Pesterzsébeti Értékalapú koncepció és rendezési szabályzat

A testület elfogadta Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Értékalapú Koncepcióját, véleményezte a Fővárosi Településszerkezeti Tervet (FTSZ) és a Fővárosi Rendezési Szabályzatot (FRSZ). Az értékalapú koncepcióról tudni kell, hogy szervesen beépíti a korábbi kerületi terveket, az itt élők mintegy egy évvel ezelőtt lakossági fórumon ismerkedhettek meg vele. A színvonalas és részletes anyag igencsak terjedelmes, a 200 oldalnyi szövegrészt térképmellékletek színesítik.


Az FTSZ és az FRSZ mindkettő új anyag, a kerületi képviselők csak ezen a testületi ülésen ismerkedhettek vele. Hasonlóan az értékalapú koncepcióhoz, ez a kettő is igencsak terjedelmes: a településszerkezeti terv 170 oldal, míg maga a szabályzat több mint 80 oldal, rengeteg melléklettel. A főépítész kigyűjtötte azokat a pontokat, ahol a kerület érdeke, eddigi elképzelései, előírásai ütköznek a fővárosi koncepcióval.


A testület vita nélkül fogadta el mindkét anyagot. Csaszny Márton hozzászólásában támogatta a főépítész által tett javaslatot, egyben csodálkozott, hogy a testületből rajta kívül senkinek sincs véleménye, kérdése egy olyan témáról, amely több tíz évre fogja meghatározni városrészünk jövőjét. Saját részéről bevallotta, hogy ő bizony nem tudta kellően átnézni ezt a hatalmas anyagot. Egyúttal kérte, hogy az érdeklődő képviselők kapjanak a főépítésztől egy előadás keretében összefoglalót a Településszerkezeti Tervben szereplő változásokról.