Pesterzsébeti kishírek 2012. január

Véget értek az évvégéhez kapcsolódó ünnepségek és események, az élet visszatért a régi kerékvágásba. Most mi is beszámolunk az elmúlt hetekben történtekről.

    Pesterzsébeten a hagyományos Újévi Koncerttel kezdődött az év. Itt hangzott el, hogy ebben az évben a Két Erzsébet jegyében szerveződnek a rendezvények, mivel Erzsébet királyné (Sziszi) születésének 175. évfordulója, Árpádházi Szent Erzsébet születésének 805. évfordulója lesz az idén. Mint köztudott, településünk alapítói engedélyt kértek és kaptak Erzsébet királynétól, hogy az új település az Ő nevét viselhesse. Az engedélyt megadta, így Ő lett a névadónk. Településünk főtemplomának védőszentje pedig Szent Erzsébet lett. Szobraik a Kosuti két pontján az elmúlt 10 évben lettek elhelyezve.

    A Pesterzsébeti Múzeum és a Gaál Imre Galéria 2012-ben vasárnap is nyitva tart 10 és 18 óra között. Az intézmények ingyenesen látogathatók ezután is.

    A testületi ülésen hangzott el, de fontossága miatt itt is leírjuk azt a két fontos tájékoztatót, melyet Komoróczy László mondott el a testületnek és az érdeklődőknek.

Az elsőt a Zsaru Magazinban fedezte fel, ahol tájékoztatót lehetett olvasni a 2010 decemberében kezdődő pesterzsébeti betörés és ezzel összefüggésben történő gyilkosság sorozatról. Több mint 12 bestiális betörés történt, 6-an estek áldozatául a gyilkosoknak. A gyanúsítottak egy 12 fős, főleg román alkalmi munkásokból és magyar tippadókból álló banda tagjai. Közülük 10 főt előzetes letartóztatásba helyeztek, 2 ellen pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.  Bűnözők azóta is járkálnak közöttünk, így vigyázzunk magunkra és szomszédainkra.

A másik hír is a pesterzsébetiekről szól, de szerencsére sokkal békésebb. A Fővárosi Közgyűlés  január 25.-i ülésén egyhangúan döntött arról, hogy elfogadja a Nagykőrösi út mentén lakókkal kötött peren kívüli egyezséget. Így összesen 281 igénylő fejenként 250 000,- Ft-hoz jut (összesen 70.250.000.- Ft), amennyiben nyilatkozatban lemondanak minden további igényről. Ezzel pont kerülhet egy 1994 óta zajló ügyre. Ekkor készült el az M5 autópálya bevezető szakasza, de nem készítették el a zajvédő falakat. Az egyre növekvő forgalommal a zajterhelés is növekedett. Az önkormányzat és a lakosság is folyamatosan napirenden tartotta az ügyet, melynek megoldása 2007-ben kezdett körvonalazódni. Önkormányzatunk nyomására a főváros két részletben, mintegy 1,5 milliárd forintért megépítette a zajvédő falat (tavaly adták át). A lakosság pedig pert indított, részben szintén a fal megépítésének kikényszerítésére, részben kártérítés céljából a zaj által okozott károk miatt. Ez a per zárulhat most le a megegyezéssel.

    Az Erzsébeten közlekedők az elmúlt hetekben láthatták, hogy a kerület egyes részein szerelők dolgoznak. Megkérdeztük a hivatalt és a következő választ kaptuk:
Évekkel ezelőtt jelent meg a DIGI TV kerületünkben. Akkor csak a lakótelepeken fejlesztettek, ott építették hálózatukat. Testületi ülésen is szóba került, hogy a választék növelése és az olcsósága miatt a kerület családi házas övezetében is jelenjenek meg, amit a cég képviselője távlati célként és az anyagiak függvényében meg is ígért. Most megkezdődött a fejlesztés. Jelenleg a kerület két területén folyik az építkezés.
Az egyik a Határ út – Nagykőrösi út – Nagysándor József utca – Török Flóris utca által határolt terület.
A másik a Nagysándor József utca – Vörösmarty utca – Alsó határút – Helsinki út által határolt terület.
Ezeken a területeken az Elmű oszlopait felhasználva légvezetéket építenek. Várhatóan a nyár elején kezdik meg a szolgáltatást.
Részleteket és további terveket a DIGI Kft. honlapjáról lehet megtudni.

    Beszámolt az Oktatási Osztály a kerület 2009 – 2013-ra szóló Kulturális Koncepciójának 2011. évi végrehajtásáról és a 2012. évi feladatokról. A beszámolóból megtudhattuk, hogy a Feladatterv végrehajtása tavaly szint maradéktalanul teljesült, elmaradás ott van, ahol a megvalósításhoz pályázati segítségre van szükség. Ilyen volt a Szent István Napi kavalkád, melyet nem anyagiak hiánya miatt nem tudtak megtartani. A rendezvényekről annak idején megemlékeztünk.
Az idei tervek az elmúlt évekhez hasonlóan alakulnak, a Csili, a Múzeum és a Zeneiskola szervezésében. Természetesen részt vesz a Hivatal és sok, sok civil szervezet is egy-egy rendezvény létrehozatalában. Ígérjük, hogy idén is számot adunk majd róluk.

    Bár még messzinek tűnik, de az Oktatási Bizottság már meghatározta az óvodák nyári nyitva tartásának a rendjét. A nyári szünetben nagyjából fele-fele arányban lesznek nyitva az intézmények, így mindig biztosítva lesz a lehetőség a dolgozó szülőknek, hogy gyereküket elhelyezzék.

    Ugyancsak az Oktatási Bizottság tárgyalta a Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és –fejlesztési terve 2007-2011 című dokumentumhoz készült 2012. évi Feladattervet.
2011-ben lett volna esedékes a dokumentum teljes felülvizsgálata, de a 2011. decemberében elfogadott új köznevelési törvény a közoktatás teljes átalakítását fogalmazza meg és ez az intézmények életében jelentős változást hoz. Az új jogszabály 2012. szeptember1-én lép hatályba. Ebben az évben nem volt kötelező tervet készíteni, de a Hivatal úgy gondolta: célszerű az elmúlt évet értékelni és az idei feladatokat rendszerezni. A dokumentumok azokat a feladatokat sorolják, melyek az intézmények törvényes működéséhez szükséges (alapító okiratok, beszámolók határideje, pályázatok és jelentések összeállításának időpontja, stb.).  

    Aláírtuk 2012 évre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal.

    Önkormányzatunk költségvetési számlája       - 472.419.000, Ft  mutat.
                       lekötés a kötvény számlán             440.000.000, Ft  van
                                   más számlákon                  92.000.000, Ft van

  2012. évben a Groupama Garancia Biztosító Zrt-vel kötöttünk szerződést Önkormányzatunk biztosítási ügyeinek intézésére.

   A Gyulai István Általános Iskola területén lévő többfunkciós sportlétesítmény birkózó termének hasznosítására kiírt pályázat eredményesen befejeződött.


   Január 5-én megkötöttük az ez évi útkarbantartásra szóló közbeszerzési eljárást lezáró keretszerződést.

   Ugyancsak megkötöttük a 13 db fénymásológép bérleti szerződésének erre az évre történő meghosszabbításáról szóló szerződést. A lehetőség a tavalyi közbeszerzés következtében létrejött szerződés alapján volt lehetővé.

   A Kossuth Lajos utca 68. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan veszélyes állapotának elhárítására tett intézkedést Budapest Főváros Kormányhivatala szigorította, végrehajtására 24 órát jelölt ki. Az épület bontása megtörtént.

    Várhatóan február hónapban vándorkiállítás lesz a Polgármesteri Hivatalban. A Levegő Munkacsoport által készített nagyméretű plakátokból álló kiállítás PM10 (szálló por) elnevetést viseli. Novemberben látható volt az Országgyűlés Irodaházában.

    Még nem késő jelentkezni a Pesterzsébet Kártyáért, mellyel több kedvezményt lehet kapni, pl. az uszodában. Igényt leadni a Szervezési Osztályon lehet.

    Négy helyen cserélték a szociális lakások vízóráját. Két helyszínen vízórát szereltek fel.


    A Gyermekmosoly Tagóvodájában és a Hajós Alfréd Általános Iskolában lévő Főtáv alközpont átvétele megtörtént.

     A Lázár utca 10/a lakás tűzfalának gyorsszolgálati javítása megtörtént.

    A Vizisport utca 6. szám alatti csónakház tűzkárát helyreállították, néhány, csak jó időben elvégezhető munka maradt tavaszra.

    Befejeződött a Fiume utca átadási folyamata.

    A fővárosi díjkompenzációs igények átvétele folyamatosan történik. 2011. évben összesen 474 db távfűtési, valamint 838 db víz, csatorna és szemétszállítási díjkompenzációs kérelmet vett át és továbbított az Ügyfélszolgálati Osztály.

    Jelenleg 1385 db működő üzlet van kerületünkben.(tavaly 234 engedélyt és igazolást adtak ki és 134 db működési engedélyt adtak vissza).

    Telep bejelentés 2011-ben 15 volt, telep megszüntetése 3 db. Jelenleg 398 ipari tevékenységet végző vállalkozás van kerületünkben.

    2011-ben Okmányirodánk összesen 69.433 ügyet intézett. Néhány fontosabb adat:
10.217 db lakcímigazolványt adtak ki, 2656 db útlevél és 9261 db személyazonosító igazolvány adatait vették fel.
37.373 gépjármű, 5.493 vezetői engedély, 826 egyéni vállalkozói ügyet, 226 mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyet intéztek.
Ügyfélkapu nyitását kezdeményezte 1549 ügyfél, az XR rendszerben 1373-an jelentkeztek ügyintézésre.  

    Az anyakönyvvezetők 2011-ben összesen 12.848 ügyet intéztek (ebből a szempontból ide tartozik a Dél-pesti Kórház, ahonnan minden ott született vagy elhunytat nálunk anyakönyveznek). A népesség-nyilvántartó csoport 97 fő bevándorlót írt össze, 5250 főről szolgáltattak adatot.

   A szabálysértési csoporthoz 2071 főszámra iktatott ügyirat érkezett. A birtokvédelmi ügyintézőnél 88 db bejelentést tettek..


Összeállította: Komoróczy László