Pesterzsébeti Kishírek, 2012. február 25.

Ismét összegyűjtöttünk egy kötetnyi információt az elmúlt hónapban történő eseményekből. A  felsorolt hírek mennyisége és milyensége jól mutatja, hogy február van. Az év eleje, valamint a tél, és az ebben a hónapban elkészülő költségvetés okán az elmúlt évhez képest is igen takarékon dolgoztak az Önkormányzat várossal foglalkozó osztályain. Ez persze nem vonatkozik az állampolgári ügyekre, ahol még nőtt is a forgalom...  Olvasóinknak jó tájékozódást kívánunk.

    Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály több jelentős törvényi változás következtében felülvizsgálja és átsorolja az ügyfeleket.


    A foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítása érdekében megbízási szerződést készítettek.


   A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által működtetett Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerben regisztrálták az adatszolgáltatókat és megkezdték a TAJ alapú nyilvántartási adatok rögzítését.


    Minden évben április 1-ig kell meghatározni a fenntartónak az intézményi térítési díjat a tárgyévre tervezett adatok alapján. Idén új számítási módot határozott meg a jogszabály, mely szerint a díjba nem számítható bele a rezsi 50 %-a.


   Január 1-vel változtak az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére folyósított támogatások is. Változtak a jogosultsági feltételek és a támogatások összege is. A foglalkozást helyettesítő támogatás összege 2012. január 1-től  22.800 Ft. A változásokról soron kívül 650 fő kapott határozatot.


    Szintén jogszabályi változás írja elő, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultságát illetve a segély összegét 90 napon belül felül kell vizsgálni. Az Osztály megkezdte a felülvizsgálatot és a végzések kibocsátását, amely kb. 300 főt érint.


    A Polgármesteri Beszámoló is tartalmazta a legfontosabb pénzügyi adatokat. Eszerint így álltunk február 20-án:
            
            Költségvetési számlánk egyenlege:           - 773. 251. 000 Ft.
            Számlákon lévő összegek lekötése:            286. 000. 000 Ft.
            Számlákon lévő összegek egyenlege:         253. 000. 000 Ft


    Február 13-án megkezdődött a Benedek Elek Általános Iskolában folyó bővítés kivitelezése. A beruházást a főváros végzi.


  Nagy gondot jelent a Hivatal Iktatási Csoportjának a folyamatosan keletkező hatalmas iratanyag, melyek meghatározott ideig történő őrzéséről és tárolásáról gondoskodni kell. Most befejeződött egy már évekkel ezelőtt elkezdett beruházás – amit pénzhiány miatt függesztettek fel -, és átadták a Téglagyár tér 14 szám alatt az új Irattárat.


    2012. február 6-i kezdettel az Okmányirodák feladata lett a diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképek és aláírások elektronikus rögzítése. A feladatok növekedése várhatóan növeli majd a várakozási időt.


   A Levegő Munkacsoport által készített PM10 (szálló por) elnevezésű kiállítás egy-két hétig lesz láthat  nó a Városházán. A tablók még februárban megérkeznek, és márciusban lesznek láthatók az I. emeleti folyosón.


    A Román Nemzetiségi Önkormányzat több képviselője lemondott. A Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság helyettük új képviselőknek adta ki a mandátumokat. Az új képviselők letették az esküt.


   A Pesterzsébet Kártyák érvényessége februárban lejár, érvényesíttetni a Szervezési Osztályon lehet, félfogadási időben.


    A Képviselő-testület döntése értelmében az OPEL Vivaro gépjárművet a Hivatal tulajdonából a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató tulajdonába adtuk. Az átírás megtörtént és február 10-én a Foglalkoztató használatba vette.


    A testületi ülés előtt rendkívüli bizottsági ülést tartott az Oktatási Bizottság. Arról a Csili által benyújtott kérelemről döntöttünk, amelyben az Erzsébet templomban megtartott hangverseny kiadásaihoz kértek 60 000 Ft-ot.


    Az Oktatási Bizottság tárgyalta azt az előterjesztést, amit az alacsony kihasználtságú iskolák vizsgálatáról állított össze az Oktatási Osztály. A hosszas elemzés végén (melyet elfogadott a Bizottság), a következőket javasolják megvalósítani.
A Tátra téri Iskolában egy lakóházban működik a könyvtár, melyet be lehet költöztetni az épületbe, így lakás szabadul fel más célra.
A Zrínyi Miklós Iskolában lehetőség van 5 terem bérbe adására a Benedek Elek Iskola részére.
A gyógytestnevelési szakszolgálat átkerülhet a Pedagógiai Intézettől a Nevelési Tanácsadóhoz.
 


Összeállította: Komoróczy László