Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés, 2013. június 13-án. Első rész

Pesterzsébet Képviselő-testületének júniusi ülése a meghívóval és a később érkező előterjesztésekkel 35 napirendi pontot tartalmazott, ezért nem ígérkezett rövidnek. Így is volt.


    Most is a polgármesteri beszámolóval kezdtünk. A beszámoló elsőként arról számolt be, hogy május 9-én átadták a Lajtha utcai felújított épületrészt így a Gyermekjóléti Szolgálat és a Pince Ifjúsági Klub új, méltó helyre került.

    Május 16-án a Mátyás király tér tervezett átalakításával kapcsolatban lakossági fórumot tartott Főépítész úr. A téren református templom építését tervezik.
Felhívom az érdeklődők figyelmét, hogy a következő fórum július 24-én, szerdán, 17.00-kor lesz a Csili Vízvári termében.

    Május 16 és 20-a között nemzetközi karate versenyt rendeztek Pesterzsébeten, melyen Székelykeresztúr, Olgiate Comasco, és Alusta testvérvárosaink sportolói is részt vettek, összesen 43-an. A versenyt az erzsébeti Seinchin Karate SE, Harsányi László vezetésével szervezte.

    Május 23-án a Hősi Emlékműnél róttuk le kegyeletünket az I. és II. Világháború hősi halottai és polgári áldozatai emléke előtt.

    Május 28-a és június 2-a között Önkormányzatunk képviseletében 4 fős hivatalos delegáció és a Közgazdasági Szakközépiskola néptánccsoportja utazott Alustába, a Krím-félszigeten lévő testvérvárosunkba, a város születésnapi rendezvényére. A nemzetközi találkozón a pesterzsébeti táncosok nyerték a fesztivál fődíját.

    Június 3-a és 5-e között erdélyi testvérvárosunk, Bölön küldöttsége járt nálunk. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján közösen emlékeztünk a trianoni békediktátum 93. évfordulójáról. Az Országzászlónál kopjafás emlékparkot avattunk (melyet Ők adományoztak Erzsébetnek), a felújított Székelykapunál pedig székely zászlót bontottunk.

    Június 3-án megtartottuk a hagyományos Győztesek Gálája Sportgáláját. Itt köszöntöttük a kerületi versenyek győzteseit és felkészítőiket.

    Június 6-án Pedagógus napi ünnepségen adtuk át a kitüntetéseket, elismeréseket a kerületi oktatási intézményekben dolgozók részére. Erről lapunk korábbi kiadásában már beszámoltunk.

    Június 8-án tartották meg a Nemzetiségi Juniálist a kerületünkben működő nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével.

   Június 11-én a József Attila Általános Iskola 40 fős német vendégcsoportja látogatott a Városházára.

    Számláink egyenlege június 10-én:

Költségvetési számla egyenlege:             182. 990. 000 Ft.-
Egyéb számlák egyenlege:                         20. 000. 000 Ft.-

Számlák lekötései:            

Költségvetési számla lekötése:                500. 000. 000 Ft.-
Kötvény számla lekötése:                        240. 000. 000 Ft.-
Bérlakás számla lekötése:                          80. 000. 000 Ft.-
Környezetvédelmi számla lekötése:          30. 000. 000 Ft.-

Hitelünk nincs.

    Önkormányzatunknak a lakástörvény alapján az állami lakások eladása utáni kapott összeg felét a Fővárosi Önkormányzat részére kell befizetni. Ezt az adósságunkat ugyan mindig elismertük, de soha nem fizettük be, sok más kerülettel együtt. Most változott a törvény: akkor is elismerik a befizetés tényét, ha a kerület bizonyítja, ezt az összeget az önkormányzat alapfeladatainak infrastrukturális beruházásaira költötte. Június 10-én a Pénzügyi Osztály megküldte az iratokat a Magyar Államkincstár részére.

    Beszámolt a polgármester arról, hogy a Kúria felülvizsgálati tárgyalásán helyben hagyta azt az ítéletet, mely elutasította a bérlők fellebbezését a buszmegállóban lévő területfoglalási kérelem elutasítása miatt. A Baross utca – Topánka utca sarkán lévő pavilonokat így le kell bontani. Még két pavilon ügye nem zárult le. A fideszes tervek szerint park lesz a helyükön.

    Önkormányzatunk nyári napközis tábort szervez hat hétre, a József Attila Iskola területén. A július 1 és augusztus 9. között tartandó táborba előzetesen 100 – 120 gyerek jelentkezett.

    Hozzájárult a testület, hogy a Nevelési Tanácsadót kiszervezzék a kerületből és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézményeként működjenek tovább. Nekünk csak a véleményünket kérdezték és nem számított, mit mondunk. Ez jól látszott a határidőkből.

    Gulyás Ilona költőnő kérésére önkormányzatunk 70 000 Ft támogatást nyújt verseskötetének kiadásához.

    A Szociális Foglalkoztató Szigetmonostoron 9 fővel vett részt az árvízi védekezésben.

    A Képviselő-testület elfogadta a polgármesteri beszámolót.

    Ezt követően fellebbezésről tárgyalt testületünk, melyet elutasított, mivel a döntés megfelelt a szabályoknak.

    Intézményvezetői megbízások következtek. Ezúttal minden simán ment, eltekintve attól, hogy ismét nem volt kérdés, hozzászólás (a vezetőválasztás furcsaságairól, felháborító történéseiről már beszámoltunk külön kiadásunkban). Elsőként a Csili igazgatóját, Várhalmi Andrást választottuk meg újabb öt évre vezetőnek.

   Ezt követte a Múzeum igazgatónőjének megerősítése. D. Udvary Ildikót szintén újabb öt évre bíztuk meg az igazgatói munka ellátásával.

    A Lurkóház Óvoda vezetőjének is lejárt az öt éves vezetői ciklusa. Most újabb öt évre kapta meg Szabados Erzsébet megbízatását.

    Önkormányzatunk közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét tárgyaltuk ezután. Az eléggé egyenetlen, különböző más anyagokból összeollózott előterjesztés mérsékelt vitát váltott ki. AZ ellenzék inkább hiányolt néhány dolgot, például az eladások tervezetének hiányát, a Kispiac zsibvásárának megszüntetését (legális keretek közé terelését), az erdei tornapálya megőrzését (nem elég megépíteni), felújítását. Egy igen érdekes gondolat volt benne, egy gyalogos híd terve Csepelre. A tervet elfogadtuk.

    Rövid vita után a módosítottuk a közterületek használatáról szóló rendeletünket. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az inflációval emeltük a díjakat. A 2012. évben 5,7 % volt az infláció.

    Döntött a testület, és a piacokon kérhető helyhasználati díjakat nem emelte fel 2013. évre, az infláció mértékében.

    Már többször is hírt adtunk arról, hogy eladásra hirdetünk meg épületeket, telkeket. Nem szoktak még érdeklődők sem lenni. Így történt ez most is, ezért a testület ismételten meghirdette ezeket az épületeket.

    Mint azt korábban már megírtuk, a Magyar Evezős Szövetség csökkentette bérleti területét, és egy részét visszaadta nekünk. Testületünk most úgy döntött, hogy ezeket a területeket az ESMTK szolgáltatási koncessziós szerződés keretében működtesse. Úgy tűnik, hogy kerületünkben a sportszolgáltatás egyre inkább az ESMTK „kezébe” kerül.

    Új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadott el a képviselő-testület. Az előzetesen kiküldött szabályzat nagy felzúdulást keltett ellenzéki körökben. Az írásos tiltakozások és vélemények hatására Vas Imre alpolgármester egyeztetést hívott össze (először a ciklusban), és ezen sikerült a legfontosabb problémákban megegyezni. Ezután az ülésen még 45 percig tartó, pontosításokat és stilisztikai javításokat tartalmazó egyeztetés után fogadta el a testület az új szabályt. Többen is felhívták a Fidesz figyelmét, hogy maguknak is csinálják a szabályokat. Érdekesség, hogy Földesi Gyula az ellenzékkel való egyeztetés miatt nem szavazta meg a végén.
Az egyeztetés nyomán nem csökkent tovább a vitára való lehetőség, mint ahogy eredetileg javasolták. Ugyanakkor megjelent a pénzbüntetés lehetősége, ha valaki nem az ülés témájához szól hozzá. Mint arra felhívtuk a figyelmet, ezt legtöbbször épp a fideszes Földesi Gyula teszi meg, Mach Péter (LMP) el is nevezte Lex Földesinek az új szabályzat ezen részét.

    Jóváhagyta a testület azt a megállapodást, melyet a Polgármesteri Hivatal és a Kormányhivatal kötött egymással a telefonok működtetése és a számlázással kapcsolatban. Az infokommunikációs megállapodás a már ténylegesen kialakult helyzetet szabályozza.

    Ismét olyan napirend következett, amely megosztotta a képviselőket. „A javaslat a Helyi Témával való megállapodásra” című javaslat arról szólt, hogy évi 4. 464. 000 Ft –al támogassuk az újságot, cserébe önkormányzati híreket jelentetnek meg benne. Igen heves reakciók voltak, pl. arról, hogy itt is a fidesz fog szerepelni, ahogy a Pesterzsébet című újságban is csak ők vannak.
Arról is szó volt, hogy más előterjesztésben ennél kevesebb pénzből kellene négy embert alkalmazni az iskolákban portásnak, de arra nincs pénz. Lett! A fidesz addig egyeztetett, hogy a költségvetésben szeptember 1-től biztosították a fedezetet.
Végül ezt a felháborító előterjesztést elfogadta a többség.

    A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, annak alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolásával.Összeállította: Komoróczy László