Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés, 2013. október 31-én

Novemberi testületi ülésünket október 31-én tartottuk meg, ahogy előző ülésünkről szóló beszámolóban a döntésünkről már tájékoztattuk olvasóinkat. Az ülés egy héttel való előrehozásának indoka az volt, hogy a háromnegyed évi pénzügyi beszámolót november 1-ig be kell nyújtania a polgármesternek. Így megfeleltünk a törvényi előírásnak.

    A polgármesteri beszámolót vitattuk meg először. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójáról hagyományosan több rendezvénnyel emlékeztünk meg. Így október 16-án az általános és középiskolások fáklyás váltófutással emlékeztek. Október 22-én koszorúzással egybekötött ünnepi műsorral, míg október 23-án a soroksári ünnepséghez fáklyás felvonulással csatlakoztunk. Október 25-én az egykori ATRA gyárnál helyeztünk el koszorút.

   Ismét, immár másodszor elnyertük a Virágos Magyarországért verseny fővárosi szakaszában a Legszebb főutca címet. Gratulálunk a Közhasznú Foglalkoztatónak ezért a szép helyezésért.

  Pénzügyi számláink állása

A számlák egyenlege október 28-án:

Költségvetési számlánk egyenlege:                   179. 260. 000 Ft
Bérlakás értékesítése:                                                692. 000 Ft
Kötvény számla egyenlege:                                       988. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla:                                26. 650. 000 Ft

A számlák lekötései:

Költségvetési számlánk lekötése:                      900. 000. 000 Ft
Kötvény számlánk lekötése:                              240. 000. 000 Ft
Bérlakás számlánk lekötése:                                96. 000. 000 Ft
Környezetvédelmi számlánk lekötése:                47. 000. 000 Ft
Egyéb helyiség értékesítési számla:                    53. 000. 000 Ft
Költségvetési számla (más időpontra)               200. 000. 000 Ft
Állami hozzájárulási számla lekötése:                 50. 000. 000 Ft

Munkabér és folyószámla hitelünk nincs.

    A számviteli törvény 2014. január 1-vel alapvetően megváltozik, ehhez kapcsolódóan már vannak feladatok, melyeket a Pénzügyi Osztály folyamatosan teljesít.

    Polgármester úr tájékoztatta a testületet, hogy 2013. november 1. napjától – saját kérésére – Dr. Vas Imre alpolgármesteri feladatait módosította, és az oktatási – nevelési ágazattal kapcsolatos feladatokat ezentúl Juhász Lajosné alpolgármester látja el. Azt is elmondta, ha a testület létrehozza a kerületi Közterület-felügyeletet, ennek felügyeletével Dr. Vas Imrét fogja megbízni.

   A testületi ülés előtt egyeztetést folytattak a pártok arról, hogy a meginduló TV műsorban, illetve, hogy az iskolák irányításához segítséget nyújtó új bizottságokba ellenzéki jelöltek is bekerülhessenek. A megbeszélés sovány eredményt, mondhatni semmilyen eredményt nem hozott. A bizottságokba nem voltak hajlandók, csak fideszes jelöltet küldeni,--másban nem bíznak, hangzott el. 
A TV –vel kapcsolatban is csak ködösítés folyt. Végül Polgármester úr javaslatát elfogadták és ezt fel is olvasta az ülésen: Felkérem az ES szerkesztőjét, hogy a pártok (képviselők) részére biztosítsa a vélemény nyilvánítási lehetőséget. Talán írnom sem kell, hogy azóta sem történt semmi.

    Javaslatot fogadott el a testület, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó közalkalmazottak és a munka törvénye szerinti  alkalmazottak részére két havi 8 000 Ft/hó/fő Erzsébet utalványt juttat

    A Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése befejeződött. Az ezzel kapcsolatos pályázatban szereplő feladatokat elvégezték, a tájékoztató táblákat elhelyezték. Megtörtént az ünnepélyes átadás.

    Sikeres minta projectként mutatták be az érdeklődő XVIII. kerületi Vagyonkezelő Rt-nek a „Legyünk együtt és tegyünk együtt” pályázat eredményeit. Megnézték a Máltai játszóteret, informálódtak a játszóház működéséről.

    A testület ezután elfogadta a polgármesteri beszámolót.

    Javaslatot fogadott el a testület és meghatározta a karácsonyi ajándékcsomagra jogosultak körét. Az akció kb. 4 millió forintba fog kerülni, és a szeptember hónapban aktív korúak ellátásában részesülő személyek, közgyógyellátásban, és pénzügyi ellátásban részesülő gyermekvédelmi kedvezményt kapó személyek fogják kapni, összesen 1253 fő.

    Megtárgyalta a testület az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet (Jókai utca 74 – 76) feladataira jelentkezők pályázatát. A három pályázat közül a testület Dr. Teveli Zsombor pályázatát fogadta el, így 2014. január 1-től Ő látja el a feladatot, amihez sok sikert kívánunk Neki.

  Ezt követték az Intézményi Tanácsokba történő delegálások, melyről az előbb már írtam. Természetesen most is elmondtuk, hogy az elmúlt „nyolc évben” arányosan az ellenzék, akkor a Fidesz képviselőit beválasztottuk a különböző bizottságokba. Nem is válaszoltak a felvetésekre, csak ültek ott gőgösen, arrogánsan, hiszen mindegy, hogy mit mondunk, válaszra sem méltatnak bennünket. Összesen 9 intézménybe küldtek képviselőt az önkormányzat részéről.

    Megtárgyalta a testület a Fővárosi Önkormányzat és a Pesterzsébeti Önkormányzat közötti közterület-felügyeleti feladatok átadás – átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás tervezetet. Január 1-i hatállyal új megállapodást kell kötni, szól a 2011. évi Önkormányzati törvény. A főváros egyeztetés után tette meg javaslatát.


Kerületi önkormányzatunk több fontos döntést is hozott, így:


1, A rendészeti feladatok ellátására (illegális közterület-használat ellenőrzése, közterületi szabálysértések /köztisztasági szabálysértés, engedély nélküli árusítás, közterületi csendháborítás, egyéb a közterülethez kapcsolódó szabálysértések/ szankcionálása) a Hivatal keretében működő, önálló osztályt hoz létre és működtet, 2014. január 1-től. A feladatot 12 fős szervezeti egység (közterület-felügyelet) fogja ellátni.


2, Elhelyezésükre a testület kijelölte a Kossuth Lajos utca 22 – 28 szám alatti, 200 m2 területű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget.


3, A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kell kötni, például a az iskolakerülés elleni fellépésről.


4, Egyéb szükséges döntéseket a decemberi ülésre kell előkészíteni.


5, Jóváhagyta a testület a fővárossal kötendő feladat megosztást.   Elfogadta a testület azt a javaslatot, hogy magánszemély által közterületen épített, összesen 942 m2 területen lévő térburkolatot átvesszük és beszámítjuk az ajándékozó tartozásába. Mivel a térburkolat értéke 2,6 millió forinttal meghaladta a tartozás értékét, azt az építtető az Önkormányzatnak adományozta. A térburkolatok a Határ u. 7 – 10. és a Török Flóris u. 18 – 24. alatti házak mellett találhatók, és parkolásra használják.

    Módosítással fogadta el a testület a Tér Köz városrehabilitációs pályázat kapcsán készült együttműködési megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal. Mint már hírt adtunk róla, 220 millió forint támogatást nyertünk a csónakházak felújítására. Most az önrészről és a felhasználás módjáról hagytuk jóvá a szerződést.

    A 10. napirendi pontban Harsányi László képviselő társunk javaslatai szerepeltek. Közlekedési lámpa elhelyezés a Kossuth Lajos u. – Szent Imre herceg utca kereszteződésbe című javaslatát elvetette a testület. Az Eötvös Lóránd Szakközépiskolához zebra felfestését javasolta. Ezt most úgy fúrták meg, hogy vizsgáltassa meg az önkormányzat, hogy szükséges-e és lehetséges-e ide elhelyezni egy hivatalos átkelőt.

   Önkormányzati hitelkeret szerződés lehetőségének az előkészítésére kapott felhatalmazást az önkormányzattól Polgármester úr. Bár idén eddig nem volt rá (és már várhatóan nem is lesz) szükség, de a biztonság kedvéért a testület úgy döntött, hogy 500. 000. 000 Ft összegű, 12 hónap futamidejű, folyószámla hitel beszerzésének a lebonyolításához lehet megtenni a lépéseket.

    Módosította a testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését. a főszámok nem változtak. Csak a sorokon belül történt átcsoportosítás, a felhasználás könyvelését követi a módosulás.

    Előzetes kötelezettségvállalásról döntött a testület, összesen 312 millió forint értékben. Nagyobb részt a folyamatos munka biztosítása céljából, mint a kátyúzás, illegálisan lerakott szemét elszállítása (9,3 millió Ft + ÁFA), különböző karbantartások. De ilyen az irodaszer, őrző-védő szolgálat is.
Más részek a nemrég hozott döntések indítása, mint a rendőrségi beruházás, illetve a térfigyelő rendszer működtetése.

    Elfogadta a testület a 2014. évi költségvetési koncepciót. Ez már lényegesen közelebb van a valósághoz, de még mindig hiányzik belőle a központi akarat, hiszen nem lehet tudni: hogyan alakul az állami költségvetés minket érintő része. Azóta ez be is igazolódott: az Országgyűlés 15-szörösére emelte az önkormányzatok támogatási összegét, illetve újabb adósságokat vállalt át! Mindenesetre elfogadtuk a tervezetet, kiindulásnak jó lesz.

   Vita előzte meg a következő napirend határozatának elfogadását. A tárgy a Fővárosi Önkormányzat rendelete, hogy a hajléktalanok Budapest területén mely közterületeken nem tartózkodhatnak életvitelszerűen. A vita tárgya az volt, hogy valóban ez e a megoldás? Azzal, hogy kiszorítjuk a városból a hajléktalanokat, eltűnnek a segítő szolgálatok szeme elől: nem tudnak nekik segíteni.
A rendelet tervezett 11 pontban határozta meg ezeket a területeket (világörökségi területek, különböző megállók, aluljárók /50 m/, játszóterek, sportpályák, közparkok, köztemetők, gyermekjóléti, szociális, oktatási intézmények, üzletközpont /50 m/, hidak és felüljárók /50 m/, természetvédelmi területek, fővárosi kezelési utak /200 m/).
Pesterzsébet Képviselő-testülete ehhez még a Duna partot, a Kossuth Lajos utca sétáló szakasza a Szent Imre herceg utcáig, illetve a Szent Erzsébet teret javasolták. A főváros azóta elfogadta a rendeletet, és minden javaslatunkat elfogadták és kiegészítették javaslatukat.

    Önkormányzatunk gazdaságossági okokból úgy döntött, hogy mégsem az MLSZ pályázatának felhasználásával, hanem önerőből újítjuk fel két élőfüves labdarúgó pályánkat. A feladat várhatóan 22 millió Ft + ÁFA-ba fog kerülni.

    Az előbbi döntésnek megfelelően változott az MLSZ pályázatára beadott anyagunk is, amely most (első lépésként) 2 db 20 x 40 méteres műfüves kispálya, és 1 db 105 x 68 méteres műfüves nagypálya megépítésére vonatkozik. A pályázat összege 214,5 millió Ft (bruttó), ebből 64,35 millió Ft az önrész. Az Együttműködési Megállapodáshoz a testület Komoróczy László javaslatára kiegészítést fűzött, amely szerint külön megállapodásban kell tisztázni a használat megosztását és mikéntjét. Ez a megállapodás a szerződéssel egy időben kell aláírni az MLSZ Budapesti Szövetségével.

    Új előterjesztést kaptunk a „Téli közfoglalkoztatási program” módosításáról (előző írásunkban már beszámoltunk róla). Ennek alapján soha nem látott mértékben emelkedik a közfoglalkoztatottak száma.
Lássuk: november 1-től: 172 fő,
             december 1-től :+113 fő, azaz  összesen 285 fő,
             január 1-től:       +  71 fő, azaz  összesen 356 fő,
             március 1-től:     +313 fő, azaz  összesen 669 fő.
Mit is mondanak? Mikor lesz a választás? Csak nem április 6-án?

Ennek a hatalmas létszámnak télen nem is tudnánk értelmes feladatot adni, de szerencsére az idén felvett közhasznúak januártól áprilisig továbbképzésen vesznek részt.
És ami még nagyon fontos: a program 100 %-os támogatásban részesül az állam részéről.

    Csatlakoztunk egy civil szervezet felhívásához, hogy két fő megváltozott munkaképességű fogyatékos ember részére feladatot, munkát biztosítunk.Összeállította: Komoróczy László