Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés, 2014. január 29-én

Hosszú szünet után ülésezett ismét a Pesterzsébeti Képviselő-testület. 19 napirend. Ilyen hamar még nem született meg a kerületi költségvetés. Képviselői lemondás. De vegyük sorra az eseményeket...


    Elsőként a polgármesteri beszámolóval ismerkedtünk meg. Először arról tájékoztatta a testületet, hogy Harsányi László, a Jobbik listáról bejutott önkormányzati képviselője január 15-i hatállyal lemondott mandátumáról. Utódát a Pesterzsébeti Választási Bizottság a Jobbik javaslatára, a listájukról nevezte meg Fejes-Tóth Gábor személyében, aki a Bizottsági napirendi pont keretében letette az esküt és megkezdte munkáját.

   December 11-én a nagycsaládosoknak, a mozgássérülteknek, és a hajléktalanoknak karácsonyi ajándékcsomagokat adtak át önkormányzatunk képviselői.

    December 19-én otthonában köszöntötte 100. születésnapján Polgármester úr dr. Trischler Ferencnét, Magdi nénit. Mi is jó egészséget kívánunk Neki!

    Január 1-től Vas Imre alpolgármester feladata lett az új Rendvédelmi Osztály ellenőrzése, segítése.

    Január 4-én a Csiliben megtartottuk hagyományos Újévi koncertünket, amellyel egyben megnyitottuk a Pesterzsébet várossá nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozatot.

    Január 22-én kerületünkben is megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.

    Január 27-én hivatalosan is megindult a kerületben az új közterület-felügyelők járőrözése.

   Budapest  Főváros Kormányhivatala törvényességi ellenőrzést végez az önkormányzatok belső ellenőrzésére vonatkozóan. Jelenleg az ellenőrzés adminisztrációját ellenőrzik (szabályzatok, ügyrend, nyilvántartások).

    A TV 20 Kft. végelszámolása befejeződött, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az erre vonatkozó végzést meghozta.

    Számláink egyenlege, 2014. január 27-én:

Költségvetési számla egyenlege:                   134. 133. 000 Ft
Bérlakás értékesítési számla:                           10. 938. 000 Ft
Kötvény számla egyenlege:                                   988. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla:                               17. 619. 000 Ft
Egyéb helyiség, telek értékesítési                  725. 000. 000 Ft

Számlák lekötései:

Költségvetési számla lekötései:                     300. 000. 000 Ft
Kötvény számla:                                            240. 000. 000 Ft
Bérlakás értékesítési számla:                           90. 000. 000 Ft
Környezetvédelmi alap számla:                       50. 000. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla:                             270. 000. 000 Ft
Egyéb helyiségek, telkek értékesítési:             54. 000. 000 Ft

Munkabér és folyószámlahitelünk nincs.

    A „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” elnevezésű pályázaton, január 2-án támogató döntés született. A szerződés megkötéséhez szükséges előkészítő munkát a Városfejlesztő Kft. végzi.

    A testület módosította a vásárokról és piacokról szóló rendeletét. Ennek értelmében a kereskedőkkel közösen megállapították, hogy a Tátra téri piac új vásárcsarnokában az üzleteik elé kitelepülők február 1-től 1.340 Ft/m2 fizetnek bérleti díjat. Eddig napi díjat fizettek, ezentúl a havi a legrövidebb idő. Ez az összeg „egyben” kevesebb, mint az eddigi napidíj.

    Döntött a testület a nem lakás célú helyiségek és telkek övezeti besorolásának és bérleti díjainak inflációval emelt mértékéről. Néhány utca besorolása megváltozott (alacsonyabb kategóriába került), például: a Helsinki úton, vagy az Ady Endre utca Kossuth Lajos utca – Magyarok Nagyasszonya tér között. A bérleti díjról a testület úgy döntött, hogy ebben az évben nem emeli.

    Ezt követően a közterületek használatáról és a használatuk rendjéről szóló rendeletét módosította a testület: a filmforgatás céljából bérelt közterületre két évvel ezelőtti inflációval megemelt díjat állapítva meg.

    A testület vita nélkül elfogadta a fővárossal történő 2014. évi forrásmegosztást. Testületünk érdemi javaslatot amúgy nem tehet, mindent törvény szabályoz, a mi véleményünk formaság. Tervezett részesedésünk az iparűzési adóból 3, 330 milliárd Ft, az idegenforgalmi adóból 1, 959 millió Ft.

    Ezután meghoztuk azokat a döntéseket, melyek ahhoz kellettek, hogy a kormány önkormányzatunk adósságának másik felét is kifizethesse. Főleg technikai jellegű szabályozásról volt szó. Az erről szóló szerződést február 28-áig kell aláírni.

    Testületünk jóváhagyta az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit. Ezt a kimutatást minden évben el kell készíteni a következő három évre. Az előterjesztés szerint évente 70 millió Ft tartozásunk maradt, miközben saját bevételünk 2, 338 milliárd Ft-ra várható.

    Néhány kisebb módosítással, új javaslat befogadásával elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést.
A módosított költségvetés tervezett bevétele és kiadása egyaránt
9, 417. 173. 000 Ft. Ebből a központi költségvetésből származó támogatás 1, 740. 228. 000 Ft.
A főösszeg több mint egy milliárddal magasabb a tavalyinál.
A költségvetési kiadás 84,5 %-a működési, míg 15,5 %-a felhalmozási kiadás.
A költségvetésben 435 millió forint tartalék van.
Már megszoktuk, hogy az általunk benyújtott javaslatot lenyúlták. Ezúttal Lendvai Anna járt így, az általa benyújtott  javaslatokat (külhoni magyar alapítványok támogatása és a polgárőrség támogatása, amit az utóbbi években „elfelejtettek”) Földesi Gyula is benyújtotta, és persze azt fogadták el. Ami nem is baj, mert az összeg több lett az eredeti javaslatnál.
A költségvetés akkora, hogy csak konkrét ügyeket érdemes belőle kikeresni. Ezt majd év közben, folyamatosan foglyuk megtenni.

    Már írtunk a következő napirendről, Pesterzsébet Értékalapú Koncepciójáról. Testületünk elfogadta a koncepciót, amelyet a korábban már elkészített tervek, koncepciók alapján, azokat felújítva készítettek el. Ezt a koncepciót további, már konkrétabb tervek elkészítéséhez, illetve pályázatok háttéranyagához fogjuk felhasználni.

   Elfogadta a testület azt a főépítészi javaslatot, amit a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére tett. Igen sok és igen fontos megjegyzéseket sorolt fel, amik a többszöri egyeztetés után is megmaradtak a tervezetben.

  Ismét foglalkozott a testület a decemberi ülésen elfogadott Fiume utca és környéke szabályozási tervének módosításával. Annak idején kimaradt a az előző rendelet hatályon kívül helyezése, ezt pótolta most a többség.

    A törvényi változásokat követve –ezúttal főleg számviteli okok miatt – minden évben módosítjuk a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodást. Most erre az évre is megtettük.
Pesterzsébeten a 2010. évi választások után 8 nemzetiségi önkormányzat kezdte meg működését. Ezek: bolgár, lengyel, német, örmény, roma, román, szlovák, ukrán. 2013. évben a Román Nemzetiségi Önkormányzat működésképtelenné vált, egyetlen testületi ülést sem tartott, így jelenleg (a Főváros Kormányhivatala eljárásában) folyamatban van feloszlatásuk.

    Módosítottuk az önkormányzat közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról szóló decemberi rendeletet is. Erre azért volt szükség, mert rövidebb nevet kellett választani. Gondolhattak volna rá akkor is...

    Elkészült a szokásos beszámoló a kerületi környezetvédelmi helyzetről. A második félévben történő különböző akciók, (autómentes nap, stb.) a víz és zajvédelem aktuális helyzetéről volt szó.
Az itteni „vitáról” már beszámoltunk. Persze vita nem volt, hiszen a fideszes képviselők zokszó nélkül fogadták el Illés Zoltán államtitkár levelét, amelyben lényegében azt mondja, hogy nem csinál semmit. Olvassák el előző, erről szóló cikkünket is.
Beszámoltak a kerületben lévő kertészeti munkákról, növényvédelemről, a játszóterek fenntartásáról.
Elhangzott, hogy a szelektív hulladék-gyűjtőket 2015. január 1-ig osztják ki a lakosság között Pesterzsébeten.
Jelen voltak a Csatornázási Művek képviselői is. Kérdésekre elmondták:
Ahol a lakosság jelentős bűzt érzékelt, ott cserélték a csatornaszemeket (mintegy 60 db-ot), bűzelzáróval felszerelve. Az eredmény kétséges: ott ugyan megszűnt a bűz, de „arrébb” vándorolt, új helyen tört ki. Ezért más megoldást keresnek, vegyszerek hozzáadagolásával próbálnak javítani a helyzeten.
Vállalásaikat jelentős beruházásokkal teljesítették.

    Önkormányzatunknak javaslattételi joga van az új törvények szerint az általános iskolák igazgatóinak kinevezésekor. Éltünk vele és a Gyulai István és a József Attila Általános Iskolák jelenlegi igazgatóinak ismételt kinevezését javasoltuk a KLIK-nek.

    Támogatta a testület a Szociális Foglalkoztató pályázati szándékát, melyet a Belügyminisztériumnak nyújtanak be „Új típusú közfoglalkoztatás program” címen. A cél: Közterületi Szolgálat szervezése. Nyerés esetén még az idén meg kell valósítani. Lényegében a kerület rendjét kellene biztosítani, szemétlerakás, stb. ügyekben.

   Rendeletben határozta meg a testület – mint minden évben --, hogy milyen közművelődési feladatok ellátására biztosít fedezetet az idén. Erről nem írunk többet, mert több oldal felsorolás, de találkozni fogunk az önkormányzat, a Csili, a Múzeum programjain.

    A bizottsági napirendnél a Fidesz kicserélte önkormányzatunk küldöttjét az Anyaoltalmazó Alapítványban. Szokásos módon, egyeztetés nélkül.Összeállította: Komoróczy László