Pesterzsébeti testületi ülés, 2013.09.12-én

A nyári szünet után szeptember elején ült össze a képviselő-testület, hogy meghozza döntéseit az előterjesztésekben megfogalmazottakról. Először ezúttal is a polgármesteri beszámolóval kezdtünk, de, -- mint előzetesünkben megírtuk -- értek minket meglepetések az előterjesztések során.    A polgármesteri beszámoló megemlékezett Bencze Istvánról, kerületünk díszpolgáráról. akit július 28-án köszöntöttek 90. születésnapja alkalmából.

    A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében augusztus 15. és 20.-a között lengyel testvérvárosunkban, Nowa Slupiában tett látogatást kerületünk lakosainak egy busznyi csoportja.

    Ebben az évben is megtartottuk a hagyományos Szent István Napi Forgatagot augusztus 19-én, 20-án pedig a kerületi egyházak közreműködésével megtörtént a kenyérszentelés.

    Augusztus 30-án befejeződött a 9 héten keresztül tartó péntek délutáni térzenei sorozat.

    Örvendetesen egyre többen élik meg a 100 -ik születésnapjukat. Most szeptember 3-án Bodor Gergelynét köszönthettük ebből az alkalomból.

    Szeptember 5-én elindult az ES TV adása. A Magyar Telekom Nyrt. műsorterjesztő hálózatán keresztül naponta 4 alkalommal 18.00 és 23.00 óra között lehet látni a 30 perces adásokat, melyet mindig csütörtökön újítanak meg. Sajnos a szerkesztés elvi szabályairól nem sikerült megállapodni, nem is beszélnek róla a FIDESZ képviselői.

    Számláink egyenlege, 2013. szeptember 19-én.

Költségvetési számla:                  25. 693. 000 Ft
Kötvény számla :                       200. 989. 000 Ft
Bérlakás értékesítés:                   3. 569. 000 Ft

Lekötések:

Bérlakás értékesítés:                   90. 000  000. Ft
Környezetvédelmi alap:                40. 000. 000 Ft   

Hitelünk nincs.

    A Nyitnikék Óvoda Kossuth Lajos utcai épületének felújítása tovább folytatódik, egy óvodai csoport a Bíró Mihály utcai óvodába költözött erre az időre.

    Július 24-én lezajlott a második lakossági fórum is a Mátyás király tér átépítésével kapcsolatban. A megjelent helyi lakosok ezúttal támogatták az elsőhöz képest változtatott terveket

    Mint arról már beszámoltunk, ekkor szavaztunk arról a javaslatról, amit Földesi Gyula nyújtott be, és ami lényegében megegyezett Komoróczy László előzőleg benyújtott javaslatával, amely a Kőhalmi Református Egyház támogatásáról szólt. Az egyház az ottani, erdélyi szórvány magyarok iskoláztatását segíti egy kollégium fenntartásával. Már régebben is támogattuk Őket, most ezt elevenítettük fel. Azt a furcsa magatartást kifogásoljuk most is, hogy az ellenzéki javaslatokat leszavazzák vagy elvetik, majd saját javaslatként benyújtva elfogadják. Nemcsak velünk csinálják ezt.
Végül 200 000 Ft-al támogattuk az egyházat.

    Ezt követően elfogadtuk a polgármesteri beszámolót.

    Testületünk zárt ülésen választotta meg az idei kitüntetetteket, akik az Erzsébet napi Díszülésen veszik majd át azokat.

    Mivel ismét változott az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló törvényi rész, így nekünk is változtatnunk kellett a rendeletünket. Ez az alapítványok támogatása, kötelezettség vállalások szabályain változtatott, és ezt vezettük át a mi szabályainkon. 

    Ugyancsak törvényi változás miatt változtattuk meg a közterületek használatáról szóló rendeletünket. A filmforgatás engedélyezési feltételei és a határidők változtak.

    A 3. számú gyermek háziorvosi körzet orvosa tavasszal elhunyt (ahogy meg is emlékeztünk róla). Mivel az elmúlt években a gyermekek száma Erzsébeten is csökken, most hosszú egyeztetés után azt a javaslatot kapta a testület, hogy szüntessük meg a körzetet, és osszuk szét a többi körzet között. Testületünk elfogadta a javaslatot, mellyel így megerősödtek a létszámok (de még mindig határon belül) a többi gyermekorvosnál.

    Módosította Testületünk az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Eredetileg az önként vállalt feladatok felsorolásának változásáról (munkahelyi étkeztetés) szólt a javaslat, nem is kellene több szót vesztegetni rá, ha nem érkezik egy fideszes módosító javaslat, amely megszüntette a környezetvédelmi tanácsnoki tisztséget.
Ismét egy előre nem egyeztetett személyi döntés! Persze mindannyian tudtuk, hogy Mach Péter önkormányzati képviselő a többség „begyében” van, zavarja Őket a stílusa, a blogja, de három éve végzett munkájától megfosztani, minden előzetes egyeztetés nélkül, ez olyan igazi fideszes stílus. Az elmúlt években már többször leírtuk: ez nem volt divatban azelőtt, és most sem tetszik. Feladatait a Hivatal és az Önkormányzat intézményei vették át.

    Módosította a testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát is. Ennek oka egy korábbi döntésünk, amely szerint új irattárat jelöltünk ki a Mártírok 47 szám alatti iskolában. Így ezt a helyet fel kell sorolni a telephelyek között. Ezen kívül itt is fel kell sorolni az önként vállalt feladatokat.

   Ebben az évben is jelentkezett Önkormányzatunk a Bursa Hungarica 2014 Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra. A kiírás nem változott az elmúlt évekhez képest, ahogy az összegek sem: A Bursa Ösztöndíjra 5 millió, a Helyi Támogatásra 2 milliót szavaztunk meg.

    Előterjesztést kaptunk az óvodai dolgozók létszámának változásáról. A törvényi változások miatt 28 fővel növekszik a pedagógiai asszisztensek száma kerületünkben. Más állásoknál 2 fő csökkenés következett be. Ugyanakkor vita támadt a pszichológiai álláshelyekről. A lényege az volt, hogy szükségesnek látják a törvényhozók ilyen szolgáltatás biztosítását, ugyanakkor úgy állapították meg a feltételeket, hogy azt szinte sehol nem kell létrehozni.  Igen éles vita alakult ki arról is, hogy Erzsébet is saját erőből hozzon létre ilyen munkahelyet, az mennyibe kerülne. Végül minden módosítást leszavaztak a többség tagjai.

    A Magyar Szociáldemokraták Pártja – Szocdemek pesterzsébeti alapszervezete kezdeményezte, hogy a Csili Művelődési Központ Nagy Győri István utcai homlokzatán Kéthly Anna tiszteletére emléktáblát helyezzenek el, az Ő költségükön. Testületünk támogatta a javaslatot.

    Önkormányzatunk 100 000 Ft –os támogatást szavazott meg a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége részére a kerületünkben szeptember 27 – 28 – 29 –én megtartott szakmai összejövetel lebonyolításához.

    A magyar nemzeti értékek és hungaricumok gondozásáról szóló kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat értéktár bizottságot hozzon létre ezek számbavételére és gondozására. Testületünk – a Múzeum és a Csili vezetőinek véleményével összhangban – úgy döntött, hogy a kezdeményezéshez való csatlakozás meggondolásra érdemes, de pillanatnyilag nem időszerű.

    Ezt követően oktatási és nevelési ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratát javítottuk (dátumok, programok, csoportlétszámok).

    Mach Péter képviselő önálló indítványt nyújtott be, amelyben környezetbarát, mosható pelenka-program bevezetését javasolta Pesterzsébeten. Az előterjesztés szerint a hatodik kerületben már bevezették a programot. A testületi többség leszavazta a javaslatot.

    Pályázatot írt ki Testületünk az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására.

    Megtárgyalta és elfogadta a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 2011 – 2016-ig szóló programot kétévente kell felülvizsgálni, ez történt most meg.
A jogszabályi változások miatt új programot kellett készíteni, új statisztikákat kellett összeállítani. A 93 oldalas programot a Hivatalban vagy az interneten elolvashatják az érdeklődők.

    Ismételten meghirdette a testület a nem lakás céljára szolgáló helyiségeit, melyeket már többször is eredménytelenül próbáltak meg eladni. A szokásos vita lezajlott a nyomott árakról, felesleges pénzkiadásról, de a meghirdetés mellett szavazott a többség.

    Módosította a testület az Integrit XX. Kft. megbízási szerződését. Lényegében az ügyvezető foglalkoztatásával (irányadó a Munka Törvénykönyve) és a piac díjmeghatározását a változó szabályok által a szerződésbe foglalással foglalkoztunk.

    Ebben az évben is átengedtük az idegenforgalmi adó beszedését a fővárosnak. Az előterjesztés szerint Erzsébeten olyan kevés vendéghely van, hogy nem éri meg külön foglalkozni vele.

    Végrehajtotta testületünk az óvodai béremelést. A kerületünkben Önkormányzatunk fenntartásunkban működő hat óvodában 181 dolgozót érint a fejlesztés. A pótlékokkal együtt ez az összeg az év három hónapjára 52 millió forintba kerül, mellyel megemeltük az óvodák költségvetését.
A jogszabályváltozás miatt 4 fővel csökkent a intézményvezető-helyettesek száma.

    Megtárgyaltuk az Önkormányzat költségvetésének első félévi alakulását, beszámolóját.
A módosított előirányzatokhoz képest az önkormányzat bevételeit 57,45 %-ra, a kiadásait 53,82 %-ra teljesítette. Mivel itt a tények szerepeltek és a számok nem mutatnak rossz alakulást, erről nem is vitatkoztunk.

    Módosította a testület az idei költségvetést is.
A költségvetés főösszegei rendkívüli mértékben emelkedtek, 1 512 065 000 forinttal.
Ennek oka, hogy beépítette a költségvetésbe a Hivatal az adósság konszolidációt, azaz 1 470 594 000 forintot, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A többi csak átcsoportosítás és kis mértékű beérkező pénzek (pályázatok, támogatások).

    Elfogadta a testületünk az Állami Számvevőszék jelentésére adott választ, illetve az Intézkedési Tervet. A jelentés megjelent az Önkormányzat honlapján is. Megállapításai Önkormányzatunkra nézve kedvezőek, komoly hibát nem tártak fel.

    A bizottsági napirendnél két lényeges bejelentés történt.
Miután előzőleg megszüntették a Környezetvédelmi Tanácsnoki munkakört, most formálisan is megszüntették Mach Péter tanácsnoki címét.
A Közbiztonsági Közalapítványba beválasztottuk Kovács Esztert, a nyáron elhunyt Scherz Gyuláné helyére.


Összeállította: Komoróczy László