Pesterzsébeti képviselő-testületi ülés, 2013. október 10-én

Októberi ülését 2013. október 10-én tartotta testületünk, a szokásos formaságok és előzmények között. Így elsőként most is a Polgármesteri beszámoló hangzott el.


   Szeptember 20-án autómentes napot tartottunk az iskolások és az óvodások részére, sok vetélkedővel, ügyességi játékkal.

    Szeptember 21-én kerületünkben rendezte meg a Richter Gyógyszeripari Zrt. „Egészségváros” című programját. Közel 1500 pesterzsébeti lakos vett részt a programon, a szűréseken és ezzel 1,717 millió forintot gyűjtöttünk a Dél-pesti Kórház részére. Sajnos ismét bebizonyosodott, hogy időben meg kell szűretni magunkat, amikor még nincs nagy baj...

   Szeptember 28 – 29-én nálunk is megrendezték az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek! rendezvényt. Nálunk a Kossuth Társaság által szervezett Reformkori Nap programja zajlott. A költségeket pályázaton nyertük el.

    Október 4-én megemlékeztünk az Aradi 13 vértanú emléke előtt. Helyszíne a Vécsey lakótelepen lévő Emlékkő volt.

   A Fővárosi Tér Köz Városrehabilitációs pályázaton 220 millió forintot nyertünk, ami lényegesen kevesebb az igényeltnél. Ebből a Hullám csónakházak területét fejlesztjük, újítjuk fel. Önkormányzatunknak 55 milliós önrészt kell biztosítania.

    Emellett az Evezős Szövetség is nyert támogatást az általa bérelt terület fejlesztésére.

    Megérkezett a jogerős építési engedély a Duna parti területre tervezett ESMTK stadion és részeire. Ezzel el lehet kezdeni a pályázatok írását az építkezés fedezetének biztosítására.

    Számláink egyenlege, 2013. október 7-én.

Költségvetési számla:                  237. 824. 000 Ft
Bérlakás értékesítés számla             4. 873. 000 Ft
Kötvény számla                                  988. 000 Ft

Számlák lekötései:


Kötvény számla                           240. 000. 000 Ft
Bérlakás számla                          90. 000. 000 Ft
Környezetvédelmi alap számla      40. 000. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla           50. 000. 000 Ft
Telkek értékesítési számla           30. 000. 000 Ft

Hitelünk nincs.

    Módosította a testület a Munkatervét. Eszerint a novemberi ülés időpontját egy héttel előbbre hozta, az október 31-én lesz. Ennek oka, hogy a költségvetési koncepciót határidőre be lehessen nyújtani a testületnek.

    Előzetes kötelezettséget vállalt a testület a jövő évi költségvetés terhére, két tételre is. Elsőként a Tűzoltóság részére 3 millió Ft + ÁFA-t biztosítottunk a XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság legénységi és irodai helyiségeinek klimatizálásával kapcsolatos kiadásokra. A másik döntés szerint a XX. – XXIII. kerületi Rendőrkapitányságon lévő legénységi szállás felújításához 18, 8 millió Ft + ÁFA támogatást nyújtunk.

   Ungvár polgármestere levelet küldött, melyben meghívta a város vezetőit, hogy látogassanak el városába, megismerkedés céljából. Testületünk hozzájárult a kapcsolatfelvételhez.

   Elutasította a testület azt a javaslatot, melyet Mach Péter nyújtott be, amelyben a javaslatokat tett a szabadidős sportolással kapcsolatosan.

    A Kormány döntése alapján 2013. november 1. és 2014. április 30. között téli átmeneti közfoglalkoztatásra van lehetőség. A döntés nyomán 311 fő vehet benne részt kerületünkben.
A történtek némi magyarázatra szorulnak. Az elmúlt években nem volt ilyen lehetőség, és a meglévő közfoglalkoztatási pályázatok is lényegesen kisebb számú ember foglalkoztatására adtak lehetőséget. Mi az oka ennek a soha nem látott hatalmas létszámnak, a kapkodó bevezetésnek?
Hát a választások közelsége!! Ha megnézik az időpontot, az közvetlenül a legvalószínűbb országgyűlési választási időpont (április 6) előtt van. A hatalmas létszámmal jól lehet manipulálni a statisztikai adatokat. Nyilvánvalóan megdöntjük a foglalkoztatási rekordot, ezzel egyidőben eltakarva azt a tényt, hogy a tényleges foglalkoztatottak száma kevesebb, mint három éve volt.
Az is kérdés, hogy ennyi embernek milyen munkát tudunk biztosítani. Nos, a 311 emberből 270-en valamilyen továbbképzésben fognak részt venni. A munkaidő napi 6 óra. A bért és járulékokat 100 %-ban a Fővárosi Munkaügyi Központ fedezi. Önkormányzatunkra a dologi költségek (2 millió Ft +ÁFA) és a munkavezetők díjazása (5,1 millió Ft) hárul. Azóta már találkozhatunk is a kerület utcáin tevékenykedő első csoportokkal.
Természetesen mi is támogattuk az előterjesztést, hiszen a Fidesz intézkedései nyomán sok munkanélküli semmilyen ellátást nem kap, Nekik ez a néhány hónap segítség, de a vitában elmondtuk, hogy jobb lenne, ha a munkalehetőségek száma növekedne...

   Módosítottuk a Szociális Foglalkoztató Alapító Okiratát. Ennek okát már többször megírtuk: a kötelező és nem kötelező feladatok elválasztását így is be kell mutatni.

    Ezért kellett a Humán Szolgáltatások Intézménye Alapító Okiratát is változtatni.

   Javaslatot vitattunk meg a Tátra téri piac parkolási rendjének változtatásáról, javításáról. A piac környékén nagyon nehéz parkolni, mert kevés a hely és az árusok ezek közül is sokat lefoglalnak, hogy ne kelljen messziről vinniük az árut. Nem érdekli őket, hogy saját esélyeiket is rontják.
A javaslatok közül az 1. számút fogadta el a testület (ez a legkisebb számú fejlesztést tartalmazza, de a legkisebb változást is okozza, és persze a legolcsóbb is).
A javaslat szerint új parkolóhelyeket tervez kialakítani a Tátra Téri Iskola udvarán, az iskola Jókai utca és Tátra tér felőli udvarán. Itt alakítanák ki az árusok kötelező parkolóhelyét is (a többi helyen maximum 2 órás parkolási lehetőség lesz).
Felfestéssel új parkolókat terveznek kialakítani a Tátra utcában, a Piac és az Iskola között.
A többi területen módosítani kívánják a parkolási rendet. (5 db telken), erről rendeletet fogunk alkotni.
A módosításokkal 64 új parkolóhely kialakítása valósul meg és a helyek kihasználása is javul.

    Ismét (ki tudja hányadszor) meghirdettük eladásra a kerület tulajdonában lévő, jelenleg kihasználatlan ingatlanokat. Még érdeklődés sem szokott lenni, de hiába mondjuk, hogy hagyjunk ki egy kis időt. Az azonban aggályos, hogy lassan lejárnak az ingatlan értékbecslési bizonyítványok, és kérdés: milyen árra készülnek az újak? Teljesen legálisan sokat lehet így veszteni...

    Az elmúlt években komoly nagyságú bolhapiac alakult ki a Vörösmarty téren. A környéken élőknek sok problémát okoznak, azzal, hogy piac napokon akadályozzák a közlekedést, a villamos megállóban balesetveszélyt okoznak és rendszeresen szemetet hagynak maguk után. Ugyanakkor sokan egészítik ki jövedelmüket árusítással, illetve vásárolnak számukra szükséges holmikat.
A bolhapiac jellegű árusítást a törvényi szigorítás nagyon megnehezítette, engedély nélküli gyakorlását szigorúan büntetik. Már a Vörösmarty téren is volt nagyobb ellenőrzés, voltak, akik 50 000 Ft-os büntetést kaptak.
Testületünk ezért úgy döntött, hogy az Önkormányzati Piac területén, pénteki napokon lehetőséget biztosít árusításra, napi helyhasználati díj ellenében (jelenleg napi nettó 445 Ft/m2). Azt reméljük, hogy idővel megszűnik ez a gond a környéken.

   Módosította a testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A törvényi változások következtében technikai, de mégis fontos változások történtek.
Ilyen, hogy a bizottsági tagokat, azok cseréjét a frakcióvezetők helyett, a polgármester javaslatára lehet változtatni.
Változott a jegyző helyettesítési rendje.
Növekedett a polgármesteri jogkör is, ha a testület többször is nem hoz döntést egy kérdésben.
A közterület használatáról szóló jogkörök egy részét a Gazdasági Bizottság hatásköréből a polgármesterébe utalja a módosítás. A többség ezt hatékonysággal magyarázta, de az ellenzék szerint az ellenőrzést kívánták megszüntetni, főleg úgy ha a polgármester távollétében az alpolgármesterek döntenek. Természetesen mindegy volt, hogy mit mondunk, megszavazták.

    Ugyanilyen értelemben módosította a testület a közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló rendeletét.   

   A költségvetés módosítása következett. Alapjában nem sok módosítás volt, de végösszegük jelentős. Utólag is érkeztek javaslatok, így nem is volt könnyű rendet teremteni közöttük.
Elsőként a Magyar Államkincstár utólagos tájékoztatása alapján az adósságátvállalásban szereplő 1, 470 milliárd Ft kivezetését végeztük el, mivel nem kell szerepeltetni a költségvetésünkben.
Növeltük a GAMESZ létszámát 2 fő portással, november 1-től.
Növeltük a Múzeum létszámát 1 fővel, ugyancsak november 1-től.
A Hivatal létszámában 1 fő portaszolgálatos munkakört 1 fő energetikusra cseréltünk.
Jelentős (több tíz millió forintos) pénzmozgás volt a tartalékok és a konkrét megvalósítás sorai közötti mozgás következtében.
Döntött a testület, hogy támogatja a Suda család és Gaál Imre festőművész emlékére elhelyezendő táblák felállítását.
Átvezette és támogatta a testület az Oktatási Bizottság döntéseit a Rendhagyó énekórák, a Pesterzsébeti Négytusa és a Harmóniák programok megvalósításához, valamint a Pesterzsébetiek a nagyvilágban és a Littkey Antal munkásságát bemutató kiállítás megrendezéséhez.
Megemelte a testület a Madách utca felújításához szükséges keretet.
Nem fogadta el a többség a Nemzetközi Pető Intézet támogatására szóló javaslatot.
A javaslat szerint a költségvetés főösszegei 8. 490. 167. 000 Ft-ra csökkentek, ezen módosítottunk még a helyszínen.

    Pesterzsébet Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van a Jégcsarnok Kft. Most tagi hitelként 7. 500. 000 Ft segítséget nyújtottunk részükre. A vitában felvetődött, hogy másként kellene üzemeltetni a Jégcsarnokot.

    Módosította a testület a Városfejlesztő Kft.-vel kötött megállapodást. Az egy hónap alatt elvégzendő felmérések számát módosítottuk aszerint, hogy mekkora a felmért ingatlan.

   A bizottsági napirendnél Komoróczy László bejelentette a Báthory utca 21/b és 22 házak előtti állóvizet (esőzések után) és ismételten kérte a TV műsorának szabályozását, politikai kiegyensúlyozását.Összeállította: Komoróczy László