapcsolódott. Július 1-től pedig kiváltak belőle a bölcsődék, új intézménnyé válva.
Az Egészségügyi Intézmény 445 millió forinttal gazdálkodott.

Az Egészségügyi Intézmény 10 telephelyen 61 fő közalkalmazottal látta el feladatait. A privatizált praxisokban a szakdolgozók létszáma 53 praxisban 106 fő.

A felnőtt háziorvosi ellátás kerületünkben 33 privatizált és 1 közalkalmazotti praxisban valósul meg. Őket segíti a 34 fő körzeti-közösségi ápoló, akik 2011-ben 7.390 fő beteget látogattak meg és 16.215 esetben végeztek ápolási, gondozási tevékenységet.
Néhány adat a házi orvosi ellátásról, 2011-ből:
Lakosságszám: 57. 379 fő
Praxisokba bejelentkezettek száma 58. 567 fő
1 praxisra jutó beteglétszám: 1. 723 fő

Éves betegellátási mutatók:
Ellátottak száma:                - rendelésen megjelent:  277. 481 fő
                                            - lakásra hívás:                   5. 075 fő
                                            - folyamatos:                    18. 150 eset
                                            - szakellátásra utalva        88. 638 fő
                                            - kórházba utalva                1. 852 fő


            Gondok:
             A felnőtt háziorvosaink jelentős része már nyugdíjas korban van, tényleges nyugdíjba    
             vonulásukkal ellátási zavarok keletkezhetnek.
             A másik jelentős probléma a Jókai Mór utca 74 –76 szám alatti rendelő, amely nem
             felel meg az építészeti minimális feltételeknek. A 2012-es költségvetés tartalmazza a
             fedezetet a felújításra, jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik.

            
             A gyermek háziorvosi ellátást 11 privatizált háziorvos látja el.

             Éves betegellátási mutatók:
             Pesterzsébet 0 – 14 éves lakossága:                   8. 800 fő
             Praxisba bejelentkezettek száma:                       9. 842 fő
             1 praxisra jutó ellátás:                                             895 fő

             Éves betegellátási mutatók:
            
             Rendelésen megjelent:                                   42. 903 fő
             Szakellátásra utaltak:                                       4. 168 fő
             Tanácsadáson megjelentek:                             9. 903 fő
             Lakáson hívás:                                                 3. 481 fő
             Folyamatos ellátás:                                              570 fő
             Kórházba utalás:                                                  231 fő

             Gondok:
             A gyermek háziorvosaink átlagéletkora is magas, 11-ből 7-en nyugdíjas korúak.
             Praxisaik iránt még kisebb a kereslet, mint a felnőtt iránt. ez a helyzet komoly
             problémát vetít előre.
           
             A Vas Gereben utca 1. szám alatt működő Gyermekek Egészségházában a 6 éven
             aluli gyerekek számára biztosított vérvételi lehetőséget anyagi okok miatt 2011 őszén
             megszűntették.
           
             A védőnők a 6 éven aluliak gondozásával foglalkoznak. Ez az anyaságra való
             felkészüléssel kezdődik, szűrővizsgálatok szervezésével folytatódik és az óvodai  
             védőnői munkával fejeződik be.
             A védőnők az év során 3.475 családot gondoztak, 185 esetben történt védőnői
             intézkedés (gyámügyi, rendőrségi). 21 alkalommal tartottak közösségi eseményeket
             (anyatejes világnap, AIDS világnap, baba-mama klub, szülésre való felkészülés).

             A védőnői munka számokban.
             Az év folyamán nyilvántartott várandós anyák száma:       890 fő
            
             Gyermeklétszám:    0 – 1 év      612 fő
                                             1 – 3 év   1.175 fő
                                             3 – 6 év   2.138 fő
                                             6 – 14 év      20 fő  (oktatási intézménybe nem járók)
             1 védőnőnek átlagosan 242 fővel kell foglalkoznia.

             Gondozási feladatok, látogatások száma:          Ebből fokozott gondozást igénylők:

             Várandós:                      2. 019                                              47
             0 – 1 év                          7. 742                                              61
             1 – 3 év                          4. 696                                              45
             3 – 6 év                          3. 189                                              40
                               
             Tanácsadáson megjelentek száma:

             Önálló védőnői tanácsadás:       2. 220
             Várandós tanácsadás:                 2. 245

             Fogorvosi ellátás:
             A felnőtt fogorvosi ellátást 9 orvosi praxis látja el. A rendeléseken megjelent betegek
             száma 16. 641 fő volt, átlagban 1. 882 fő.  Nagy gond az Ady rendelő elavult
             technikájú gépparkja. Gyakran kell megismételni a felvételeket.
             A gyermekek fogászatát 6 orvos látja el. Összesen 10. 352 gyerek van, egy praxisra 1.725 fő jut.
            
             Az iskola orvosi ellátást 5 orvosi körzetbe osztották. Sajnos ebből 2 betöltetlen.

             A foglalkozás – egészségügyi ellátás néhány jellemző adata
            
             Ellátott dolgozói létszám összesen:             3. 166 fő
             Alkalmassági vizsgálatok száma összesen: 1. 713 fő
             Ez az ellátási forma idén megszűnt, külső vállalkozókkal látják el a feladatot.

             Az év folyamán folyamatosan történtek ellenőrzések a Fővárosi Kormányhivatal
             Kerületi Közegészségügyi Intézete által. A feltárt hiányosságokat a lehetőségekhez
             képest kiküszöbölték.Összeállította: Komoróczy László