Pesterzsébeti Kishírek 2012 júliusában

A nyári szünet előtt utoljára gyűjtöttük össze a kishíreket, hogy aztán pihenni menjünk... Olvassák figyelmesen.

 

 

    Június 21-én befejeződött az üzemeltető váltás, és megnyitotta kapuit a Pesterzsébeti uszoda.

   A Kálmán utca 15. szám alatti ingatlan, a volt Széchenyi István Szakiskola hasznosítására kiírt kétszeri pályázat is eredménytelen volt, ezt követően 2012. július 05-én a Montessori Stúdium Alapítvány elnökével 5 év határozott időtartamra bérleti szerződést kötött Önkormányzatunk.

   A Jókai utcai orvosi rendelő átalakítása tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződését megkötöttük június 19-én.

  Benyújtotta a Fővárosi Törvényszékre Önkormányzatunk a Pesterzsébet Környezetvédelméért Közalapítvány változás bejegyzési kérelmét.

   Folytatódik a szakiskolák megszüntetésének az intézése. A Baross Szakiskola eszközeinek, berendezéseinek átvétele megtörtént. A Széchenyi Szakiskola berendezését július 20-ig adják át. Az irattárakat a kijelölt intézmények átvették.

    A gyógytestnevelési feladatokat a Nevelési Tanácsadó átvette.

    A Tátra tári Általános Iskola a főépületben helyezte el a könyvtárát, így az eddig használt lakás felszabadult.

    A Zrínyi Miklós Általános Iskola egy részét szeretné kibérelni a Benedek Elek Iskola. A bérleti tárgyalások megkezdődtek.

    A 2011 / 2012-es tanév végén az Önkormányzatunk fenntartásában működő iskolákban 11 olyan végzős diák volt, akik nyolc éven át kitűnő bizonyítványt vehettek át.

    Július 2-án megnyitotta kapuit a napközis tábor az Ady Iskolában. Az előjelentkezések szerint hetente 80 – 100 fő veszi igénybe a programokat.

   Az Erzsébet Áruház átépítésének építési engedélye jogerőre emelkedett.

    Július 4-én a Semmelweis Napon köszöntöttük a kerületi egészségügyben dolgozókat. Ebből az alkalomból kitüntetéseket adtak át a kerület vezetői.

Kiváló Közalkalmazott lett:

Horváth Edit védőnőAz Év Közalkalmazottja lett:

Csorvássy Antalné gazdasági ügyintéző,   Egészségügyi Szolgálat


  
Díszoklevelet kapott (privatizált munkakörök):

dr. Barkóczi Katalin felnőtt háziorvos, Virág Benedek u. rendelő
dr. Pejtsik Petra gyermek háziorvos, Vas Gereben u. rendelő
dr. Szőnyi Mariann felnőtt háziorvos, Ady Endre u. rendelő
Czövek Sándorné körzeti ápoló, Vörösmarty u. rendelő
Pető Györgyi fogorvosi asszisztens, Ady Endre u. rendelőHűségesek kerületünkhöz:

30 év után: Hesz Mártonné asszisztens, Ady Endre u. rendelő

35 év után: Balog Éva körzeti ápoló, Bácska téri rendelő

40 év után: dr. Pór Ilona fogszakorvos, Ady Endre u. rendelő
                   dr. Szendrei Mária fogszakorvos, Ady Endre u. rendelő

50 év után: dr. Hunyadi Péter felnőtt háziorvos, Vörösmarty u. rendelő

Gratulálunk és további jó munkát kívánunk Nekik!   Június 28-án a Köztisztviselők Napja alkalmából köszöntöttük a Hivatal dolgozóit. Elismeréseket és kitüntetéseket adták át részükre a kerület vezetői:

Címzetes főmunkatárs lett:

Péter Olga csoportvezető, Pénzügyi Osztály
Debre Marianna munkatárs, Egészségügyi és Szociális Osztály
Kelemen Ildikó munkatárs, Szervezési OsztályCímzetes vezető tanácsos lett:

Varga Éva munkatárs, Építésügyi OsztályCímzetes vezető főtanácsos lett:

Maróti Beáta csoportvezető, Ügyfélszolgálat és Okmányiroda
Moórné Demeter Mónika munkatárs, Egészségügyi és Szociális Osztály
dr. Hajdú Gábor munkatárs, Vagyongazdálkodási OsztálySzakmai Tanácsadó lett:

Juhász Erika osztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Adó Osztály
Kaposvári Nóra munkatárs, Pénzügyi Osztály
dr. Szilágyiné Várszegi Andrea, Gyámhivatal20 éve dolgoznak Nálunk:

Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző
Juhász Erika osztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Adó Osztály
Kovács András osztályvezető, Szervezési Osztály
Kovács Zsuzsanna munkatárs, Egészségügyi és Szociális Osztály
Kovács Györgyné munkatárs, Szervezési Osztály
Kázsi Ilona munkatárs, Egészségügyi és Szociális Osztály
Reiter Zoltán munkatárs, Szervezési OsztályAz ÖkoEnergia program keretében energiatakarékos vízadagolók szerelése megtörtént (Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Iroda, Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet, Baross Ovi  Kindergarten Baross Óvoda és Tagóvoda).

   A Polgármesteri Hivatalban elkészült a lépcsőlift felújítása.

   Az Oktatási Bizottságban hosszabb beszélgetés kísérte azt a javaslatot, melybe a Baross Ovi azt kérte, hogy eggyel több (három helyett négy) német nemzetiségi csoport működhessen. A kérdések a gyerekek szüleinek választási lehetőségeiről, az előkészítéséről folytak. Végül a Bizottság elfogadta a javaslatot.

•  Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Szociális Foglalkoztató 2011-es évről szóló beszámolót. A Beszámoló 26 oldalra sikeredett, ezért most néhány fontosabb adatot, megállapítást idézünk belőle. Az anyag teljes egészében megtalálható az Önkormányzat honlapján.

A Szociális Foglalkoztató három szervezeti egységre tagolódik.
1.    Központi Egység
2.    Bedolgozói Egység
3.    Kertészeti Egység


             A Központi telephelyen intézik és koordinálják a Szociális Foglalkoztató minden
             tevékenységét. Itt intézik a személyi és munkaügyi ügyeit a dolgozóknak.
            
             A Bedolgozói Egység a Papír és a Vegyes Részlegből áll. A Papír Részleg önállóan, a           
             Hosszú utcában működik, a vállalt munkát végzik bedolgozók. A Vegyes Részleg a
             központban működik, és helyben dolgoznak a munkatársak. A vezetők mindenütt
             közalkalmazottak, ők jelentik a folyamatosságot.

            A Kertészeti Egység parkfenntartási és kiegészítő tevékenységek elvégzését végzi
            közfoglalkoztatottak bevonásával.

            Az intézmény 289 millió forintból gazdálkodott 2011-ben, ebből mindössze 50 millió
            forint volt az önkormányzati támogatás. Saját bevétele 112 %-ra teljesült, ami jó 
            eredmény. Jelentősen csökkent, 31 főről 20 főre az intézményi
            közalkalmazotti létszám. A várható megtakarítás 68 millió forint lesz.

            Általában 57 főből állt a bedolgozói létszám, a zömük nő (42 fő). A bedolgozói munka
            sokszorosítás, kötészeti munka – nagyon sokféle, szortírozás, csomagok összeállítása.
            De a központi helyen ragasztás, sorjázás, kitörés (dobozok, reklámanyagok),
            hajtogatás, stb. is van.

            Közcélú Foglalkoztatáson (melyet szintén ők szerveznek) 132 fő vett részt. Az
            intézményekben 69-en, a parkfenntartásban 63-an vettek részt. Ők együtt 2.943 napot
            dolgoztak le.
            Közhasznú foglalkoztatást is szerveztek 2011 januárjában 5 fő részére. Ezt követően
            a program megszűnt.
            Rövid távú foglalkoztatást is szerveztek A 4 órás munkakörre a Foglalkoztatóba
            irányított munkanélküliek száma: 743 fő. Ebből összesen 289 fő vállalta a
            foglalkoztatás teljesítését. Közel 50 fő volt, aki nem vállalta el a közfoglalkoztatást,
            így a segélyezési rendszerből is kiesett. 400 főt meghaladta azon jelentkezők száma,
            akik betegségre hivatkozva halasztották el a kötelező munkavégzést.
            Hosszú távú foglalkoztatás kereteiben 64 főt foglalkoztattak, általában valamilyen
            szaktudást igénylő munkahelyre alkalmazták őket. Költségei 22 millió forint, ebből 5 
            millió forint önrész.
            Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 4 főt alkalmaztak a
            foglalkoztatások szakszerűsége érdekében.
            Közérdekű munkát a Fővárosi Bíróság és az Önkormányzat szabálysértés miatt erre
            kötelezettek végeznek. Tavaly 390 esetben. Nagyjából a fele dolgozta le büntetését.
            A Foglalkoztató tartja a kapcsolatot azokkal a szervezettekkel, melyek társadalmi
            munkában dolgoznak Pesterzsébeten (Kiserdő takarítási akció, Karmel Alapítvány, stb
            A közfoglalkoztatottak számának csökkenése nehezítette a hó eltakarítást a kerületben.
            Kiültettek 13 500 db egynyári virágot, 123 kandeláber virágosítása történt meg. 150 
            db fát ültettek el, és 8 alkalommal vágták le a füvet. A jelentés megerősíti saját
            tapasztalataimat az amerikai lepkekabóca terjedéséről. Kezelték a fasorokat, mintegy
            2200 db fát. 1500 fát gallyaztak lakossági kérésre. Ők kezelik, javítják a játszótéri
            játékokat.
            2011-ben 2186 m3 hulladék lett összegyűjtve közterületekről.
            Sok szakipari munkát végeznek intézményeinkben: szerelnek, festenek, mázolnak. A
            Foglalkoztató 2011-ben 13,5 millió forint értékű munkát végzett el 747 000 forintból.


Összeállította: Komoróczy László