Pesterzsébeti kishírek, 2011 decemberében

    Segítő Vásárt szerveztek a Millenárison, ahol a megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők által készített termékek kaphatók. Aki itt vásárol, az a munkahelyük megőrzését és a foglalkoztatás bővítését támogatja. A vásár gazdag programmal, sztárvendégekkel is várják a vendégeket. Az eseményről a www.segitovasarlas.hu honlapon lehet tájékozódni.


    Budapestért díjat kapott az Erzsébeti Tűzőrség. A kitüntetés indoklásában elhangzott, hogy az ifjúsági és tűzvédelmi nevelés területén végzett munkájukért, a társadalmi kapcsolataikért kapták a kitüntetést. Tárt kapukkal fogadják az érdeklődő óvodásokat, iskolásokat. Gratulálunk Nekik és további (bár minél kevesebb) eredményes munkát.


    Beszámolt az illetékes bizottságoknak a Városfejlesztési Osztály a 2011.évi felújításokról. Az oktatási és az egészségügyi-szociális intézményeket folyamatosan kellene felújítani, de a szigorú költségvetés gyakran kényszeríti mérlegelésre a szakembereket. Előző kishíreinkben rendszeresen beszámoltunk a jelentősebb felújításokról, így most csak a fontosabb számokat, összefüggéseket ismertetjük.
Iskoláinkban összesen 190 millió forint felújítást és eszközbeszerzést hajtottak végre. Kiemelkedett ebből a Gyulai István (Stromfeld) Általános Iskola, ahol lebontották a régi uszodát, felszerelték az új tornacsarnokot, stb.
Az óvodákban 40 millió forint értékű felújítás zajlott, itt a Nyitnikék Óvoda homlokzat felújítása (10 millió) emelkedik ki. Hasonló nagyságú összeg volt 7 óvoda 13 árnyékolójának a megépítése. A kulturális és sportintézményekre 6 millió  forintot  költöttek. Itt a kártevő mentesítés volt a legnagyobb tétel. Az iskoláknál és az óvodáknál külön meg kell említeni, hogy idén került a Hivatalhoz a Gyorsszolgálat. Ők 216 alkalommal, 715 órában végezték a halaszthatatlan javítási munkálatokat, 3,8 millió forint értékben. Ez is mutatja, hogy kisértékű, de működést akadályozó elhárítást végeznek.
Az egészségügyi intézményekben 11,7 millió (bölcsődék 9 millió, rendelők 2,7 millió) forint  értékben zajlott javítás.
A Hivatal különböző épületeiben nem zajlott komolyabb felújítás.


    A Jogi, Pályázati és Közbeszerzési Osztály megtartotta szokásos beszámolóját az Önkormányzat peres ügyeiről a Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak. Mivel ez   –érthetően --  nem nyilvános ülés volt, csak a nyilvánosságra hozható néhány tényt adjuk közre. Az előző beszámoló óta 53-ról 173-ra nőtt az ügyek száma. Ennek oka, hogy – sok más feladattal együtt – az Integrit XX. Kft. ügyeit is átvette a Hivatal. A beszámolót a bizottság elfogadta.


    Az Oktatási és Kulturális Bizottság döntött a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beadott pályázatokról. A határidőre 161 pályázó anyaga érkezett be. Összesen 247 pályázat érkezett, 85 fiatal mindkét támogatást megpályázta. A pályázók több mint kétharmada már az előző években is részesült ösztöndíjban.
A végzősök részére helyi támogatást biztosítottunk, mivel ez előnyösebb részükre.
Pesterzsébet költségvetésében 5 millió forint BURSA ösztöndíj és 2 millió forint Helyi Felsőoktatási Támogatás van betervezve, ezt osztottuk most fel. A tőlünk kapott összeget az állam megduplázza és így fizeti k (maximum havi 5 000 Ft-al).
116 fő kapott 25 000 és 60 000 forint közötti összeget (8-an az előbbit, 5-en az utóbbit, a többiek a kettő között szociális helyzetüktől függően). A pályázat B változatára 8-an kaptak 30 000 – 50 000 Ft közötti összeget, míg a helyi támogatásban 37 fő részesült 30 000 és 50 000 Ft közötti összegben. Természetesen minden összeg éves nagyságban értendő.


    A Jogi Bizottságnak számolt be munkájáról a  kerületi küldött. Mivel kevesen ismerik a feladatkört, ezért jogi tájékoztatással kezdte a beszámolót. A kerületek képviselő-testületei választják meg és tanácskozási joggal részt vehet a Fővárosi Közgyűlés ülésén, oda előterjesztéseket nyújthat be. Megállapítása szerint a főváros figyelmét nagy ügyek kötötték le, ráadásul húsz év után nincs a Közgyűlésnek erzsébeti tagja. Pesterzsébetet csak kevés előterjesztés érintett, így a Dél-pesti Kórház 280 millió Ft uniós, plusz 16 milliós fővárosi támogatást kapott orvosi műszer beszerzésére. Ígéretet kaptunk 1,5 km hosszúságú villamos pálya felújítására 4,5 millióért(sajnos nem történt meg)  és az Erzsébeti Tűzőrség laktanyájának a nyílászárók cseréjére 10 millió forintot (ez utóbbi már meg is történt).  A beszámoló sok iróniát tartalmazott a munkakört illetően.


    Az Oktatási Bizottságnak számolt be a Sporttanácsnok. Ebben az évben nem volt céltartalék a sport támogatására, ezt nagyon hiányolja. Rendszeresen részt vett az egyesületek életében, rendezvényeiken. Javaslatot tett a sport területén kitüntető címek odaítélésére. Tájékoztatót készített a testület számára a kerületi sport helyzetéről.


    A Jogi Bizottság hallgatta meg a Civil tanácsnok. Ők sem kaphattak anyagi segítséget önkormányzatunktól, nem írtunk ki pályázatot. Kevés civil szervezet regisztráltatta magát újra, lényegében azokat ismeri, akik a Civil Házban és a Csiliben tevékenykednek.


   Ugyancsak elkészítette beszámolóját a Közlekedési Tanácsnok. Rövid, de velős áttekintést adott a kerületi közlekedés helyzetéről, az utak állapotáról, külön is megemlékezve a villamos pályák állapotáról. Kevés a kerékpártároló állapítja meg, egyben felhívva a figyelmet a piaci kerékpárlopásokra.


    A „Fiume utca (Mártírok útja – Olt utca közötti) átépítése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás szerződését november 28-án megkötöttük.


   November 8-án befejeződött a 2011. évi népszámlálás összeírási szakasza. Budapest XX. kerületében 264 számlálóbiztos 34 728 címen 23 040 lakást és intézetet, mintegy 45 421 személyt írt össze.


    Az Erzsébet Áruház statikai vizsgálata kedvezően fejeződött be. A tűzesetből eredően olyan tartószerkezeti változás, amely veszélyes lenne, nem következett be.


    A Köves út 9. szám alatti (Szentlőrinci út sarka) ALDI élelmiszer áruház megkapta a használatbavételi engedélyt, amely azóta jogerőre emelkedett. Az áruház december 1.-én kinyitott.


   November 15-én a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központban megtartott tanácskozáson a családon belüli erőszak témakörében hangzottak el előadások. A rendezvényen az egészségügy, az oktatásügy és a hivatal szakcsoportjai vettek részt.


    November 25-én a Gyulai István Általános Iskola bejáratánál felavatták a névadó emléktábláját. A család megjelent képviselői nevében elhangzott beszédben nagyon megköszönték, hogy kerületünk ennyire odafigyel édesapjuk emlékére.


   December 1-én volt a Csiliben, az AIDS Világnaphoz kapcsolódó előadás, melyet Dr. Zacher Gábor, az Erzsébet Kórház főorvosa tartott. A rendezvényen kb. 400 tanuló vett részt.


   December 8-án (a testületi ülés szünetében) adta át Polgármester úr az Aranykezű Mesterek kitüntető címet, melyet a pesterzsébetiek javaslatára és szavazataival lehet elnyerni. A 2011. évben a következő mesterek nyerték el a címet:


1.   Kékes-Szabó György asztalos mester
2.    Juhász József ács – tetőfedő mester
3.    Balasi Zoltán biztonság-technikus mester
4.    Pardi Károly kőműves mester
5.    Stuhl Andrea kozmetikus mester
6.    Litkei Róbert víz – gázszerelő mester
7.    Szikora Attila elektroműszerész mester
8.    Manner Tibor optikus mester
9.    Szabad Lajos gépészmérnök
10.   Nyisztor Imréné vendéglős
11.   Nagy Miklós faesztergályos mester
12.   Kovács László autószerelő mester
13.   Iványi Mihály órásmester
14.   Iványi Zsolt órásmester
15.   Kiss Irén varrónő
16.   Fogarasiné Nagy Gyöngyi cukrász
17.   Tósoki Gyula kárpitos mester
18.   Váróczi Andor fémbútorkészítő mester, mérnök

Valamennyiüknek szívből gratulálunk, és további eredményes, sikeres munkát kívánunk!

    December 10-én rendezte meg az ESMTK Birkózó Szakosztálya az Diákolimpia Országos Döntőjét a Mártírok úti Kruj Iván Sportcsarnokban. Ezzel ünnepelték fennállásuk (újra alapításuk) ötödik évfordulóját.Összeállította: Komoróczy László