Pesterzsébeti Képviselő-testületi ülés, 2012. december 6-án

Előre megtervezett utolsó ülését tartotta 2012 december 6-án a Pesterzsébeti Képviselő-testület. Sok napirend volt és néhány kínos ügyet is megpróbált lezárni a többségben lévő frakció. Nézzük milyen eredménnyel...

    Szokás szerint a polgármesteri beszámolóval kezdődött a gyűlés. November 9-én, a Szociális Munka Napja alkalmából kitüntetéseket és elismeréseket adtak át az ágazatban kiemelkedő munkát végző közalkalmazottaknak.

    November 13-án fogadtuk kerületünkben Csengele község delegációját. Ez a község Csongrád megyében található, és úgy kerültünk velük kapcsolatban, hogy ők is testvér települési kapcsolatokat ápolnak a lengyelországi Nowa Slupiával.

    Ugyancsak november 13-án emlékkoncerttel emlékeztünk meg Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójáról, melyet a Vajda Gipsy Koncertzenekar adott.

    November 15-én tartottuk Díszülésünket, melyről már beszámoltunk honlapunkon.

   November 18-án a Szent Erzsébet Templomban főpásztori misén köszönték meg Zsóka Sándor tb. kanonok úrnak a kerületért végzett 28 éves szolgálatát.

    November 22-én 26 házaspárt köszöntöttünk 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából.

    November 29. és december 2-a között láttuk vendégül lengyel testvérvárosunkból, Nowa Slupiából érkezett polgármesteri delegációt. 

    November 29-én a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen ünnepélyes keretek között kezdte meg működését a világ legnagyobb élőgépes szennyvíztisztító technológiája. Az avatáson részt vett Tarlós István főpolgármester, Szabados Ákos polgármester, dr. Persányi Miklós, az Állatkert főigazgatója, aki a pálmaházi dzsungelhez hasonlította a növényeket. A vitánál Komoróczy László kérte a Hivatalt, hogy szervezzen az érdeklődők részére januárban egy látogatást.

    November 30-án, szinte pontosan egy évvel azután, hogy leégett, megnyitotta kapuit a CBA Erzsébet Áruház. Nem lehet ráismerni.

    December 1-én, kerületünkben először adventi gyertyát gyújtottunk.

    December 3-án 21, kerületünkben dolgozó szakembernek adta át polgármester úr az Aranykezű mester elismerést (a Pesterzsébet Honlap alapján):


1.    Bajnóczi István fotós
2.    Bálint Miklós kőműves
3.    Budai Géza vízvezeték szerelő
4.    Csontos Csaba hentes
5.    Csordás Zoltánné barkács – ezermester
6.    Gáspár Zoltán autótechnikus
7.    Guzdek Péter órás
8.    Hajas Julianna pedikűrös
9.    Hegedűs Dezsőné fodrász
10.    Horváth Sándorné cukrász
11.    Kerekes Miklós cipész
12.    Kovácsné Marton Zsuzsanna fodrász
13.    Krisztián Gyula kulcsmásoló
14.    Kurdi Sándor fodrász
15.    Mizsei Zoltán műszerész
16.    Morcz László kerékpárszerelő
17.    Nagy Attiláné fodrász
18.    Pánovics István gépésztechnikus
19.    Südi Tünde varrómester
20.    Szabó Tünde varrónő
21.    Tóbiás József Gyula szerszámlakatos
           
            Gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk Nekik!


    December 5-én, a Csepeli temetőben vettünk végső búcsút Doviczin Jánostól, aki tanácselnök-helyettese volt kerületünknek. Korábban a kerületi Vöröskereszt elnökeként is dolgozott.

    Költségvetésünk állása 2012. december 3-án:
Költségvetési számlánk egyenlege:       103. 913. 000 Ft.-
Lekötött számláink egyenlege:              534. 000. 000 Ft.-
Kötvény számlánk egyenlege:                 10. 256. 000 Ft.-

    A Kormány 1494/2012. (XI: 13) határozatával hozzájárult Önkormányzatunk részére 600 millió forint kölcsön felvételéhez. Ezt a hitelt csak abban az esetben és mértékben vesszük igénybe, ha december 31-én a költségvetési bankszámlán folyószámla hitel jelentkezik.

     Dr. Kiss Irén jegyző asszony munkaköri feladataiból és a kiemelt célokból részére megállapított teljesítmény-követelményeket 2012-ben teljesítette.

    Év végén a Pesterzsébeti Hivatal csökkentett ügyfélfogadással működik.
Utolsó munkanap: 2012. december 20. (csütörtök)
Első munkanap:     2012. január 2 . (szerda)
            A félfogadás rendjét a honlapon, az újságban, a Hivatal kapuján hirdetményben lehet
            majd megtalálni.

    Már három éve működik a Pesterzsébet Kártya. Mivel a szerződés érvényessége 2013. február 28-án lejár, testületünk úgy döntött, hogy a szolgáltatást újabb három évre igénybe veszi, illetve biztosítja a lakosok részére.

    A következő javaslat arról szólt, hogy nem tudjuk biztosítani a TV közvetítés költségeit és vonjuk vissza az ezzel kapcsolatos feladatot a hivataltól. Ebből a lehetőséghez képest igen nagy vita lett. Az ellenzék számon kérte a nyilvánosságot és a tájékoztatás szükségességét, míg a Fideszesek az anyagiak hiányát emlegették. A vita a költségvetés készítésénél fog folytatódni.

    Régen volt már téma a testület előtt a Corvinus TISZK. Ügyvezetőjének betegsége miatt késve számoltak el a nekik juttatott támogatással. Testületünk elfogadta az elkésett elszámolást, egyúttal megállapítva, hogy két középiskolánk megszűnése miatt, a jövőben nem lesz kapcsolatunk a TISZK-kel.

    Tiltakozást juttattak el minden képviselőhöz a kerületi lakosok egy csoportja, akik a Kossuthfalva utca 2 (Mártírok útja 127) szám alatti családi házon létesített Telenor antenna ellen tiltakoznak. Testületünk csatlakozott kezdeményezésükhöz és vizsgálatot kért az illetékesektől.

    A Városfejlesztési Kft. prezentációt készített az újonnan elkészült, továbbfejlesztett kataszteri adatlap bemutatásáról.

    Testületünk ezután elfogadta a polgármesteri beszámolót.

    Zárt ülésen bírált el fellebbezést testületünk, melyet elutasított, mert a megtámadott határozat megfelelt a törvényi előírásoknak.

    A Képviselő-testület elfogadta azt a javaslatot, hogy a kötvény számlán lévő összegből 215. 392. 489 Ft-ot a költségvetésbe átvezessenek. Ezek az összegek felújításra és beruházásra voltak fordítva év közben, most rendezték a sorokat.

    Ezt követően azt a javaslatot is elfogadta a testület, hogy a kötvény számlán illetve bérlakások elidegenítési számláján lévő összegből átvezessék azt a szükséges összeget, amely a pénzügyi likviditáshoz szükséges. Ezeket az összegeket az iparűzési adóból vissza kell pótolni.

    Módosította a testület a 2012. évi költségvetési rendeletét. A változtatás elsősorban a kormány által jóváhagyott 600 millió forint kölcsön beírását jelenti (melyet egyébként nem szeretnénk felhasználni), néhány kisebb, összesen 85 milliós kiigazítás mellett. Ezek az összegek a pályázatokon, vagy egyébként nyert bevételek kimutatását jelentik és abba a sorba kerültek, ahol felhasználják őket.

    Módosította a testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az új szabályzat a január 1-ei változásokat követi (pl. az osztályok elnevezése, a feladatkörök átsorolása – a járások megalakulása és feladat átvétele miatt). Nem kis változás történik, és nyilván még fogjuk pontosítani ezt az okiratot.

    Elfogadta a testület a 2013. évre szóló munkatervét. Eszerint első ülésünk január 31-én lesz.

    Egyetlen jelentkező sem akadt az Önkormányzat által meghirdetett ingatlanokra. A testület most eredménytelennek nyilvánította a pályázatokat. A szóbeli tájékoztatás szerint a következő ülésre előterjesztés jön, a hogyan továbbról. A szándék továbbra is az elidegenítés.

    A testület úgy döntött, hogy beszerzési eljárást folytat le a Jégcsarnok működtetésére szolgáltatási koncesszió formájában. A folyamat tavasszal fog lebonyolódni. Az eljárástól a kiadások csökkentését várjuk.

    Már az Oktatási Bizottság ülésén vita alakult ki az étkezési nyersanyagnorma módosításáról, emeléséről. Az előterjesztés szerint kemény alkudozás után 9 %-os emelést javasolnak az előterjesztők. Ez az emelés még az inflációs várakozásnál is kétszer nagyobb. Ráadásul az étel minőségét is gyakran éri kifogás. A többség nem fogadta el az érveket és megszavazta a hatalmas emelkedést. Néhány éve ilyenkor még a sokkal kisebb emeléseknél is mást mondtak.

    Félmunkát végzett a testület a foglalkozás – egészségügyi ellátás 2013. évi biztosítására. Eddig két orvossal volt szerződésünk, de most egyszerűen nem tudjuk, hogy például a tanárok ellátását ki fogja végezni. Így csak az egyik orvos szerződését hosszabbítottuk meg, a többit majd meglátjuk.

    A törvényi változások miatt módosítani volt szükséges az alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók (háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi) szerződéseit. Az általunk kötött szerződések lényegében rendben voltak, olyan változásokat kellett módosítani, mint a felmondási idő hat hónapra növekedése, vagy a kártérítési, kártalanítási rendelkezések új pontként történő beépítése a szerződésbe. Körzetmódosítás esetén fellépő kár esetén is kártérítés jár.

    Újabb nagy vitát kiváltó napirend következett: a Fidesz javaslata szerint az Ábrahám Géza utca nevét Álmos utcára, a Pirók Gyula utca nevét Gárdonyi Géza utcára változtatja. Ez javaslat a Fővárosi Közgyűlésnek, amelynek joga a változtatás eldöntése. A vitában elhangzott, az a baj, hogy az ott lakókat nem kérdezték meg, akarják-e a változtatást. Sok utána járást igényel a változás. Végül, hogy a fővárosban már több ilyen utca is van más kerületekben.  A változtatás pártiak szerint igény van a változtatásra a lakosok részéről, régi neveiket kapnák vissza az utcák. A többség természetesen megszavazta az új neveket: várjuk a főváros döntését. 

A vita során kiderült: természetesen elfelejtették megkérdezni az ott lakókat. Ezért villámgyorsan számot adtak a határozatuknak és szórólapot készítettek az érintett utcák lakosainak. Ebben bejelentik, hogy ilyen változtatást javasoltak és mentegetőznek, hogy ez csak kevés munkával fog járni (amit nem írnak: a számlák átírása). Végül „Az okozott kényelmetlenségért kérjük megértő elnézését.” Nem előtte kellett volna gondolkodni? Mindent erőből kell csinálni?

    A nyár óta nem volt kinevezett igazgatója a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolának. Ennek okáról már többször írtunk, a kerületben elterjedt vélemény szerint a Fideszes többség így büntette a többszörösen kitüntetett, és az iskolát is a magas szintre vezető igazgatónőt, aki élettársi kapcsolatban él egy korábbi Fideszes képviselővel.
Most az ismételt pályázatra egy fő jelentkezett, akit a tantestület felemáson fogadott. A vezetői programot 54 %-a fogadta el, személyét 38 %-a tartotta alkalmasnak a feladatra. Ebben a helyzetben a testület többsége megszavazta az új igazgatónő kinevezését, de nem lesz könnyű dolga...
Mi mindenestre – már csak az iskola érdekében is - sok sikert, eredményes munkát kívánunk Vicziánné Simándi Évának, aki nem tehet a helyzetről.

    A közelgő változások miatt 19 oktatási és kulturális intézmény alapító Okiratát módosítottuk. A 2011. évi Közoktatási törvény írta elő a felülvizsgálatot, egyben meghatározva minek kell benne lennie az okiratokban. Új elnevezések is lesznek, mivel a neveknek tükrözniük kell a feladatokat, amit az intézmény ellát. Ez nem jelent új elnevezést, tehát ezután is fel lehet majd ismerni az intézményt. Így változik a József Attila, a Lázár Vilmos és a Lajtha László iskolák, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet neve.

    Önkormányzatunk a Közműhelytelep – Zodony utca sarkán lévő telket az államtól kérte és kapta meg. A kérésben azt a célt határozta meg, hogy a városközpont és a Duna-parti sétányt összekötő gyalogos tengely kiépítése megvalósulhasson.  Arról, hogyan halad a cél elérése, minden évben beszámolót kell írni és elfogadni a testületnek, illetve elküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek. Ezt a beszámolót fogadtuk most el. Sajnos nem sokat haladtunk, mivel az ezzel kapcsolatos pályázatunkat nem utasították el, de nem is támogatták.

    Ezt követően a kerület környezetvédelmi helyzetéről készült beszámolót tárgyaltuk, amely az év második feléről szólt. Először azokat az akciókat, eseményeket vette számba a beszámoló (pl. a Madarak és Fák Napja, az Autómentes Nap), melyekről mi is rendszeresen beszámoltunk a Kishírekben, vagy a polgármesteri beszámolóban. Írtak a faültetésekről, a lombgyűjtésről.
Az idei évben közel 2000 fafenntartási munkát végeznek el. Permetezték a gesztenyefákat, a platánfákat. Korlátozni kellett helyenként a locsolást.
A játszótereket negyedévente ellenőrzik a szakemberek. A javításokat a Foglalkoztató karbantartói végzik, így tizedébe kerül a munka elvégzése. Idén közel 70 esetben kellett javítaniuk.
A karbantartók egyébként is sok mindent javítanak a kerületben. Így bekerítik a játszótereket, új téli takaró tetőt építettek a szökőkútra, stb.
Január 1. és szeptember 30. között 1.100 m3 hulladékot gyűjtöttek össze a közterületekről. A Kiserdőben 2 alkalommal gyűjtötték össze az illegális hulladékot. Nagyon sok gond van a szelektív hulladékgyűjtőkkel. Felvették a kapcsolatot az FKF Zrt-vel.

    Ezután a Mach Péter környezetvédelmi tanácsnok beszámolóját tárgyalta a testület. Pontosabban vita nélkül elutasította, ami érthetetlen, inkább politikai színezetű döntés.

    Ugyancsak az Ő indítványa volt, hogy az ötmillió forintnál alacsonyabb, az egymillió forint feletti szerződéseket is hozza nyilvánosságra az Önkormányzat. A Fidesz állásfoglalást kért a minisztériumtól és annak megérkezéséig elhalasztotta a döntést.

    A testület tárgyalta és elfogadta Komoróczy László egyéni javaslatát, amely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-e utáni további finanszírozásáról, működéséről szólt. Már az anyag benyújtása után, a múlt heti rendkívüli testületin bejelentette a Fidesz, hogy elfogadta a javaslatot, és betette a koncepcióba. Most azért tárgyaltunk róla, mert a koncepció az csak terv, de a további munkát csak megfelelő döntések után lehet végezni. A testület most is úgy döntött, hogy folytatni kívánja ezt a szolgáltatást.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azt jelenti, hogy kerületünkben kb. 70 ember viseli a karján, mint egy órát, azt a szerkezetet, amin segítséget tud kérni, ha rosszul lesz. Sőt, ha magatehetetlenné válik, akkor a szerkezet riasztja az orvosokat. Szó szerint életet ment esetenként.
Éves költsége 10 millió forint. 2005 novembere és 2012 szeptembere között 6388 esetben kértek segítséget vele, ebből 93 esetben kellett életveszélyben beavatkozni.

    A Városfejlesztő Kft. kérte a testület támogatását tevékenységi körének bővítésére, alapító okiratának módosítására. Indokuk az elvégezhető feladatok körének bővítése volt. A testület támogatta kérésüket.

    Módosította a testület a szociális és egészségügyi intézmények alapító okiratát, a múlt heti döntések alapján.

    Módosította a testület a 2003-ban és 2005-ben csatorna vagyon átadása ügyében a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződését, ami az adatok pontosítására vonatkozik.

    Utolsó pillanatban érkezett az a javaslat, amely a Megállapodás megkötéséről szólt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A Megállapodás az intézmények átadására, a Tankerület elhelyezésére vonatkozik (várhatóan az Igló utca 6-ban lesz, a II. emeleten). Mivel gyakorlatilag leírták mit kell aláírnunk, nem nagyon vitatkoztunk.

    Az elmúlt egy évben Juhász Lajosné alpolgármester költségtérítés nélkül látta el feladatát. Most a testület úgy döntött, hogy december 1-től illetménye 20% -a, azaz  95. 300 Ft  költségátalányt állapított meg.

    A bizottsági napirendnél is több döntés született. Szóvá tettük a hivatali mobil rendszerhez tartozók váratlanul magas számláját. Megígérték, hogy egyeztetnek a szolgáltatóval.

    A többség javaslatára a testület jutalmat szavazott meg Szabados Ákos polgármester részére.

    Megváltoztatta a testület korábbi döntését, és visszahelyezte Csaszny Mártont a Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumába. Ennek oka az volt, hogy a Bíróság nem látta igazoltnak az okot, amiért visszahívták, és megtagadták a változtatás bejegyzését. Megint az ész nélküli, erőből való politizálás ütött vissza.Összeállította: Komoróczy László