PESTERZSÉBETI PEDAGÓGUSNAP 2013

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep, a pedagógusok ünnepnapja. Gyermekek és szüleik köszönik meg az óvó nénik, tanítók és tanárok munkáját.
Természetesen Pesterzsébet Önkormányzata is évről évre meghívja a pedagógusok képviselőit, hogy ünnepi keretek között fejezhesse ki elismerését tetteikért, cselekedeteikért, tudásukért, mellyel a gyermekek, diákok egész életét meghatározzák. Ekkor adják át azokat a kitüntetéseket is, melyeket a kerületért, illetve a gyerekekért sokat tett pedagógusok munkájukkal érdemeltek ki.
Az alábbi összeállítást a műsorvezetői anyagból állítottuk össze.

Pesterzsébet Kiváló közalkalmazottja kitüntető címet az kaphat, aki munkáját hosszú időn keresztül kiemelkedően végzi.


Pesterzsébet Kiváló közalkalmazottja kitüntető címben részesül:

Csócsiné Vágó Marianna


az Ady Endre Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára. 27 éve dolgozik pedagógusként, ebből 21 éve Pesterzsébeten, 1999 óta az Ady Endre Általános Iskolában. Magyar-történelem szakos tanárként példaértékűen szervezi az intézmény rendezvényeit, ünnepélyeit, a történelmi versenyek lebonyolításában aktívan közreműködik. Az iskola színjátszó csoportjával többször szerepelt iskolai és kerületi rendezvényeken. A felsős gyermekekkel jól megtalálja a hangot, így az iskolai diákönkormányzatot is évek óta vezeti. A gyermekek kezdeményezését befogadva tavaly nagy munkát vállalt: sok színes festménnyel díszítették az iskola folyosóját, így tették hangulatosabbá intézményüket.
Köszönjük munkáját. Gratulálunk kitüntetéséhez.


Süveg Miklósné


a Gyermekmosoly Óvoda Lajtha utcai tagóvodájának vezetője.
39 éve óvodapedagógus, 2002 óta intézményvezető. Irányítása alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül a tagóvoda, mind a szakmai, mind az erőforrás fejlesztés terén. Színvonalas tevékenységének köszönhető, hogy a tagóvoda a lakótelep egyik elismert óvodájaként működik. Kapcsolattartása a szülőkkel mintaértékű, elismerően nyilatkoznak munkájáról.
A Helyi Nevelési Programírás aktív közreműködője, az intézményi továbbképzések szakmai segítője. Pedagógiai tevékenysége kollegái körében is elismerésnek örvend. Köszönjük munkáját. Gratulálunk kitüntetéséhez.Napholcz Ferencné

a Lázár Vilmos Általános Iskola tanítója. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége az elmúlt negyven év alatt sok elsősnek segítette az óvodából iskolába való átmenetet. Tanítványai mindig eredményesen szerepelnek a kerületi versenyeken. A szülőkkel közvetlen viszonyt alakít ki, segíti őket a gyermeknevelés nehéz feladatában. Színes programokat szervez a családok bevonásával. Hosszú évekig gyermekvédelmi felelősként féltő szeretettel igyekezett a nehéz sorsú gyermekek, családok megsegítésében. Pályakezdő fiatalok mentoraként sok friss diplomással szerette meg ezt a nehéz pályát. Kollegái igazi társként említik, szakmai és magánéleti problémáikkal egyaránt bizalommal kereshetik. Kiemelkedő szakmai munkája és példaértékű emberi tulajdonságai teszik érdemessé a kitüntető címre. Gratulálunk.


Pongráczné Krizmanits Mária

a József Attila Általános Iskola tanára 1993-ban szerzett magyar-történelem szakos diplomát, 20 éve tanít eredményesen az iskolában. Magas szintű szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy az általa felkészített és versenyen indított tanulók mindig eredményesen szerepelnek, első, második helyezést érnek el Kazinczy, versmondó, Kossuth szónoklat, Simonyi helyesíró versenyeken. Több tanítványa országos, Kárpát-medencei versenyre is bejutott. Az országos és kerületi méréseken az általa tanított osztályok kiemelkedő eredményeket érnek el. A könyvtár szakot kiváló minősítéssel végezte el, évekig vezette a kerületi könyvtár-munkaközösséget.
2006 óta az iskolai minőségbiztosítási csoport munkáját irányítja. Iskolai emlékező műsorai magas színvonalúak. Kollégái, tanítványai, és a szülők körében is elismert pedagógus. Szabadidejében szívesen vezet vándortáborokat, ismerteti meg diákjaival Magyarország nevezetességeit, juttatja maradandó élményekhez a gyerekeket.
Köszönjük szerteágazó pedagógiai munkáját. Továbbra is számítunk lendületére.Az Év közalkalmazottja kitüntető címet Pesterzsébet Önkormányzatának helyi rendelete szerint Pedagógusnapon azok a személyek vehetik át, akik folyamatosan magas színvonalon látják el munkájukat.


Az Év közalkalmazottja kitüntető címben részesül:

Basáné Nánási Ildikó


a Lurkóház Óvoda óvodavezető-helyettese.32 éve óvodapedagógus, 23 éve a kerület kiemelkedő dolgozója.
A pedagóguspályát hivatásának tekinti. A gyermekek számára gazdag, tevékenykedtető életet biztosít. Figyel a hátrányos helyzetű gyermekekre, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozására. Vezető-helyettesi munkájában sokat tesz a közös célok eléréséért, és erre kollégáit is eredményesen mozgósítja. Feladatait önállóan, átgondoltan végzi. Döntéseit az intézményi célokkal összhangban hozza meg, és hozzájárul azok megvalósításához. Sokat tesz a közös célok elérésért.
Kitüntetéséhez gratulálunk.Bazsó László

a Zrínyi Miklós Általános Iskola magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanára diplomái megszerzése óta, 14 éve mindkét tárgyát magas színvonalon oktatja. Tanulóival rendszeresen részt vesz a kerületi tanulmányi versenyeken (helyesírási- és szavaló-verseny, történelmi Millenniumi Kupa). A felkészítés mellett évek óta segíti iskolánkban a kerületi Kazinczy – Szép magyar beszéd verseny lebonyolítását. Hosszú évek óta a Zrínyi Diákköztársaság felnőtt vezetője.
Humán munkaközösség-vezetői megválasztása mutatja, hogy tanári tevékenységét munkatársai is elismerik, diákjai pedig szaktanárukként és osztályfőnökükként is nagy szeretettel néznek fel rá. Munkáját a diákok szülei is elfogadják. Az iskolai Integrációs programban a fegyelmi munkacsoport vezetője.
Határozott elképzeléseivel, értékes ötleteivel nagyban támogatja az iskolavezetés munkáját, segíti a tantestület fejlődését.

 

 

 

Kövér Csabáné
 
a Gézengúz Óvoda Óvodapedagógusa, óvodavezető helyettes 40 éves pályáját Pesterzsébeten töltötte példaként tekintik. Fáradhatatlan tagja a nevelőtestületnek. Aktívan vesz részt a pályázatírásban, kooperatív tanulás bemutatásában. Mindig képes megújulni, követi az új pedagógiai irányzatokat. Lelkiismeretesen, hatalmas empátiával végzi munkáját Munkatársaira partnerként tekint mindig háttérben marad. Kooperatív tanulás környezeti nevelés megvalósításában kiemelkedő szerepe volt. Munkáját a szülők és munkatársai is elismerik, szakmai ismereteit, munkához való viszonyát precíz, szakszerűségét példaként emelhetjük a fiatalok elé.


Dr. Nádorné Gábor Anikó

tanító, a József Attila Általános Iskola igazgatóhelyettese. Csendes, pontos, megbízható munkát végez már 33 éve az iskolában. Évek óta látja el magas színvonalon a megnövekedett igazgatóhelyettesi feladatokat. Kollégáit ösztönzi pontosabb adminisztrációra, szívesen motivál dicsérettel, személyes példamutatással. Szakmai munkája kiemelkedő: jó alapokkal rendelkező osztályokat bocsát a felső tagozatba: öröm utána tanítani. Módszertani kultúrája rendkívül igényes: nagymértékben beépíti tanmenetébe a múzeumpedagógiát és a könyvtárhasználatot, folyamatosan képzi magát. Hajdani tanítványai visszajárnak, a szülők is megerősítik a kiváló alapokat. A tantestületet apró fogásokkal próbálja összetartó, valódi közösséggé kovácsolni. Szigorú, de csendes, nem hivalkodó munkavégzése példaértékű, és méltóvá teszi a kitüntetésre.Pálffi Krisztina

a Lázár Vilmos Általános Iskola tanára éppen negyedszázada. Az osztályfőnöki munkaközösség és a felső tagozatos énekkar vezetője. Diákjai rendszeresen végeznek eredményesen a kerületi, budapesti és országos tanulmányi és művészeti versenyeken. Az általa vezetett kórus számos alkalommal kapott már arany minősítést. Mint osztályfőnök rendszeresen szervez tartalmas kulturális és más szabadidős programokat tanítványainak. Az iskola műsoros rendezvényeinek aktív szervezője.  Az általa vezetett kórusokkal a kerületi rendezvények állandó szereplője.


Pável Edit

a Lajtha László Művészeti Iskola zenetanára 13 éve. 40 éves pályafutásának legeredményesebb éveit töltötte kerületünk méltán híres zeneiskolájában. Hegedű, és szolfézstanár. Szabadidős tevékenység keretében kezdett el kamarazenét tanítani a tanárnő, mikor nőtt a kamarázni vágyó gyerekek létszáma, ezekből a gyerekekből megalakította a Zeneiskolai Tücsök Zenekart. Számukra hangszerel és darabokat is ír. Részt vett az iskola udvarán lévő színpad kialakításában, hangszerek leltározásában, konferál az Ütőfesztiválokon. Az iskola alapítványának létrejöttében jelentős szerepet játszott. A hangversenyeikről felvételt készít és archiválja azokat. Aktivitásával, kreativitásával, szorgalmával, gyermekszeretetével és kollegalitásával emelkedik ki közösségünkből. Sikeresen készített fel növendékeket zenei pályára. Karitatív tevékenységet folytat kerületi intézményekben, állandó résztvevője Pesterzsébet hagyományápoló rendezvényeinek. Vonószenekari munkája kimagasló és nélkülözhetetlen.


Sulyok Andrea

tanító, Hajós Alfréd Általános Iskola tanítója 27 éve. 1986. szeptembere óta tanít az iskolában. Nyitott az új tanítási, nevelési módszerekre, melyeket rendszeresen alkalmaz. Az iskola „óravázlat tárát” rendszeresen bővítette saját munkájával. Folyamatosan tart szakmai megbeszéléseket kollégáival. Igénye van önmagával szemben is a színvonalas munkára, ezért kikéri pedagógus társai és egyéb szakemberek véleményét is. Érzékeny tanítványai szociális helyzetére. Szívesen mentorál főiskolai hallgatókat, akiknek sok szakmai segítséget nyújt. Az intézmény Minőségirányítási csoportjának aktív, az iskola tantestületének meghatározó tagja. Határozott, reális vélemény alkotásával nagy szerepe van az iskola megítélésében. Volt tanítványai felsős korukban is visszajárnak hozzá, kikérik véleményét, őszintén beszámolnak a történésekről. Jó és nyílt kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, tanítványokkal. Tanító párjával évek óta jól kiegészítik egymást, mellyel a tanítványok elvárás szerinti fejlődését biztosítja. Minden évben részt vesz tanítványai kézműves munkáival az iskola hagyományos rajz-néphagyományok kiállításán.Vida Béláné

 tanító 1980-tól dolgozik Pesterzsébeten, a Gyulai István Általános Iskolában tanítóként.
Pályája során egyre nagyobb szerepet kapott a tehetséggondozás. Különösen a rajz tanítása terén ért el sikereket. Rá építve indította az iskola az emelt szintű rajzoktatást. Tanítványai számos magyarországi díj elnyerése mellett komoly nemzetközi sikereket is elértek.
Első, tagozatos osztályával egy párizsi utat nyertek, ahol Ők képviselték Magyarországot egy gyermek-világtalálkozón. Két tanítványa is eljutott Japánba egy-egy díj-átadóra, de utazhatott tanulónk Bangladesbe, Londonba és Washington DC-be is.
Vida Béláné nagyon sok gyerekben fedezi fel a tehetséget, majd segít annak kibontakoztatásában oly módon, hogy a gyerekek megőrzik egyéniségüket, alkotói szabadságukat.
A rajz oktatásán, a vizuális nevelésen kívül is egyre szélesebb területre terjed ki tehetséggondozó tevékenysége. Jelenlegi osztályában több olyan gyermekben vette észre a lehetőséget, akik a 2012/13-as tanév során is számos versenyen eredményeikkel igazolták vissza tanítójuk lelkesedését, munkáját. Vida Bélánét, eredményeit, hozzáállását, példamutatását tekintve érdemes a kitüntető cím elnyerésére.
A Német Kisebbségi Önkormányzat kitüntetései:

Az év német nyelvet tanító pedagógusa Pesterzsébeten


Elsasser Hajnal, a József Attila Általános Iskola pedagógusa

                                                

A német kultúráért díjCsordásné Teleki Krisztina, a Hajós Alfréd Általános Iskola tanára
Pedagógus Szolgálati Emlékérem

1.    Gallai Nemes Margit tanító Lázár Vilmos Általános Iskola
2.    Grúz Jánosné óvodapedagógus Gyermekmosoly Óvoda
3.    Hunyadi Antalné óvodapedagógus Gyermekmosoly Óvoda
4.    Kozel Tiborné Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet
5.    Kövér Csabáné óvodapedagógus Gézengúz Óvoda
6.    Lázárné Szíjj Judit Gézengúz Óvoda
7.    Matula Andrea Hajós Alfréd Általános Iskola
8.    Napholcz Ferencné tanító Lázár Vilmos Általános Iskola
9.    Takácsné Barkó Éva óvodapedagógus Gyermekmosoly Óvoda
10.   Tóthné Átyim Erzsébet óvodapedagógus Gyermekmosoly Óvoda
11.   Zsinné Gách Ágnes Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézmény                            

Akik hűek voltak kerületünkhöz:


50 év (1 fő)


1.    Sáfrán Zsuzsanna Pesterzsébeti Múzeum40 év  ( 3 fő)


1.    Kövér Csabáné óvodapedagógus Gézengúz Óvoda
2.    Matula Andrea tanító Hajós Alfréd Általános Iskola
3.    Napholcz Ferencné tanító, Lázár Vilmos Általános Iskola35 év ( fő)

1.    Töreki Istvánné óvodapedagógus, Baross Ovi – Kindergarten Baross Óvoda
2.    Apró Judit óvodapedagógus Lurkóház Óvoda
3.    Egri Sándorné tanító Lázár Vilmos Általános Iskola
4.    Lukács Éva tanító Zrínyi Miklós Általános Iskola
5.    Vincze Erzsébet tanár Zrínyi Miklós Általános Iskola30 év ( 15 fő)


1.    Albrechtné Hümpfner  Anna Gyermekmosoly Óvoda
2.    Bardi Lászlóné óvodapedagógus Nyitnikék Óvoda
3.    Biricz Jánosné tanító Hajós Alfréd Á. I.
4.    Hidasi Jánosné GAMESZ
5.    Kerekes Magdolna tanító Ady E. Ált. Isk. és PEPI
6.    Krajnyák Lászlóné tanító Hajós Alfréd Á. I.
7.    Lucskai Ferencné óvodapedagógus Nyitnikék Óvoda
8.    Metzné Czöndör Márta dajka Gézengúz Óvoda
9.    Oláh Mária igazgatóhelyettes Ady E. Ált. Isk. és PEPI
10.   Orbán Fruzsina tanító Hajós Alfréd Á. I.
11.   Pappné Kucsera Mária GAMESZ
12.   Sánta Ervinné óvodapedagógus Nyitnikék Óvoda
13.   Siketné Medvés Zsuzsanna tanító Hajós Alfréd Á. I.
14.   Tóth Istvánné óvodapedagógus Lurkóház Óvoda
15.   Vass Lászlóné dajka Gézengúz Óvoda20 év (13 fő)


1.    Barinka Jenő technikus Csili Művelődési Központ
2.    Gicziné Ruszinkó Tünde József Attila Általános Iskola
3.    Hisz Éva pedagógus Nevelési Tanácsadó
4.    Hordósné Futó Ilona óvodapedagógus Kerekerdő Óvoda
5.    Kovácsné Pető Erzsébet óvodapedagógus, Gyermekmosoly Óvoda
6.    Leipoldné Fekete Katalin gyógypedagógus Nevelési Tanácsadó
7.    Molnár József fűtő, karbantartó Gézengúz Óvoda
8.    Pongráczné Krizmanits Mária tanár József Attila Általános Iskola
9.    Sikéné Pfeiffer Éva intézményvezető igazgató Ady E. Ált. Isk. és PEPI
10.   Szabóné Berki Zsuzsanna tanító Zrínyi Miklós Általános Iskola
11.   Varga Magdolna tanító Ady E. Ált. Isk. és PEPI
12.   Vékás Gézáné takarító GAMESZ
13.   Virág Péterné óvodapedagógus Lurkóház Óvoda
Színes diplomák:


Gyémántoklevél (60 évvel ezelőtt végzettek)


1.    Baksa Sándorné, született: Albert Ilona
2.    Csekő Jánosné született: Kis Terézia
3.    Fábián Józsefné óvodapedagógus
4.    Kotány Györgyné született: Mihályi Katalin
5.    Kökény Sándorné született Kalmár Veronika
6.    Nyerges Bodnár Ferencné született: Ritter Zsuzsanna


Vasoklevél (65 évvel ezelőtt végzettek)


1.    Bencze István tanár
2.    Mészáros Mária óvodapedagógus


Rubinoklevél (70 évvel ezelőtt végzettek)


1.    Fosztó Istvánné született: Halka MargitKözreadja: Komoróczy László