Képviselő-testületi ülés Pesterzsébeten, 2013.01.16.

A tervezetthez képest sokkal hamarabb megtartotta első ülését a Pesterzsébeti Képviselő-testület ebben az évben. Erről kivételesen nem a helyi fideszes vezetés tehet: a kormánytól és a fővárostól érkezett olyan határidős feladat, ami miatt ismét kapkodni kellett, ahogy majd ki is derül a beszámolóból. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint rendkívüli ülés esetén csak az előzetesen megküldött napirendet tárgyalja a testület. Ebben az esetben három előterjesztést kaptunk.

A nap összevont bizottsági üléssel kezdődött, hiszen nem volt idő arra, hogy a szokásos rendben lefolyhassanak az ülések. Minden bizottság a nagyteremben volt, így egyszerre tehették fel a kérdéseiket és hallhatták a válaszokat. A bizottsági ülés után a külsős, szakértő tagok elmentek és a testület megkezdte munkáját.

    Elsőként a 2013. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezését tárgyaltuk, mivel igen rövid határidőt szabtak ki rá, és nem volt idő kivárni a rendes ülést. Az előterjesztés részletesen tárgyalta mindazokat a változtatásokat, melyeket az elmúlt évben hozott a parlament, és amelyek zömében negatívan érintették kerületünket. Így az új önkormányzati finanszírozási rend szerint megszűnt a személyi jövedelemadó-átengedés, a település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint a kerületek jövedelemkülönbségének kiegyenlítő mechanizmusa.

Megváltoztatta az Országgyűlés azokat a törvényeket is, melyek a forrásmegosztást szabályozzák. Ennek lényege, hogy a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 47 % helyett 51 %-ra nő, míg a kerületek részesedése 53 %-ról 49 %-ra csökken. Ezt a 4 %-ot a főváros köteles a BKV-ra fordítani. Azaz, a BKV finanszírozását teljes egészében a kerületektől elvont pénzből adja a főváros, a postás szerepét játszva.

A tervezett bevételek alapján közel 500 millió forinttal kevesebb lesz a bevételünk mint a tavalyi évben. A már nem tervezhető személyi jövedelemadóból 204 millióval, az iparűzési adóból pedig 222 millióval jön kevesebb. De az idegenforgalmi adó is csökken 2 millióval. Pedig, hogy mondtuk az ősszel, most már maradjon nálunk a kivetési jog, de persze hiába...  A súlyadó egy jelentős részét pedig elvonták tőlünk, de az illeték bevétel meg teljesen eltűnt (eddig a főváros szedte be és osztotta szét).

Sajnos, azt még nem tudják pontosan megmondani a szakemberek, hogy az elvett feladatokra fordítandó összegek mennyivel csökkentik ténylegesen a kiadásainkat. 
Mindenesetre a most folyó számítások azt mutatják, hogy a fentebb említett és más intézkedések következtében 1,4 milliárd forinttal érkezik kevesebb a költségvetésünkbe, az elvont feladatok pedig 800 – 900 millióba kerültek volna. A többi a kormány haszna... Lesz miből kifizetni az „átvállalt” adósságot! 

A vita igen nagy csúsztatásokkal folyt, a fideszes alpolgármester emelkedő bevételekről és a fővárosnál jelentős iparűzési adó emelkedéssel számolt. Erre Komoróczy László csökkenő termelésről és bezáró üzemekkel válaszolt. Az alpolgármester úr erős csúsztatással folytatta (például direkt összecserélte a kerületi részesedés 4 %-os csökkenését a kerületek közötti arány változatlanul maradásával, az iparűzési adó arányának megváltoztatását a ténylegesen befizetett összeggel) és az MSZP szokásos riogatását emlegette. Erre viszontválaszában Komoróczy László elmagyarázta, hogy a BKV-t teljes, a főváros által fizetett részét a kerületektől vették el, ezzel csökkent a részünk. Egy kisebb összegből pedig a változatlan százalék is kisebb lesz. Az adatokkal pedig nem riogatott, hiszen egy állami intézmény, a Központi Statisztikai Hivatal adatait idézte. Például a versenyszférában 35300 fővel csökkent a foglalkoztatottak száma, de csökkent az ipari termelés nagysága is, nem is kevéssel. 
Végül a képviselő-testület többsége módosítással elfogadta a javaslatot és tudomásul vette a fővárosi rendelet-tervezetet, mert a törvény előírásai szerint készült, de kifogásoljuk az iparűzési adó kiszámítási módját.

    Ezt követően módosította a testület 028/2012 (II. 7.) Önkormányzati rendeletét és jóváhagyta haszonélvezeti jog alapítását a Vizisport u. 12 – 18. szám alatti ingatlanon lévő Duna-Ág Invest Kft. által megvalósított épületre (szálloda és étterem).
A haszonélvezeti jog alapításával egyidejűleg az Önkormányzat a haszonélvezeti jog gyakorlását átengedi addig, amíg rendben mennek a dolgok, és az átadás és a visszavétel is térítésmentesen történik. Ez egy biztosíték az Önkormányzat részére.

   A következő soron kívüli napirendi pontot a Belügyminisztérium miatt kellett felvenni. Január 8-án kelt levelükben 26, Pesterzsébet területén lévő állami tulajdonú épület vagy terület átadását javasolták kerületünknek, de legkésőbb január 21-én válaszolni kell rá. Ennyi idő alatt még bejárni sem igen lehet őket, nemhogy felmérni, stb.
Így a hivatal dolgozóinak első tájékozódása és javaslata alapján a 26-ból 18 ingatlant kérünk a felajánlottakból, a testület döntése alapján.
A következő lépésként a Minisztérium előkészíti a kormánydöntést és az átadási szerződéseket. Kedvező döntés esetén az ingyenesen átadott ingatlanokat 15 évig nem lehet eladni, rendeltetésszerűen (ahogy a szerződésben lesz) használni, karbantartani, stb. Minden évben (tehát 15 évig) év végén jelentést kell írni a hasznosításról, tervekről.Összeállította: Komoróczy László