A Pesterzsébeti Képviselő-testület rendkívüli ülése 2013. április 26-án

Egy héttel az áprilisi Képviselő-testületi ülés után (amelyről még készül a beszámoló), rendkívüli ülésre gyűltek össze a testület tagjai. Ennek oka, hogy az előző ülésen meghozott döntések feldolgozása során arra a következtetésekre jutott a Pénzügyi Osztály, hogy további határozatokat kell hozni ahhoz, hogy a döntés jogszerűen végrehajtható legyen. A javaslatok azzal a napirendi ponttal kapcsolatosak, amely a Duna partján épült étterem és szálloda építésével kapcsolatos kezesség vállalással függnek össze.

  A Vízisport utcában épült ingatlan megvásárlásáról döntött a testület az előző ülésen (a szerződéseknek megfelelően). Azonban ezt már a szerződés megkötésénél is csak hitel felvételével tartotta megvalósíthatónak. Időközben a törvényi környezet megváltozott, az önkormányzatok csak a kormány előzetes engedélyével vehetnek fel hitelt. A tervezett hitel összege 700 millió forint. A futamidő alatt a kamat 231 millió forint. A hitelt 8 év alatt kellene visszafizetni. A képviselő-testület döntött a kérelem beadásáról és a szükséges mellékletek összeállításáról. A kormány engedélye esetén közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi tulajdonos hosszú távra bérbe adta az üzemeltetést, ami igen előnytelen feltételeket ad egy tulajdonos váltáshoz.

   Az önkormányzatnak minden évben - a költségvetéshez kapcsolódóan – el kell készítenie a következő három évre szóló adósság kötelezettségeinek felsorolását. Most ezt is módosítottuk, a tervezett hitel beszámításával.

   Végezetül a fentiek figyelembe vételével módosította a testület a 2013. évi költségvetést. Erre azért volt szükség, mert a kormány elé kerülő kérelemhez mellékelni kell a hitelfelvételt már tartalmazó költségvetést is.
Meg szeretném jegyezni, hogy tekintettel a témára – szoros kivételként – a jelen lévő ellenzék is megszavazta a költségvetést, hiszen ez most csak technikai módosítás volt. Máskor ez nem szokott előfordulni, mivel nem egyeztetnek velünk, így nem tudunk felelősséget vállalni az ott leírtakért.
 


Összeállította: Komoróczy László