Jeles napok májusban, Pesterzsébeti szemmel

                                            Hosszú tél, munka, gond, betegség
                                            úgy meglopta ezt a tavaszt,
                                            hogy most elálmélkodva nézem
                                            a hirtelen megjött vigaszt:

                                            Te vagy, május? Csakugyan itt vagy?
                                            Hogy lettél kész ilyen hamar?
                                            Néhány nap alatt mennyi szépség!
                                            A vén föld milyen fiatal!..."

                                                                           Szabó Lőrinc: A fákhoz, a költőkhöz

Május- tavaszutó – pünkösd hava – ígéret hava.

Az antik világban Maia istennőnek volt szentelve, aki a föld termékenységét oltalmazta, a szaporulat felelőse volt. Innen, illetve férfi párja, Maius nevéből ered a hónap neve.

Nézzük e szép tavaszi-nyárelei hónap jelesebb napjait.

Itt van mindjárt május elseje, amely több okból is kiemelkedő nap.
Sok helyütt májusfát állítottak a természet újjászületésének szimbólumaként.
A székelyek jakabfának, hajnalfának is nevezik.
A források már a XV. században is említik e szokást, de eredete sokkal régebbi, a római Florália  pogány szokásából eredeztethető. Ezeknek a több napig tartó fesztiváloknak a kései utóda a majális.
A későbbi századokban a legények májusfát állítottak a lányos házak elé. Ezzel adták a falu tudtára, hogy melyik lány tetszik nekik.

E nap 1890-ben, a II. Internacinálé megalakulásával lett a nemzetközi munkásmozgalom szolidaritási napja, a Munka Ünnepe.  A határozat az ünneplő nép számára csak gazdagította az ünnepet; bővítette a majális és a májusfa –állítás szokását.
A mai napig világszerte munkaszünettel, majálissal, kirándulásokkal, összejövetelekkel ünneplik e napot.
Sokan közülünk jó szívvel emlékszünk még ifjúságunk virslis-sörös-felvonulásos május elsejéire.
Az egyház, hogy ellensúlyozza a kommunista befolyást, még meg is szentelte a napot; XII. Pius május elsejét Munkás Szent József mellékünnepévé avatta, 1955-ben.

1931-ben e napon adták át az Empire State Buildinget New-Yorkban.

1994. május elsején halt meg versenyzés közben Ayton Senna.
2004-ben e napon állították fel a Városligetben a ma is látható időórát, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk alkalmából. (Pontosabban egy nappal előbb avatták, de május 1-re volt időzítve.)

1896. május 2-án megnyílt Budapesten a kontinens első földalatti vasútja.
Bármilyen hihetetlen: 20 hónap alatt és a tervezett költségvetésen belül készült el!

Minden évben május első vasárnapján ünnepeljük Magyarországon az Anyák Napját.
Az amerikai eredetű hagyományt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg, az első megemlékezést 1925-ben szervezték.

Május 5-e az Európa nap. Az 1949-ben, Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága1964-ben határozta el ezt az ünnepet.

Május 9. Európában e napon ért véget a második világháború.
1945-ben április 25-én az amerikai és szovjet csapatok találkoztak az Elbánál, április 30-án a szovjet hadsereg elfoglalta a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett, május 8-án a III. Birodalom kapitulált, a német hadsereg feltétel nélkül letette a fegyvert, másnap a szovjet erők elérték Prágát, ezzel az európai hadszíntéren véget ért a háború.
Ezen a napon a fasizmus felett aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a Béke Napja is.

Nézzük a katolikus egyház májusi ünnepeit.
A húsvétot követő 40. nap, áldozócsütörtök, Urunk Mennybemenetele.
A húsvétot követő 50. nap a szentlélek eljövetele, pünkösd, idén május 19-20-ára esik.
Ez az a „történelmi pillanat”, amikor az idegen népek közé téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény vallás világhódító útjára indult.
A pünkösdöt követő vasárnap Szentháromság vasárnapja, „kicsipünkösd”.

De, mint tudjuk, az Újtestamentum az Ótestamentumból ered, ezért hát emlékezzünk meg zsidó vallású honfitársaink ünnepéről, a Sávoutról, mely idén május 14-15-ére esik.
A zsidók az Egyiptomból való kivonulást követő hetedik hétben Mózes vezetésével letáboroztak a Sínai-hegy lábánál, ahol Isten átadta a Tízparancsolatot.
A Tízparancsolat az alapja a Tóra további 613 parancsolatának. Így Sávout a Tízparancsolat és a Tóra átvételének ünnepe.
Izraelben ennek az ünnepnek mezőgazdasági jelentősége is van: az utolsó gabonaaratás ünnepe, valamint a gyümölcsszedés kezdetét jelzi.

Május utolsó vasárnapja. E nap a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség határozata alapján 1950 óta Nemzetközi Gyermeknap. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira.

Kellemes programokat, jó szórakozást kívánok Önöknek ebben az eseménydús hónapban!
Budai Juli