Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés 2013. március 13-án

A tervezetthez képest egy héttel előbb tartottuk testületi ülésünket. Ma sem volt zavartalan a hangulat, és most sem kaptunk meg sok választ a kérdésekre, amit feltettünk. De majd menet közben beszámolunk róla.

    Már a napirendnél is volt vita, a polgármesteri beszámolóhoz mellékletként kiadott uszoda beszámolóval kapcsolatban. Végül külön napirendként tárgyaltuk.

    A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy február 27-én aláírták azt a megállapodást, amely szerint az állam 1. 470. 594. 000 forint adósságot vállalt át Önkormányzatunktól. Ez meglévő adósságunk forintban kifejezve 40 %-a.  A beszámoló vitájában természetesen másként értékelték a helyzetet a különböző frakciókhoz tartozók. A kormánypárt képviselői méltatták a nagyságát és, hogy az előző ciklusban adósították el a kerületet. Az ellenzék a frankválsághoz vezető akciókról beszéltek, melynek következtében a frank árfolyama irreálisan változott (Szijjártó – Kósa nyilatkozatok), de mostanában is így változik az árfolyam (Matolcsy György tevékenysége). Mások Csepel példáját emlegették, akik 70 %-os átvállalásban részesültek. Abban azonban mindannyian egyetértettünk, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor bevételeinket olyan nagyon megnyirbálta az országgyűlés, minden segítség jól jön.

    Március 2-án emlékeztek meg a Csili 95 éves születésnapjáról.

   A beszámolóban tájékoztatást kaptunk arról, hogy az Ábrahám Géza utca és a Pirók Gyula utca névváltoztatásáról szóló döntésünket (hogy megvárjuk a Tudományos Akadémia véleményét), megküldtük az utcák lakosainak. Kérdésre az is elhangzott, hogy a kérdéseket megküldték az Akadémiának, a felfüggesztő határozatot pedig a Fővárosi Közgyűlésnek.

   Pénzügyi információk, költségvetési számlánk egyenlege:

Költségvetési számlánk egyenlege, március 11-én:      76. 805. 000 Ft.-
Bérlakás értékesítési számla egyenlege:                       2. 476. 000 Ft.-
Kötvény számla egyenlege:                                          3. 026. 000 Ft.-
Kötvény számlán lekötve:                                            240.000. 000 Ft.-

   Kovács Eszter (MSZP) előző testületi ülésen feltett kérdéseire most kapott választ. Nevezeten három részletfizetési ügyről érdeklődött. A válaszból kiderült, hogy egyikük eleget tett részletfizetési kötelezettségének, a másik kettő viszont nem tudott eleget tenni, egyikük részben (nem is keveset befizetve) ugyan megpróbált eleget tenni az elvárásnak.
Kovács Eszter hozzászólásában elmondta, hogy a válasz megerősítette a bizottsági ülésen elmondott véleményét. A nehéz helyzetbe került embereken a Szociális és Egészségügyi Bizottság FIDESZES többsége nem segít, nem veszi figyelembe a helyzetüket. A megállapított részletek ugyanis olyan magasak, hogy azt ezek az emberek nem tudják kifizetni. Lehet mondani, hogy szándékosan teszik az utcára a segítséget kérőket, lehetetlen feltételeket megállapítva. Az az egy sem magától tudott fizetni, hanem nagy összegű visszatérítést kapott a Vízművektől és azt forgatta vissza.
Arra kérte a felelősöket változtassanak hozzáállásukon, és tanúsítsanak több megértést a rászorulókkal szemben.

   A többség megváltoztatta a testület munkatervét, és a május 16-i ülés időpontját május 9-re módosította.
A vitában Komoróczy László kérdésére nem sikerült elfogadható választ adni a változtatás okára. A Pünkösd közelsége nem ok, hiszen még munkanap is lett volna az ülés és az ünnep között. Komoróczy László azt is felvetette, hogy miért előre hozták, miért nem tolták inkább későbbi időpontba az ülést. Ugyanis egymás után kétszer fordult elő, hogy a meghívóval egyetlen előterjesztést sem küldtek meg, azok általában egy hét késéssel érkeztek meg (most az utolsót az ülés elején osztották ki). Komoróczy László kérte az alpolgármestert, hogy hallgassa meg az előző ciklusból a saját felszólalásait, mit mondott akkor egy – egy előterjesztés késésénél. Most meg mind, 17 db hiányzott!!!  Erre persze csak zavart válasz hangzott a sok munkáról, de semmi érdemi, igaz, ezt a helyzetet nem is lehet megmagyarázni.

   Dr. Molnár Imre gyermekorvos elhunyt. Hosszú évek óta dolgozott kerületünkben. Emlékére egy perces csenddel, felállással adózott a testület.

   A testület ezután elfogadta a polgármesteri beszámolót.

  A képviselő-testület ezután fellebbezést bírált el, melyet elutasított, mivel a hivatal döntése megfelelt az érvényben lévő jogszabályoknak.

  Módosította a testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. A hivatali bérek illetménykiegészítését növelte a módosítás 5 %-al, de ez nem jelenti a már elfogadott költségvetés módosítását, ugyanis abban már benne van az emelés, most csak a megfelelő sorra került.

   A Pesterzsébeti Képviselő-testület úgy döntött, hogy elkészítteti Pesterzsébet új, koncepcionális Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatát. Erre az idén 15 milliót szánunk, a tervnek legkésőbb 2018 végére kell elkészülnie. A tervhez csatlakozóan már elkészült Pesterzsébet Értékalapú Fejlesztési Koncepciója, és megtörtént kivonatolása az Integrált Városfejlesztési Stratégiához.

   Nagy vita volt a kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet módosításáról. Az előzményekhez tartozik, hogy az előző ülésen Harsányi László javaslatot tett arra, hogy a Sport napján az arra érdemes sportvezetők, edzők kapjanak oklevelet az évi munkájuk elismerésére. Ezt akkor a Fidesz leszavazta. Most ők nyújtottak be egy lényegesen bonyolultabb és magasabb fokon elismerő kitüntetési javaslatot. Ezek szerint a Magyar Sport Napján (május 6.-án) hárman Az Év Sportolója, hárman Az Év Edzője, egy fő pedig Az Év Sportvezetője címet kap (díszoklevelet, és gravírozott kupát). A vitában elhangzott, hogy rossz a névválasztás, mivel az országos kitüntetések is ilyen nevet viselnek, illetve, hogy kerületünk méretéhez képest sok lesz a kitüntetés, de a többség nem is szólt hozzá, csak megszavazta a javaslatot.

   Ezt követte a Pesterzsébet című újság szerkesztőjének a beszámolója. A szerkesztő asszony dicsérte újságját, szerinte sokkal színesebb és informatívabb a lap, mint volt. Azokra a kérdésekre, melyek a kiegyensúlyozott tájékoztatásra, illetve a cenzúrára irányultak, nem válaszolt. Arra sem válaszolt, hogyan lehetséges, hogy az előző alpolgármester egy régebbi számban minden oldalon kétszer szerepelt  Egyedül azzal a fideszes javaslattal volt hajlandó foglalkozni, amely a harsány színeket és a túlságosan bulvárosodott kinézetet bírálta. A többség természetesen elfogadta a beszámolót.

   Sokadszor is nekifutunk több, nem lakás célú helyiség pályázat útján történő értékesítésének. A már többször kiírt pályázat, melyre eddig egyetlen jelentkező sem volt, a kerület központi helyein lévő és nagy értékű ingatlanjait kívánja eladni. A jelenlegi nyomott árak miatt az ellenzék tiltakozott az eladás ellen – hiába.

   A következő napirend is erről szólt, mivel a testület elé a Kossuth Lajos utca 22 – 24. alatti üzlethelyiség bérlője által tett vételi ajánlat került. A hosszas vita után (ahol még az is elhangzott, hogy nálunk a bérleti díjak a fellegekben járnak. Ebből persze következik a kérdés: akkor miért emeltük a múltkori testületin?) Végül a heves ellenzéki tiltakozás miatt a többség megemelte az eladási árat egy elfogadhatóbb szintre, de amit soha nem fogadott el, amikor még Ők voltak ellenzékben.

A következő előterjesztés a Dr. Card egészségügyi kártya megvásárlása és a kerületi gyerekek illetve a házi segítségnyújtásban részesülő felnőttek részére történő kiosztásáról szólt. A költség várhatóan 1. 700. 000 forint lesz. A kifogás az volt a tervezet ellen (ahogy Lendvai Anna fogalmazott), hogy ilyen tartalmú papírkártyát a töredékéért a saját nyomdánk is tud csinálni. Persze azt a kereszténydemokrata vezetők nem ajánlanák a honlapon. A többség ezt is meg szavazta.

   A Sporttörvény értelmében minden Önkormányzatnak Sportkoncepciót kell készítenie, amely öt évig érvényes. A mienk most jár le, így az előzőt felül kellett vizsgálni, javítani. Volt is mit, hiszen a gazdasági válság, de az élet egyéb mozgása miatt is sok minden változott: így az egyesületek száma, támogatottsága, a lehetőségek, stb. A nem túl hosszú, de annál sokrétűbb koncepció az interneten, illetve a hivatalban megismerhető.

   Az iskolák január 1-i államosítása után megváltozott az iskolaszékekbe delegált önkormányzati képviselők (fenntartó helyett üzemeltető képviselője) elnevezése. Ezt módosította most a testület, hogy szabályosan tudjanak működni az iskola- és óvodaszékek. Az ellenzékiek most is tiltakoztak, hogy a sok éves együttműködést felrúgva kizárólag fideszesek vannak megbízva. Most lehetett volna korrigálni, de a többség nem élt vele.

   Az év eleji létszámváltozások következtében az eredetinél is kevesebb belső ellenőr dolgozik ezentúl a Hivatalban. Emiatt most átalakították az ellenőrzési tervet, hogy elvégezhető legyen a kijelölt feladat. 

   Bölöni testvérvárosunk felajánlotta, hogy 150. 000 forintért elkészíti és Erzsébetre szállítja azt a hat kopjafát, amelyet az Országzászló köré helyezhetünk, az elszakított területeket szimbolizálva. Az ünnepélyes avatás 2013. június 4-én lesz. A fát a Bölöni Erdőközbirtokosság fogja biztosítani.

    Macedónia fővárosa, Szkopje egyik kerületének, amely Gazi Baba nevét viseli, levelét továbbította ottani nagykövetségünk. Ebben kifejezték azon szándékukat, hogy testvérvárosi kapcsolatot hozzanak létre velünk. Testületünk olya határozatot hozott, hogy ismerkedik a szkopjei kerülettel, és később, ennek eredményeképpen fog dönteni  a javaslatról.

   Támogatta a testület, hogy a Mátyás király téren módosítsák a Kerületi Szabályozási Tervet, és a Fővárosi Szabályozási Kerettervet. Ezen a helyen épül majd fel a Szabó-telepi Református Egyházközség új temploma. Most az engedélyt kapták meg, hogy a fent említett módosítások elkészüljenek.

   Együttműködési megállapodást kötöttünk az újonnan alakult Pesterzsébeti Polgárőrséggel. A 2011-es törvénymódosítás után újjászerveződött az erzsébeti szervezet. Beléptek a Polgárőr Szövetségbe, majd szerződést kötöttek a kerületi Rendőrkapitánysággal a közös munkáról. Az elmúlt hónapokban már közösen járőröztek, így segítve a létszámhiányon. A most jóváhagyott szerződés szabályozza az Önkormányzat és a Pesterzsébeti Polgárőrség kapcsolatát, jövőbeni együttműködését. Ennek a szerződésnek az alapján a jövőben anyagilag is támogathatja a szervezetet Önkormányzatunk.

  Önálló napirendként tárgyaltuk az Uszoda működéséről szóló beszámolót. Az ESMTK   2012. június 1-től végzi az üzemeltetési feladatokat. Három hétig takarítottak, felújítottak, újra (névre szólóan) megszerezték az engedélyeket.
A nyarat követően 16 osztály 380 tanulója tanult úszni délelőttönként. Az ingyenes óvodai úszásoktatás is beindult: 21 csoport 630 gyereke vett részt rajta. Ez nemcsak az úszást, hanem a szállítást, az edző biztosítását is jelentette. De itt tartja edzéseit a Vörösmarty Iskola sportosztálya és a gyógytestnevelők is. Délutánonként sokféle edzésnek, sportfoglalkozásnak adnak otthont.
Szeptembertől beindult a wellness részleg.
Új weboldalt indítottak.
Kedvezményes belépőt vezettek be a kerületben élő mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező lakosság számára és megszüntették a nyugdíjasokat érintő időkorlátokat is. Kedvezményes uszodahasználatot biztosítanak a kerületben működő egészségügyi szakszervezet tagjai részére.
Önkormányzati Bérlet címén kedvezményes lehetőséget biztosítanak a kerület köztisztviselőinek, közalkalmazottainak és a Tűzoltóság tagjai részére.

Néhány adat, kerek számmal kifejezve:

Belépő vendégek:    iskolások délelőtt:                               4.000 fő
                                óvodások délelőtt:                               6.000 fő
                                 Vörösmarty sporto.                             1.150 fő
                                 gyógytestnevelés:                                   900 fő
                                 Erzsébet királyné isk.                             150 fő
                                 Semmelweis Egyetem tan.                     130 fő
                                 Lakosok                                            30.000 fő
                                 oktatásra, edzésre járó diákok          60.000 fő

        

Testületünk elfogadta a beszámolót.

   Utolsó napirendünk a bizottsági beszámolók, bejelentések volt (mint mindig). Ennek során az MSZP frakciója bejelentette, hogy a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke Nagy György lemondott megbízatásáról. Helyette dr. Répás Péter nyugalmazott rendőrkapitányt javasolták. A testület az ezt követő szavazáson elfogadta a lemondást és a jelölést.Összeállította: Komoróczy László