Pesterzsébeti képviselő-testületi ülés, 2013. február 14-én

A szokott időnél egy héttel hamarabb ülésezett a testület. Ennek oka, hogy a törvényi időben legyen benyújtva a költségvetés.

Egyik napirendi pontunkhoz – két utcának a névváltoztatása – több érdeklődő is érkezett az egyébként is nyilvános ülésre. Ami azt illeti sikerült arra az ülésre eljönniük, ahol a testület két éves mélypontján volt, mélyen alulmúlta önmagát. A viták egy jelentős részén szó sem volt az előterjesztésről, csak a kommunistázás, a tények hamis sorrendbe állítása, az ország gazdasági helyzete... Belülről is szörnyű volt, ott ülve és hallgatva valószínűleg súrolta a kibírhatatlant. Legalábbis ez jött vissza a megjegyzésekből. De lássuk: mi történt az ülésen?

    Mivel az előző testületi ülés időben nagyon közel volt megtartva, így a polgármesteri beszámoló is rövidre sikeredett.

    Pénzügyi információk 2013. február 11-én:

Költségvetési számlánk egyenlege:                    144. 675. 000 Ft
Bérlakás értékesítési számlánk egyenlege:           80. 272. 000 Ft
Kötvény számlánk egyenlege:                             240. 000. 000 Ft

    Február 1-től hivatalunk új főépítésze: Trummer Tamás építész. Pár szóval bemutatkozott a testületnek.

    Módosította a testület korábbi határozatát és február 15-ről április 15-re módosította azt a határidőt, amely a Jégcsarnok Kft. üzemeltetését szolgáltatási koncesszió formájában 3 évig működtető szervezet kiválasztásának a határideje.

    Szabados Ákos polgármester javaslatára nyilatkozatban tiltakozott testületünk az ellen a döntés ellen, hogy a birkózás kikerüljön az olimpiai sportágak közül. Pesterzsébeten régi hagyományai vannak ennek a sportnak és a jelene s jövője is fényes sikereket ígér.

    A Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala segítséget kért egy pályázat elnyeréséhez és lebonyolításához. Évi 50 gyerek Úrkúti táboroztatásához kértek segítséget. Egyrészt „Közfeladat ellátási szerződés” keretében ők látják el a gyerekek teljes ellátását és programját, másrészt mi biztosítjuk az utaztatási költségeket (kb. 3. 000 Ft/ fő). Mindezt 6 éven keresztül. A gyerekek pesterzsébetiek lesznek.

    Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy a nemzeti szolidaritás jelképeként kitűzi a Városházára a székely zászlót.

    A testület ezután elfogadta a polgármesteri beszámolót.

  Ezt követően utoljára módosítottuk a 2012. évi költségvetést. Ezúttal az év végi záráshoz igazodó előirányzat átcsoportosítások és saját hatáskörű módosítások történtek meg.
Az év eleji zűr-zavar miatt még az utolsó pillanatokban is érkeztek módosítások, javítások. Reméljük most már pontosak a számok és elkészülhet a beszámoló.
Itt érdemes megemlíteni, hogy tavaly megterveztük -  be is számoltam róla és a közbeszerzési eljárást is lefolytattuk -, egy 600 milliós adósság kiváltó hitel felvételére (törvény szerint nem lehetett folyószámlahitelünk december 31-én), de nem volt rá szükségünk és most már nem is lehet felvenni.
A megváltoztatott szabályok szerint készült előterjesztés főösszege jelentősen emelkedett (1, 256 milliárd forinttal), amit a Pénzügyi Osztály képviselői hosszasan magyaráztak a bizottsági üléseken a közgazdász végzettségű képviselőknek. Végül ezt elfogadták technikai jellegű változásnak, de nem értettek mindenben egyet.
A testület végül többségi szavazattal fogadta el a módosítást.

   Minden évben határozatban kell felsorolni azokat az adósságokat, melyek az önkormányzat abban és az elkövetkező években eredő  kötelezettségeiről szól. Általában ez egy technikai jellegű döntés, hiszen már régen megszületett döntések következményeinek a felsorolásáról szól (a fizetendő tőke és kamatok felsorolása). Most azonban vita támadt, hogy jogosan szerepel e a felsorolásban a Zodony utcai sportcsarnok esetleges építésének az összege. Ezen nem is sikerült megegyezni, így még itt sem szavazott együtt a testület.

    A testület megtárgyalta és elfogadta a kerület 2013. évi költségvetését. az utólag kiadott anyagokkal együtt több mint 100 oldalas előterjesztésről van szó, így csak néhány gondolatot, illetve betervezett feladatot tudok megírni.

A költségvetés tervezett bevétele: 8. 283. 398. 000 Ft, és ugyanennyi a kiadás tervezett összege is (ez törvényi előírás lett). Ez kb. 1 milliárddal kevesebb a tavalyinál. Ennek oka, hogy az iskolák és más feladatok elkerültek az államhoz, és a hozzájuk kapcsolódó bevételek és kiadások is elkerültek tőlünk.

Szükség esetén, évközben jelentkező átmeneti likviditási problémánál 500 millió forint összegű, 12 hónap futamidejű folyószámlahitelt lehet igénybe venni. Ilyen az elmúlt években is volt, bár lényegesen magasabb mértékben. Maga a költségvetés-rendelet tervezet nem tartalmaz sem működési, sem fejlesztési hitel felvételt, és vissza nem fizetett likvid hiteleket sem.

Néhány érdekesség a költségvetés soraiból és rendelkezésekből:

A Polgármesteri Hivatal részére a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának 15 %-ban állapította meg a jutalom címén kifizethető összeget. Ebbe minden címen kifizetett összeg (prémium, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés, kerületi hűségjutalom, stb.) beleszámít. Ugyan így rendelkezett a testület a kerületi intézmények esetében is.
A törvény alapján a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítottuk meg.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 1, 272 milliárd forintot tesznek ki.

Az Önkormányzat működési célú kiadásai 4, 884 milliárd forintot tesznek ki.

A XX. kerületi Rendőrséget 53 millió forinttal támogatjuk (járőrök és a térfigyelő kamerák üzemeltetésére).

A Nemzetiségi Önkormányzatok összesen 8 millió forint támogatást kapnak Önkormányzatunktól.

A Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány részére 15 millió forintot szavazott meg a testület.

Az ESMTK támogatására szintén 15 millió forint jutott.

Az egyházak (együttesen) 5 millió forint működési támogatást kapnak, melyet később osztanak fel. De külön is betervezésre került 4, 6 millió forint a Szabótelepi református Templom tervezési költségeire.

Az Aranyfű Patika (Kossuth Lajos utca) 2,5 millió forint támogatást kap, hogy éjszaka és ünnep napon is nyitva tartson, az erzsébetiek rendelkezésére álljon. Persze máshonnan is sokan járnak, így a forgalom jelentősen nőtt a kezdetek óta, és ezzel a támogatás is csökkenni tudott.

Ugyancsak vállalkozást, az ESMTK LE. Kft. –t támogat Önkormányzatunk különféle feladatok ellátására 20 millió forint értékben.

A Közfoglalkoztatás-pályázatok önrészét 20 millió forintban, a Civil Szervezetek támogatását 3 millió forintban határozta meg a testület.

A hetedik osztályos lányok HPV vírus elleni védőoltására 12, 7 millió forint jut.

A nyári napközis tábor 4 millió forinttal lett betervezve, a Csili 95. évfordulójára 2 milliót szánunk, kulturális, oktatási és ifjúsági, valamint egészségügyi céltartalékra összesen 6 millió forint jut.

Az EU-s pályázatok önrészére 100 millió forintot tartalékolunk, egy már elnyert pályázatból 119,5 millió forint értékben újul meg a Nyitnikék Óvoda.

Lakások felújítására 16, 8 millió, a Jókai Mór utcai rendelő felújítására 14 millió (ez már meg is történt), a Csili színházterem ajtóinak átalakítása szintén 14 millióba kerül.

A Kossuth téri játszótér bővítése 12 millióba fog kerülni, a Zodony utcában pedig gyalogos átkelőhelyet építenek 1, 3 millió forintért.

A Sétáló utcát az Erzsébet térig tervezik bővíteni 20 millióért.

8 millióért tervezik a térfigyelő rendszer bővítését.

Az önkormányzat fenntartásában lévő épületek felújítására 66, 5 millió forintot, egyéb felújításokra 71,5 millió forintot szán a tervezet. Ebben van a Madách utca (Baross – Nagy Győri szakasz), és a Vas Gereben utca (Kende Kanut – Jókai szakasz) felújítása.

2013-ban a szociális célú támogatások összesen 372 millió forintot tesznek ki. A legjelentősebbek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (193 millió), a lakásfenntartási támogatás (46 millió), rendszeres szociális segély a nyugdíj előtt öt évvel (40 millió) munkanélküliek számára.

Igen nagy vita volt az új büfé (15 millió) kiépítése körül.

A fenti tételeket emeltem ki az előterjesztésből, de akit ennél is részletesebben érdekel kerületünk költségvetése, az megtekintheti a honlapon, illetve a Szervezési Osztályon segítséget nyújtanak részére.

A költségvetés tárgyalása alulmúlta az elmúlt két év minden testületi ülésének a színvonalát. Miközben röpködtek a féligazságok a gazdaság helyzetéről és éles kritika illette az előző ciklus tevékenységét (ismét csak a felét mondva el  a tényeknek, a jelenlegi költségvetésről nem is esett szó a közel egy óra alatt. Folyamatosan a felvett kölcsönről volt szó, miközben figyelmen kívül hagyták a megépített utakat, csatornát, az uszodát, stb. Komoróczy László el is mondta, hogy Ő büszke azokra a beruházásokra, amit annak idején csináltak és mindenkinek bátran megmutatja az eredményeket. Viszont a svájci frank árának emelkedéséért már mások a felelősök.
Jelentős időt vett el a jelenlegi gazdasági helyzet értékelése is. Nyilvánvalóan a kormányoldal csak azokat az adatokat idézte, amelyről azt gondolták, hogy a magyar gazdaság jó oldalát mutatja. Eltekintve attól, hogy ez sem mindig van így (pl. a munkanélküliségi adatok értelmezése), de következetesen elhallgatják a nekik nem tetsző adatokat, gazdasági eredményeket. Ebből persze nagy vita lett most is, de addig sem került szóba a saját költségvetésünk.


    Elfogadta a testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Önkormányzatunk közötti használati szerződést. Ebben a szerződésben az államosított intézmények működésének a feltételeiről állapodtak meg, de persze majd az élet mutatja meg: mi maradt ki belőle. Igen izgalmas lesz majd a technikai dolgozók és az igazgatók együttműködése...

    Módosította a testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét. A változtatás legnagyobb részei formai /a nemzetiség szó került mindenhova, ahol kisebbségi szó szerepelt/, de most került be, hogy 2 fő tehetséges gyerek részére ingyenes szakköri részvételt tesznek lehetővé. Megtartjuk a 95 éves szüli napot a Csili részére, és helytörténeti előadások, kiállítások is lesznek 20 alkalommal. De próba lehetőséget adtunk a Vajda Zenekarnak is.

    Támogatta a testület a Csili két pályázatát. Az egyikben nyelvi oktatási pályázaton indulnak, hiszen a feltételeknek évek óta megfelelnek, a másikban könyvtára számára számítógépet és szoftvereket beszerzésére kértek 500 000 Ft önrészt.

    Módosította a testület a GAMESZ Alapító Okiratát. A változtatás a szakfeladatok számait érintette és az év eleji intézmény összevonások  következményeit tartalmazza.

  Ismét a testület elé került a „Deák Drinkbár”, aminek a felépítményét tulajdonosa ismételten el szeretné adni Önkormányzatunknak, igaz ezúttal jóval olcsóbban, mint tavaly. Hosszú vita következett, mivel a többségben lévő Fidesz frakció nem nyilatkozott szándékairól, az ellenzékben lévő képviselők érveltek a megvásárlás ellen. Végül a szavazásnál kiderült, hogy senki nem kívánja megvenni. A politikai botrány ezután következett: a Fideszesek többen is hozzászóltak és hangulatkeltéssel vádolták az ellenzéket, némi kommunistázással fűszerezve, nagy felzúdulást keltve a hallgatóság soraiban, hiszen előzőleg szó sem volt a többségi frakcióról. Kénytelenek voltunk megkérni a levezető elnököt, hogy hívja fel a figyelmét a képviselőknek, figyeljenek, ha hozzá kívánnak szólni.

   Felülvizsgálta a testület a nem lakás célú helyiségek valamint a telkek övezeti besorolását és bérleti díjainak inflációval emelt mértékét. A bérleti díjak az infláció 5.7 %-val nőnek, ugyanakkor pontosították az övezet határokat , melyek minden esetben csökkenést jelentenek.

  A Szociális Foglalkoztató kérésére támogattuk, hogy aktív korú rászorulóknak munkalehetőséget biztosítsanak. A pályázattal összesen 154 főt tudnak alkalmazni, márciustól. A remélt nyeremény 43 millió forint, az önrész 11 millió forint lesz.

    Szintén éles vita alakult ki az MSZP frakció által beadott egyéni indítványról, amely annak a határozatnak a visszavonásáról szólt, amelyben megváltoztatásra javasolják 2 utca nevét a fővárosnak. Erre a napirendre több lakos is érkezett az érintett utcákból, akik egyébként igen nagy százalékban aláírásukkal is tiltakoztak a névváltoztatás ellen.
Számszerűen a Pirók Gyula utcában a háztartások mintegy fele, az Ábrahám Géza utcában a háztartások negyede írta alá egy lendülettel a tiltakozást. Az ellenzéki képviselők egységesen tiltakoztak az átnevezés ellen, elmondták, hogy bár semmi baj nincs a Gárdonyi és Álmos nevekkel, de a fővárosban több is van belőlük. Ráadásul a jelenlegi két névvel sem lehet semmi baj, hiszen szociáldemokraták voltak és a második világháborúban ölték meg őket.
A lakosok képviselői is kaptak – összesen 3 fő – hozzászólási lehetőséget, egyikük a névváltoztatás mellett szólt (Ő egyedül ült az egyik oldalon), a másik két hozzászóló a névváltoztatás ellen szólt (Őket népes csapat támogatta). Ellenérvként mindössze az ügyintézés egyszerűségét (a személyi okmányokat hivatalból intézik) és a törvény szándékos félreértelmezését mondták (tudni illik, hogy a diktatúrát előkészítő személyről sem szabad elnevezni közterületet). Ha azonban a helyi fideszesek gondolatait fogadnánk el, úgy a szociáldemokraták helyi szervezeti titkárai, szakszervezeti vezetők is ilyen személyek lennének. Ez elfogadhatatlan és történelmi szempontból nem is igaz állítás.
Ezt a napirendi pontot már a költségvetés és a hozzákapcsolódó pontok után tárgyaltuk, így az erzsébetiek végig „élvezték” az előbb már említett rendkívül negatív vitát. Rendkívül tanulságos volt, ahogy a két hozzászóló a kommunistázás abbahagyására és a kerület, a polgárok ügyeivel való foglalkozásra szólítottak fel. És persze érveltek: meg akarják tartani utcájuk nevét.

Végül a szóváltás után a Fidesz frakciószünetet kért. És mivel nem mertek dönteni egyik irányba sem, a törvény azt a pontját vették elő, hogy egy személy történelmi szerepéről vita van, a Tudományos Akadémia jogosult dönteni, ami ellen nincs fellebbezés. Azért egy erőtlen megállapítás is született, azaz „jobban elő lehetett volna készíteni” a döntést.
Ezt a határozatot megküldték a fővárosnak is, izgatottan várom, hogy figyelembe veszik-e, vagy csak egy átrázás az egész.  


Összeállította: Komoróczy László