Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés, 2013. július 11-én

A nyári szünet előtti utolsó testületi ülésre készülődtünk július 11-én. Előzetesen 30 napirendi pontot jeleztek számunkra, ami akkor sem kevés, ha nyugodtabb ülésnek néztünk elébe.    Munkánk, mint mindig, a polgármesteri beszámolóval kezdődött.

    Június 15. és 20. között önkormányzatunk 2 fős hivatalos delegációja és a Seinchin Karate SE versenyzői utaztak testvérvárosunkba, Alustába.

    Június 17-én, a Köztisztviselők Napja alkalmából köszöntötték a Hivatal dolgozóit az Önkormányzat vezetői.

    Július 2-án, a Semmelweis Nap alkalmából az egészségügyi alapellátásban dolgozók köszöntése történt meg (erről korábban már beszámoltunk).

    Július 5-én kezdődött és augusztus 30-ig tart a nyári térzenei sorozat. Minden pénteken 17.00 órától lehet meghallgatni a fellépő zenekarokat.

    Pénzügyi információk, július 8-án:

Költségvetési számlánk egyenlege:              39. 843. 000 Ft
Kötvény számla egyenlege:                                987. 000 Ft
Bérlakás számla egyenlege                             9. 884. 000 Ft
Állami hozzájárulás számla egyenlege         53. 997. 000 Ft

A számlák lekötései:

Költségvetési számla:                                  400. 000. 000 Ft
Kötvény számla:                                          240. 000. 000 Ft
Óvodák számla                                              40. 000. 000 Ft
Bérlakás értékesítési számla:                         80. 000. 000 Ft
Környezetvédelmi alap számla                      30. 000. 000 Ft

            Hitelünk nincs.

    Megkezdődött az Evezős Szövetséggel kötött megállapodás végrehajtása. Ennek keretében az évek óta elmaradt bérleti díjak, és kötbér-tartozás címen 40 millió Ft-ot, kamat címén 12, 17 millió Ft-ot utaltak át részünkre.

    Egy másik megállapodás keretében a 2013. április óta fennálló bérleti tartozásba beszámoltuk az Evezős Szövetség által végzett felújításokat. Így 1, 157 millió forintot mi utaltunk át nekik. Ezzel most rendeződtek az ügyek, talán megindul az együttműködés, és Erzsébeten megalakul az evezősök bázisa.

    Kerületünkben is megrendezésre kerül a „Richter Egészségváros” programja. A programot a Richter Gedeon Gyógyszergyártó Cég szervezi és támogatja. A Richter Egészségváros főterén (azaz a Városháza előtt) megrendezett program szűrésekkel, egészségügyi tanácsadással, ismeretterjesztő előadásokkal, színpadi előadásokkal, fitness-, torna-, és családi programokkal várnak majd mindenkit. A napot szeptember 21-re tervezik.

    Felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy található-e olyan pénzintézet, amely a jelenleginél kedvezőbb feltétellel vezetné az önkormányzat számláit.

    A Városfejlesztő Kft. beszámolója szerint megkezdődött a Nyitnikék Óvoda felújítása.

    Testületünk a polgármesteri beszámolót elfogadta.

    Ismét foglalkoztunk az Epamedia Hungary Köztéri Médiaügynökség Zrt. közterület használattal kapcsolatos ügyével. Mint a múlt testületi ülésről már beszámoltunk, a cég jelentős tartozást halmozott fel, illetve nem fizetés miatt jelentős kötbért halmozott fel. A fellebbezést elutasítottuk, mire a cég bírósághoz fordult. Most a bírósági kereset alapján javítottuk a határozatunkat, hogy ne legyen törvénysértő. Erről szóltak is ellenzéki hozzászólások, hogy hogyan lehet egy többször előterjesztett anyagban törvénysértés. Végül a javaslatokat elfogadtuk.
    Véleményeztük a Lázár Vilmos Általános Iskola igazgatói megbízatását. Testületünk támogatta, hogy ismét Mezei József kapjon megbízást az iskola vezetése.

    Visszavonta rendeletét Önkormányzatunk, melyben a térítési díjakat és a tandíjat határozta meg. Mivel az iskolák állami fenntartásba kerültek, ezen díjak megállapítása és beszedése nem a mi feladatunk ezután.

    Módosította a testület a testnevelés és sportfeladatairól szóló rendeletét. A változtatás az Alaptörvény 31. cikkelyében történő felhatalmazás alapján történt, de főleg kiegészítéseket tartalmazott. Például bevettük az Uszodát, a Jégcsarnokot, a sportügyekért felelős tanácsnok feladatkörét, stb. 

    Ezt követően az oktatási-nevelési ágazatban dolgozók létszámának módosulásáról kaptunk tájékoztatót. A javaslat a törvényi előírások alapján készült, de már az előterjesztés után módosító rendelet jelent meg, ezért úgy döntöttünk, hogy szeptemberben visszatérünk rá. Néhány kisebb módosítás már most is megtörténik (pl. a csoportszám bővülésnél előbb kell követnie a pedagógus létszám bővülésének is).

    Ugyancsak lényegi vita nélkül fogadta el a testület a gondnoki lakások megszűnésének a tényét. A Gyulai, a Lázár, a Tátra téri iskolákban más – más célra fogják hasznosítani az épületrészt.

    dr. Trencsényi László, kerületünk díszpolgára azzal a kéréssel fordult testületünkhöz, hogy pedagógiai tárgyú írásaiból összegyűjtött kötetének megjelenését támogassuk 50. 000 Ft-al. Testületünk támogatta a kérést.

    Ehhez a napirendhez érkezett egy másik javaslat, mely szerint a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére is biztosítsunk 135. 000 Ft-ot, amiből szintetizátort vesznek. A hangszert a Lajtha László Művészeti Iskola táborozói viszik el Dévára. Ebből a javaslatból már nagyobb vita lett. Nem abból, hogy adjunk e nekik, hanem a javaslattevőnek lett felróva, hogy egy olyan alapítványnak kért, amely tavaly 60 milliót kapott, miközben más, hasonló céllal működő alapítvány meg semmit. Meg is egyeztek, hogy szeptemberben visszatérnek egy olyan, Kőhalmon működő szórvány magyar iskola ügyére, amely évekkel ezelőtt már kapott támogatást Pesterzsébettől. Természetesen a szintetizátor vásárlását támogattuk.

    Testületünk úgy döntött, hogy részt vesz a Tér Köz fővárosi pályázaton, melyet városrehabilitációs céllal írtak ki. A cél 600 millió forint elnyerése 90 millió forint önrész mellett. Az felújítási cél a Hullám Csónakház és környéke felújítása, illetve egy gyalogos, kerékpáros fahíd építése a Helsinki út felett. A pályázaton részfeladatok elvégzésére is el lehet nyerni támogatást.

    Testületünk kezdeményezte, hogy a kerület szélein, több ponton módosítsák a Fővárosi Településszerkezeti Tervet. A Helsinki út mellett, illetve a Kapitánypusztán módosított terven gazdasági felhasználást segítenénk elő. A kezdeményezés még ott tart, hogy el kezdjék készíteni az engedélyezési terveket (azaz, nagyon messze).

    A következő napirendről már külön beszámolónkban részletesen írtunk. Egyszerűen felháborító az a cinizmus, ahogy a kerületi nyilvánosságot kezelik, mellesleg a kerület pénzét is szándékosan szórják, hiszen a TV 20 ugyanannyi pénzből négyszer annyi ideig sugározta a műsorát a kerületnek, a kerületről, mint amire most kiírunk pályázatot. „Természetesen” eszükbe sincs olyan pártok közötti megállapodást kötni (hiszen közeledik a választás), mint az előző ciklusokban volt. Hiszen akkor a közpénzből fizetett médián osztozni kellene más politikai erőkkel, véleményekkel. A testületi többség természetesen megszavazta az előterjesztést.

    Mint minden testületi ülésen, ezen is módosítottuk a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. Ezúttal egy ingatlan alapterületének a pontosítása miatt volt erre szükség.

    Az elmúlt ülésen nagy botrány volt (késve kaptuk meg, akkor írtunk az ügyről), és végül is erre az ülésre halasztották a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát. Az előterjesztéssel együtt 90 oldalas koncepció arra a beszámolóra épül, amiről a korábbi Kishírekben beszámoltunk, néhány fontos adatát, gondolatát kiemeltük és idéztük (az Egészségügyi Bizottság tárgyalta a 2012. évi beszámolójukat). Lényegében az abban foglaltakat kívánják a továbbiakban folytatni, továbbfejleszteni. A koncepciót az érdeklődők az Egészségügyi Osztályon megtekinthetik. A testület egyhangúan fogadta el.

    Változik a Székelyhíd utca 8. számú szakrendelőben a 8. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátása. Dr. Berta Judit helyett a jövőben dr. Baumann Nóra Zsófia fogja ellátni ezt a feladatot.

    Ugyancsak tárgyalta a testület a 9. számú fogorvosi körzet ellátását. Itt az orvos nem változik (dr. Balogh Enikő), de a működtető cég igen. Ugyanaz lesz, mint a 8. körzetben.

    Ismét foglalkoztunk a Vízisport utcai ingatlanjaink (csónakházak) működtetésével. Döntésünk értelmében az ESMTK fogja koncessziós szerződés keretében működtetni, havi 1, 2 millió Ft + ÁFA díjért. Vállalták, hogy kisebb felújításokat végeznek és jövőre megnyitnak a nagyközönség felé is, a Hullám Csónakház területén. A szerződés 2015. december 31-ig tart.

    Korábban már szó volt róla, hogy az állam ingyenesen átadja a birtokában lévő ingatlanok egy részét az önkormányzatok számára (szigorú feltételek mellett). Az első körben felajánlott kb. 70-ből önkormányzatunk 18-at választott ki. Most a kormány második körben 8-at ajánlott fel közülük, hogy ténylegesen átadja. Mi is ismét megvizsgáltuk az ingatlanokat, hogy milyen állapotban vannak, stb. és úgy döntöttünk, hogy 5 db-ot igénylünk közülük véglegesen.

    A kerület környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló következett. A félévente készülő beszámoló 16 oldalon sorolja a jelenlegi helyzetet, a már megszokott szerkezetben.
Elsőként a környezeti nevelésről szólva a Madarak és Fák Napja, a Föld Napja rendezvényekről ad számot. Lépésenként ad rövid tájékoztatást a vízvédelem, levegőtisztaság (a Csatornázási Művek tájékoztatóját mellékelve), a zajvédelem témakörében.
Sok szó esik a zöldfelület ápolásáról, locsolási gondokról, majd a szeméttel kapcsolatos egyre nagyobb problémáról.
Külön is foglalkoznak a hulladékgyűjtő szigetek helyzetével. Egyre több a környezetükben elhelyezett szemét, egyre többet borogatnak ki. Idén 10 db-ot vasráccsal vettek körül, hogy ezt megakadályozzák, de nem igazán eredményes az eljárás.
Az FKF Zrt. megkezdte a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Budapesten. Az egész városban 2014. évvégére osztják ki az edényeket. Ezzel párhuzamosan megszüntetik a már jól ismert hulladékgyűjtő szigeteket, első lépésben Budapesten 300-at, kerületünkben 15-öt. Központi gyűjtők azért maradnak, pl. az üveg számára.
Végül megemlékeztek a kerületi szervezésű veszélyes hulladék és elektromos hulladékgyűjtési akciókról.
A Csatornázási Művek beszámolójából a Kishírekben fogunk beszámolni.


    Korábbi üléseinkről már beszámoltunk róla, hogy hitel felvétele tárgyában kérelemmel fordultunk a Kormányhoz, engedélyezze azt. A Kormány válasza elutasító volt, így most módosítottuk a költségvetést és kivettük belőle az oda betervezett 700 millió forintnyi összeget. Néhány kisebb módosításra is sor került (beérkező osztalék bevétel, átcsoportosítások sorok között).

    A Fővárosi Munkaügyi Központ (XX. János utca 6.) hivatala Önkormányzatunk tulajdonában lévő épületben működik. Szerződésük lejárt, ezért 2018. július 31. napjáig terjedő időszakra ismét térítésmentesen bérbe adjuk nekik, azzal, hogy a közműdíjakat a bérlő fizeti meg.

    Ülésünkre eljöttek a Raiffeinsen Bank Zrt. képviselői is, hogy a DUNA-ÁG INVEST Kft. körül kialakult helyzetről tárgyaljanak. A megbeszélés eredményes volt, megegyeztek a testülettel a további lépésekről. Erre az ügyre a következőkben még vissza kell térnünk.

    Bizottsági napirendnél Komoróczy László felvetette, hogy az új SZMSZ szerint működő első ülés meglehetősen káoszosra sikerült. Nem mindenkire vonatkoznak a szabályok, például a módosító javaslatok írásbeli beadása csak az ellenzékre vonatkozik. Egyébként is kellene néhány a gyakorlatban nehézkesen működő szabályra kis korrekciókat kitalálni. A Fidesz nevében válaszoló alpolgármester azonban mereven elutasította a javaslatot.Összeállította: Komoróczy László