Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés, 2012. október 11-én

Az elmúlt üléshez képest lényegesen kevesebb napirendi ponthoz készülődtek a képviselők október 11-én. Szemmel láthatóan csökken az önkormányzati döntések száma, miközben senki nem tud semmit: mi lesz januártól az intézményekkel, a gyakorlatban hogyan fognak működni az iskolák, hogyan lesz a szakorvosi rendelőkkel (járó beteg ellátás). És a kérdésekre az országgyűlési képviselők sem tudnak semmilyen információval szolgálni. Csak a gombot nyomják, ha szólnak nekik, hogy szavazás van...

    Már a napirendnél több ponton heves vita alakult ki. Ezek egyike Mach Péter képviselő egyéni indítványa volt, amely közösségi kertek létrehozására irányult, de amit a többség megtárgyalni sem volt hajlandó, és nem vette fel a napirendre.

    Az ülés Polgármester úrnak, az elmúlt időszakról szóló beszámolójával kezdődött. Először a 90 éve született Gaál Imre festőművészről, Galériánk névadójáról emlékezett meg, emlékkiállítása megnyitása alkalmából.

    Szeptember 21-én immár hagyományosan megtartottuk az Autómentes Napot. A Lurkóház Óvodában (Mártírok útja 205) a kicsiknek tartották a játékos vetélkedőket, míg az iskolások az ESMTK pályán kerékpáros vetélkedőn vettek részt, a kerületi rendőrkapitányság segítségével.

   Nagy sikerrel zajlott szeptember 22-én a Reformkori Nap. A Kossuth Társaság által immár 4-szer megszervezett nap történelmi és művészeti előadásokat, a gyerekeknek játszóházat, illetve a Csili Éttermében reformkorból származó recept szerinti ebédet  tartalmazott. Jövőre is megrendezik egy Kossuth születésnapjához közeli szombaton.

   50 éve dolgozik kerületünkben dr. Hunyadi Péter háziorvos, akit a kerület vezetői köszöntöttek ebből az alkalomból. Mi is köszönjük munkáját, jó egészséget kívánunk Neki!

    Október 1-én ünnepelte 100. születésnapját a Kerületi Rendőrkapitányság. Ebből az alkalomból kiállítás nyílt a kapitányság épületében.

    Október 5-én, a Vécsey lakótelepen megtartottuk az Aradi tizenhárom vértanúra történő megemlékezést.

    Pénzügyi jellegű információk:
       Költségvetési számlánk egyenlege, 2012. október 8-án:  - 386. 544. 000 Ft.-
       Egyéb számláink egyenlege:                                             - 11. 000. 000 Ft.-

    Tájékoztatta a testületet, hogy a Budapesti Önkormányzati Szövetség véleményt kért a 2013. évi források tekintetében. A véleményt a Beszámolóban is megtalálhattuk, kérésre a számítási táblázatokat is megkaptuk.

    A Hivatal és a Kormányhivatal munkatársai együtt leltározták a Kormányhivatal részére átadandó tárgyi eszközöket.

   A Kormányhivatal munkatársai teljes körű közszolgálati ellenőrzést tartanak a Személyügyi Osztályon. A személyi anyagokat ellenőrzik.

   A Polgármesteri beszámoló része volt a Városfejlesztő Kft. szeptemberi tájékoztatója. Ebből idézzük most a legfontosabb híreket.

   2012. szeptember elején új informatikai cég vette át Kft. rendszer működtetését. Megújult a társaság honlapja is. Az adatokat folyamatosan töltik fel.

   Elkészült az új fejlesztés a vagyonkataszter adatállomány növelését eredményező szoftver fejlesztése, mely eredményeként minden kataszteri laphoz rajzi és fotódokumentáció lesz rendelve.

   A „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázatunkra azt a választ kaptuk, hogy a pályázat szakmailag megfelelt a támogatáshoz szükséges követelményeknek, azonban pénzhiány miatt nem részesülhet támogatásban. Pályázatunk tartaléklistára került, és forrásátcsoportosítás után kapunk értesítést a pályázat további sorsáról.

    A Képviselő-testület elfogadta a polgármester úr beszámolóját.

    Az ezt követő zárt ülésen először fellebbezést bíráltunk el, melyet elutasítottunk, mert megfelelt az érvényes törvényeknek és önkormányzati rendeleteknek.

  A testület megtárgyalta a Fővárosi Kormányhivatal és Pesterzsébeti Önkormányzat közötti megállapodást, amely a járási hivatal kialakításával kapcsolatos. Már az elején élénk vita alakult ki, hogy miért szerepel ez az anyag zárt ülésen, végül az a kompromisszum született, hogy a személyi kérdést még zárt ülésen, az előterjesztés többi részét már nyílt ülésen tárgyaltuk.

Először tehát a személyi kérdésről tárgyaltunk. Elfogadtuk, hogy az újonnan megalakuló hivatal részére 55 fő munkatársunkat felajánljuk dolgozónak. A névsort az előterjesztés melléklete tartalmazta. Remélhetőleg legalább Nekik lesz munkájuk...

Ugyancsak elfogadta a többség, hogy melyik, eddig önkormányzati irodákat államosítanak ingyen, ahol az új hivatal meg fog alakulni. Ezek a Vörösmarty utca 3. szám alatti irodák: a jelenlegi ügyfél és okmányiroda, gyámügy stb., valamint a pincerész (levéltár). Milyen büszkék voltunk rá 2006-ban, amikor az újonnan épült épületben kialakítottuk a csaknem minden igényt kielégítő ügyfélteret. A hozzá elnyert állami támogatásért sokat lobbiztak az akkori mszp-s országgyűlési képviselők. Igaz ők hoztak a kerületnek és nem vittek!

Ugyancsak átadásra kerülnek a dolgozók, munkahelyek felszerelési tárgyai. A melléklet 27, sűrűn gépelt oldalon sorolja fel mindazokat az eszközöket a bútorokon, ventillátoron keresztül a számítógépek egeréig, melyet átadunk az új hivatalnak. Természetesen ingyen, nekünk a felvett kölcsön visszafizetése marad ...

További 12 oldalt tesz ki az infokommunikációs eszközök és a szerzői jogvédelem alá eső termékek (szoftverek) felsorolása.

    Egyhangúan fogadta el a testületet azt a javaslatot, hogy pályázatot nyújtsunk be téli közfoglalkoztatásra. Elnyerése esetén legalább 18 fő jogosult foglalkoztatása valósulhat meg három hónapig. A kiadások 90 %-át lehet elnyerni.

    Újabb szponzorálási szerződést kötöttünk az ESMTK Sport klubbal. Az előző szeptember 30-val lejárt. Most 1. 890. 000 Ft.- + ÁFA összegben kötöttük meg, hasonló feltételekkel.

    Ismét módosította a testület a kerület 2012. évi költségvetését. Az előterjesztés 2. 054. 000 Ft.-tal módosította az előirányzatokat. A társadalombiztosítási alap támogatása, illetve átcsoportítások okozták ezt a lépést. A helyszínen is kiosztottak további módosítást, melyek szintén további sorok közti átcsoportosítást jelentett, a főösszegek változása nélkül. Fontos mozzanata volt a vitának, hogy kérdésre válaszolva megtudtuk: a Fidesz letett arról a tervéről, hogy megvásároljon egy üzletet a Deák téren. Erről annak idején írtunk, akkor még betették a költségvetésbe. Most „belátták”, hogy ez egy Pesterzsébetnek rossz üzlet lenne...

   Módosította az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét a testület. Az ugyanis tartalmazta a Pesterzsébeti Uszoda szabályszerűségi ellenőrzését. Időközben azonban üzemeltető váltás történt, hogy érdemben tudjanak ellenőrizni, illetve tanácsot adni, a jövő évre halasztottuk az ellenőrzést.

    A Képviselő-testület többsége elfogadta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok egy részét pályázaton áruba bocsátja. Az mszp-s képviselők a nyomott árak miatt elhibázottnak nevezték a lépést, különösen annak a fényében, hogy az egyik volt iskola eddig el nem kelt épületének az árát is csökkentették. Négy nagy ingatlanra írtak ki pályázatot.

    A Magyar Vöröskereszt kérésére ingyenes használatba adta a testület a Szent Erzsébet tér 4. szám alatt lévő helyiséget a XX. kerületi Vöröskereszt részére. A 36 m2 iroda és 73 m2 raktár (pince), határozatlan időre szóló, ingyenes bérbe adására azért volt lehetőség, mert a szervezet közfeladatokat is ellát. Természetesen a felmerülő díjakat (villany, fűtés, stb.) ők fizetik.

   Ebben az évben is csatlakozott kerületünk a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Korábbi években az elsők között csatlakoztunk ehhez a rendszerhez. Azóta évente átlag 100 fő nyerte el a lehetősséget, havi 2000 – 6000 forintot kapva önkormányzatunktól, melyet a Minisztérium megduplázott.
A pályázatra november 15-ig lehet jelentkezni.
Elbírálása december 10-ig történik.
A nyertesek listáját december 17-ig kell közzétenni.

    Már megjelent Honlapunkon az a tájékoztató, amely a 11. napirendi pontról szólt. Az önálló képviselői indítványt az MSZP frakció nevében Lendvai Anna nyújtotta be, azzal a céllal, hogy a Képviselő-testület elítélje azt a tettet, mely Pesterzsébeten történt amikor két fiatal megtámadta a Budapesti Zsidó Hitközség dél-pesti körzetének elnökét. A testület egyhangúlag fogadta el a határozatot.
A nyilatkozat elfogadása óta a támadót első fokon már gyorsított eljárással el is ítélték.

   Komoly polémia alakult ki a következő előterjesztésnél, amely a Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének a fizetéséről szólt. A fizetésemelés indoka volt, hogy jelentősen nőttek a feladatai (pl. ezentúl egyedül vezeti a céget, és az önkormányzat másik cége is hozzá fog tartozni), ugyanakkor más fizetésekhez  mérték a felelősséget és a lehetőséget. Végül jelentős emelést határozott el a testület, de nem a javasolt mértékben.

    Megvitatta a testület azt az előterjesztést, amely az Integrit XX Kft. ügyvezető igazgatójának, Potoczky Attilának október 15,-i hatállyal történő lemondását tartalmazta. A testület tudomásul vette döntését és megbízta Ádovics Lászlónét, hogy megbízás keretében lássa el ezt a tisztséget, melyért külön díjazást nem kap.
Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a piac Kereskedői Tanácsa levélben tiltakozott a tervezett változtatások ellen és igen szép hangú levélben nyilatkozott az elmúlt időszak munkájáról, ugyanakkor hiányolta az önkormányzat egyeztetési hajlandóságát. A levelet a piacon dolgozó 181 kereskedő írta alá...

    Módosította a testület a Hivatal Alapító Okiratát, melyben hozzá csatolta az Igló utca 6. II. emelet 1-3. számú helyiséget.

    A bizottsági napirendnél több kisebb probléma mellett lakossági bejelentés nyomán Komoróczy László kérte, hogy írjunk levelet a BKV-nak, mert a Jókai utca – Kossuth Lajos utca találkozásánál ismét mozognak a sínek, nagy zajt és előbb – utóbb balesetet okozva.

       


Összeállította: Komoróczy László