Pesterzsébeti Kishírek, 2013 szeptemberében

    Megkezdődött a Hunyadi téri Lurkóház tagóvoda részleges felújítása. A közbeszerzés nyertesével 2013. július 24-én kötöttünk szerződést.

    A CSILI színházterem ajtóit új szabvány szerint kell átépíteni. A közbeszerzés nyertesével augusztus 7-én kötöttünk szerződést.

    A Polgármesteri Hivatal hátsó homlokzatának felújítása (ablakok cseréje, hősszigetelés) közbeszerzési eljárása végén, augusztus 13-án kötöttünk szerződést.

    Az új kerületi TV a Centrum Televízió Kft. lett, velük augusztus 24-én kötött szerződés a Hivatal.

    A Polgármesteri beszámolóhoz nyújtották be az Uszoda első félévi beszámolóját.
Az első félévben 10 osztály 250 tanulója és 18 óvodás csoport 650 gyereke vett részt a délelőtti foglalkozásokon. Továbbra is kihasználták a lehetőségeket a Vörösmarty iskola sportosztályai és a gyógytestnevelési képzésben résztvevők.
Sok vizes sportág tagjai használták ki a lehetőségeket és tartották itt a foglalkozásokat, de a közönség is növekvő számban járt ebben az időszakban.
Tartottak nagy rendezvényeket is, például a szinkronúszók, a sárkányhajósok, a vízilabdások. A nyár elején két hétre leálltak és kisebb felújításokat, karbantartást végeztek.
Az első félévben mintegy 110 000 fő kereste fel uszodánkat.

    A Gazdasági Bizottság több esetben is úgy döntött, hogy nem él a felajánlott elővásárlási joggal.

    A Vörösmarty Általános Iskolában csőtörés volt, ezért karbantartás, festés volt az érintett termekben.

    A Lázár Általános Iskolában tanterem padozat felújítása történt meg.

    A Lurkóház Óvodában (Mártírok útja 205/b) belső tér felújítása történt.

    A Lurkóház Óvoda tagóvoda (Hunyadi tér 15) felújítása történt meg a nyáron.

    A Kindergarten Óvodában (Baross utca) vizesblokk felújítás és tetőszigetelés javítása történt meg.

    A Kindergarten Óvoda Tagóvodájában (Baross utca) mennyezet karbantartás volt.

    Jelenleg 1595 működő üzlet és 427 ipari tevékenységet végző vállalkozás van a kerületben.

    2013 augusztus 8-án a Készenléti Rendőrség biztosításával helyszíni szemlét tartottak a Vörösmarty téri „bolhapiacon”. Bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt 7 árusnak kell 50 000 Ft bírságot fizetni, és határozatban tiltották meg a tevékenység folytatását.

    2013 augusztus 10-én a Vörösmarty piacon lévő árusokat ellenőrizték és jegyzőkönyvben tájékoztatták őket, hogy a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységüket be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnak. Ezt követően a két piacról árusítók tömegesen tettek eleget a bejelentési kötelezettségnek, és eddig 91 főt vettünk nyilvántartásba.

    Évről évre csökken a talajterhelési díjat fizetők száma. Idén 664 kiküldött bevallásból 599 db érkezett vissza. A jelentős adót sokan részletekben tudják fizetni. Növekszik a csatornára való rákötés is (a jelentősen növekvő díjak miatt 101-en kötöttek rá az elmúlt időszakban, ami jó eredmény, hiszen ez a cél!

    Pénzügyi számláink egyenlegei, szeptember 9-én:

Költségvetési számla:                                   25 693 000 Ft
            Bérlakás számla:                               3 569 000 Ft
            Kötvény számla                                200 989 000 Ft

            Számlák lekötései
           
             Bérlakás számla                              90 000 000 Ft
             Környezetvédelmi alap                      40 000 000 Ft

             Hitelünk nincs.

    A Hunyadi János tér 15. szám alatti LURKÓHÁZ Tagóvoda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével 2013. július 24-én kötöttek szerződést.  

    A Csili Színházterem és előtér munkái tárgyú közbeszerzési eljárás győztesével 2013 augusztus 7-én kötöttünk szerződést.

    A Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal parkoló felőli, hátsó homlokzatának felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével 2013 augusztus 13-án került sor a szerződés megkötésére.

    Az Audiovizuális médiaszolgáltatás igénybevétele tárgyú közbeszerzés eljárás nyertese (az új kerületi TV szolgáltatás), 2013 augusztus 24-én kötötte meg a szerződést. A szolgáltatás igénybevételéről azóta sem történt megegyezés a résztvevők között.

    Közbeszerzési eljárást folytattak le Útfelújítási munkák (Madách u. és Vas Gereben u.) tárgyban. Mivel a rendelkezésre álló keret és a beérkező ajánlatok között hatalmas volt a különbség, az eljárást meg kellett ismételni, majd a költségvetés módosításánál kellett megemelni a keretet. Így lehetett elindítani a beruházást.

    Mint arról már hírt adtunk, a Hullám Csónakházat bérbe adtuk, emiatt őrizetlen volt. Az onnan ellopott értékek miatt (például tartógerendák) büntető feljelentést tett Hivatalunk.

    Ebben az időszakban 4 karhatalmas lakáskiürítés volt.

   A nyári szüntet követően ismét megindult az ingyenes jogi tanácsadás.

     2013. szeptember 5-én a Lajtha László Alapfokú Művészeti Intézményben Jótékonysági Koncert volt a bölcsődék javára.

    A Hivatal homlokzatán lévő harangjáték felújítására szerződést kötöttünk a Szabados és Társa Kft.-vel (Ők is készítették annak idején). A 30 harangos dinamikus harangjáték vezérlőegységét felújították, a kívánt beállítások ezentúl könnyebben elvégezhetők. Cserélték az erősítőt, a hangmodult és a hangfalakat. Az erkélyen lévő két nagy hangfal helyett az ablakokba épített négy kisebb került beépítésre. A harangok mechanikus beállítását, összehangolását is elvégezték.

    Az önkormányzat nagytermében lévő szavazatszámláló rendszer karbantartása is megtörtént.

    Módosította a Jegyző a választási szavazókörök területi beosztását. Ennek eredményeképpen a szavazókörök száma 63-ról 61-re csökkent. A szavazókörökről térképet készítettek.

    Önkormányzatunk tulajdonában lévő közutak hibájából történt anyagi kár miatt egy, itt álló fa miatt két kárigény bejelentés érkezett, melyeket a biztosítónak továbbítottunk.

   A 2013. évi napközis tábor sikeresen zárult, a hat hét alatt átlag 100 fős létszámmal vettek részt a gyerekek a programokon, ahol a szociális étkezés lehetőségét is sikerült biztosítani.

    Egyre több építési engedély (különösen a Mediterrán lakótelepen) jár le, mivel az építkezés leállt, vagy el sem kezdődött.
                               


Összeállította: Komoróczy László