MSZP állásfoglalás

· A Fidesz kormányellenes demonstrációvá akarja silányítani a nemzet ünnepét. Budapest legforgalmasabb pontján, az Erzsébet-híd pesti hídf?jénél akarnak utcai demonstrációt tartani.
· Emlékezzünk a képekre: ott már szó sem volt békés tüntet?kr?l, ott molotov-koktélok repültek, ott lett utcak?b?l fegyver. Ott állítottak barikádot a feldühödött randalírozók a város „testi épségére” vigyázó rend?rökkel szemben. És most ott állíttat magának színpadot Orbán Viktor.
· Orbán Viktor úgy tesz, mintha nem értené, miért veszélyes üzenet a helyszínválasztása. Valójában azonban tudja, éppen azért csinálja. Ismét a széls?jobbnak kacsint.
· T?lük reméli a nyugtalanság, a rendetlenség fenntartását, mert a rend, a nyugalom neki személyesen nem érdeke. Minél rosszabb a kormánynak és Magyarországnak, annál jobb Orbán Viktornak – ? így gondolkodik.
· Ez a széls?jobbkéz-szabály: amikor a széls?séges szavazók megnyerése érdekében a „mérsékeltek” készséggel maguk elé engedik a széls?jobboldali segédcsapatokat. Aztán majd ismét a rend?rségb?l csinálnak b?nbakot,
· Felel?tlen, cinikus, megosztó politika ez, amivel kevesen nyerhetnek, de egész Magyarország veszíthet rajta.

· Orbán Viktor újabb ultimátumot intézett a kormánypártokhoz. Meg akarja tiltani, hogy részt vegyenek a március 15-i megemlékezéseken. Nem fogadjuk el az ultimátumpolitizálást! Visszautasítjuk, hogy az ellenzéki vezér meg akarja szabni, ki ünnepelhet és ki nem.
· A kormány és az MSZP éppen Orbán Viktor miatt tartja fontosnak, hogy a pártpolitika távol maradjon az ünnept?l. Azért, hogy megosztás és kirekesztés helyett a méltó és békés ünneplésé legyen a f?szerep.
· A pártpolitika távolmaradása a nemzeti ünnept?l nem némaságot, hanem felel?sséget jelent. Az MSZP nyugodtan, méltóságteljesen akar ünnepelni. A Fidesz viszont újból lázítja az embereket.
· A széls?ségesek most újból bátorítás kaptak arra, hogy Budapest tereit birtokba vegyék. És ez komoly aggodalomra ad okot. Mert nem a néhány beszámíthatatlan h?zöng? jelenti az igazi veszélyt, hanem azok, akik számításból bátorítást adnak nekik.
· Ez a széls?jobbkéz-szabály: amikor a széls?séges szavazók megnyerése érdekében a „mérsékeltek” készséggel maguk elé engedik a széls?jobboldali segédcsapatokat.
· Nekünk a széls?ségek nem szövetségeseink, hanem ellenségeseink. Orbán Viktor azonban ellenzékben is mindent elkövetett, hogy meg?rizze a széls?ségesek támogatását. Hát sikerült: a radikálisokból verbuválódik Orbán Viktor új többsége, aminek célja, hogy megdöntsék a kormányt, bármi áron.