Pesterzsébeti kishírek, 2013. októberében

A nyár végeztével egy kicsit növekedett a kishírek, események száma. Ezúttal az októberieket gyűjtöttük össze.

 

 

    Ősszel több lett a kátyú és a vihar. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közút hibájából történt anyagi kár miatt 4 db kárigény bejelentés érkezett.

    Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő fák okozta anyagi kár miatt 2 db kárigény bejelentés érkezett.

    A Hivatal homlokzatán lévő harangjáték elkészült, október 4-étől már üzemszerűen működik. Hétköznap 8 és 20 óra között, hétvégén 9 és 18 óra között szólnak a harangok.

    Új hirdető táblát helyez el a Hivatal bejárata elé a Szervezési Osztály. Az eddig a bejárati ajtón elhelyezett hirdetések lesznek rajta.

    A Hivatal bejárata mellett lévő márványtábla törött, helyette újat készítenek.

   Folyamatosan küldik az Erzsébet kártyát azoknak, akik betöltötték a 62. életévüket.

    A Vas Gereben utca (Kende Kanuth – Jókai Mór utcák között) felújítása közbeszerzési eljárás végén, 2013. szeptember 25-én írták alá a szerződést.

    A Madách utca (Baross – Vörösmarty utca között) felújítási pályázat eredménytelen volt, az új kiírás és a megfelelő mértékű anyagi fedezet biztosítása után lehetett eredményt hirdetni.

    Jelenleg 1610 működő üzlet és 428 ipari tevékenységet végző vállalkozás van a kerületben.

    Számláink egyenlege 2013. október 7-én.

Költségvetési számla                   237. 824. 000 FT
Bérlakás értékesítési                       4. 875. 000 Ft
Kötvény számla                                  988. 000 Ft


A számlák lekötései:

Kötvény számla                           240. 000. 000 Ft
Bérlakás számla                            90. 000. 000 Ft
Környezetvédelmi alap                   40. 000. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla             50. 000. 000 Ft
Egyéb helyiségek értékesítése        30. 000. 000 Ft

Hitelünk nincs.

   Járda épült a Zodony utcában, a Pesterzsébeti Vasútállomás és a Jégcsarnok között.

    A Gézengúz Óvodában (Zalán utca), nyílászáró csere volt.

    A Baross utcai óvodában (Kindergarten) a vizes blokkot felújították.

   Az Oktatási Bizottság Helyi Felsőoktatási Támogatásban részesített (50 000 Ft-os) egy pályázót, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az átutalt BURSA támogatást.

    Az Oktatási Bizottság, a szülők igényei szerint határozta meg az óvodák nyitvatartási idejét. Óvodától függően 57,5 – 60 óra lett a napközbeni ellátásra szolgáló idő, melyet a gyerekek  ott tölthetnek.

   Támogatta az Oktatási Bizottság a rendhagyó énekórák megtartását. A kultúrális támogatás a CSILI keretébe került. A Bizottság szintén ajánlotta a testületnek, hogy kiállításokat és rendezvényeket támogasson anyagilag. Ezeket a költségvetés módosításakor tárgyalja a testület.

   Az Oktatási Bizottság jóváhagyta az óvodák, a Csili és a Múzeum módosított Szervezeti és Működési Szabályzatait. A kötelező és nem kötelező feladatok beillesztése, felsorolása, névváltoztatás miatt kellett ezt a feladat elvégezni.

    Az Oktatási Bizottság elfogadta az óvodák javított pedagógiai programját. A törvény. a kormányrendelet és az óvodai nevelés alapprogramja alapján határidőre készültek el vele az intézmények.

    Fokozatosan hozzák nyilvánosságra a 2011. évi népszámlálási adatokat. Ezek közül néhány Pesterzsébeti adatot mutatunk most be.

Pesterzsébet területe 1 218 hektár, a 16. a fővárosban, csak 6 kerület kisebb területű.

Állandó lakossága az 1980-as 77  825 főről 2011-re 61 453 főre csökkent.

Lakónépessége az 1980-as 78 665 főről 2011-re 64 358 főre csökkent. Ez a 10. legnagyobb a fővárosban.

Népsűrűsége 2011-ben 5 283,9 fő/km 2. Ezzel 15-ik a fővárosi kerületek között.

    Megszámolták a magukat nemzetiségeknek vallókat is:

Természetesen a magyarok vannak a legtöbben: 52 198-an mondták magukat magyarnak.
Érdekes, hogy 10 786-an nem válaszoltak a kérdésre.
A hazai 13 nemzetiség mindegyikéből él legalább néhány fő kerületünkben (a törvény szerint legalább 30 fő ott lakása esetén lehet nemzetiségi önkormányzatot választani).
A legtöbben (1224 fő) cigánynak vallották magukat, a német nemzetiséget 626-an jelölték meg. A harmadik legnépesebb csoport 317 fővel a román.
A többiek létszáma nagyságrenddel kevesebb. Az ukránok 58-an, a bolgárok 54-en, a lengyelek és szlovákok 53 – 53-an vannak. Horvátok 44-en, az örmények 31-en jelentkeztek, így Ők alakíthatnak nemzetiségi önkormányzatokat jövőre.
Van még 19 görög és ruszin, 16 szerb és 5 szlovén polgártársunk is.

További érdekesség, hogy a törvény által nem elismert (nem hazai, ennek a státusnak az elismerését a törvény feltételekhez köti, és a parlament dönt róla) nemzetiségűnek vallók közül kerületünkben lakik 94 kínai, 50 arab, 43 orosz, 27 vietnami és 157 más nemzetiségű.

    Az Oktatási Bizottság összesen 16 óvodai csoportban engedélyezte, hogy a létszámok átlépjék a törvény szerinti maximumot. Az óvodai szobák nagysága lehetővé teszi a nagyobb létszám elhelyezését. A túllépést a váratlanul sok óvodában visszamaradó gyermek okozta.

    Az Oktatási Osztály beszámolót készített a 2012/13-as tanévről. Az előző évekhez képest kevesebb információt tartalmaz a beszámoló, hiszen az oktatást január 1-vel államosították, irányítása elkerült a kerületi önkormányzattól. A beszámolókat és statisztikákat azonban megküldték a kerületnek, ezek felhasználásával készült el az összegzés. Csatolták hozzá mindazokat az évközi jelentéseket, beszámolókat is, amelyek a GAMESZ, a Tankerület felállásáról, a problémákról és eredményekről szóltak, és amikről annak idején beszámoltunk az aktuális hónap testületi ülése vagy a kishírek anyagában.
Így minden hónapban számot adunk az épületek felújításáról, (vizesblokkok, ablakcserék, tetőjavítások, fűtés, stb.). Sokat segítenek a szülők, az alapítványok is a csoportszobák, a tantermek, a tisztasági helyiségek festésével, javították a játékokat, vagy családi nap keretében rendezték az udvarokat.
A nyáron, pályázaton nyert jelentős, több mint 120 millió forintos összegből a Nyitnikék Óvoda Kossuth Lajos utcai tagóvodájában – a Lila óvodában – 300 m2 új területtel bővült (novemberben adják át).
Gondként jelentkezik, hogy eszközök, foglalkoztatási anyagok beszerzése évek óta elmarad a kívánt szinttől, noha ebben is segítenek a szülők.
Ugyancsak beszámoltunk évközben a létszámváltozásokról az óvodákban és a Gameszban, különösen szeptember folyamán, hiszen ez gyerek és feladat függő. Végrehajtottuk a szeptemberi óvodapedagógusi béremelést.
Az intézmények központi normatívákból és pályázatokból kb. 3.3 millió forintot nyertek, alapítványok kb.5 millió forinttal támogatták őket.
Ebben a tanévben 2088-ra emelkedett az óvodások létszáma, ami az előző tanévhez képest 40 fővel több. A gyerekek 87 csoportba jártak, átlagosan 24-en.
Emelkedett a hátrányos helyzetű gyerekek száma, 443-an vannak. Közülük a halmozottan hátrányos gyermekek száma 63 fő, ez a szám csökkent.
Az étkezési térítésekből a gyerekek 34,5 %-a részesül valamilyen kedvezményben.
Valamennyi óvodában van speciális képzési forma, többek között német és angol nyelvtanítás, érdemes tájékozódnia a szülőknek.

A gyerekek beiskolázása felemásan sikerült. 756 gyerek érte el az iskolaköteles kort. maga a beiskolázási folyamat az rendben megtörtént, de 250 gyerek az óvodában maradt különböző indokokkal. Van olyan gyerek, akinek szükséges még egy évet az óvodában fejlődnie, de ebben a létszámban már káros és minden bizonnyal nem is szükséges. A gyerekek egy idő után már unatkoznak, „maguktól” megtanulnak olvasni és az iskolában is unatkozni fognak!

Az általános iskolák tanulólétszáma tovább csökkent, ezúttal 36 fővel.

Megemlíti a beszámoló, hogy az oktatást segítő intézmények szintén állami kezelésbe kerültek, de a kapcsolat megfelelő. A Csili és a Múzeum külön számol be a testületnek.
Érdemes ismét felhívni a figyelmét olvasóinknak, hogy mellékletben csatolták az összes idei beszámolót. A májusi anyagban szerepel egy pályázati felsorolás, amely szerint az iskolák összesen 34 millió forintot (ebből a Zrínyi 30 milliót) nyertek különböző programokra.

A beszámolóhoz mellékletben csatoltak egy „Eseménynaptárt”, amely intézményenként –és időrendben – sorolja fel a 10 – 10 legfontosabb rendezvényt.


Összeállította: Komoróczy László