Tabajdi Csaba: Hol volt Szájer József az elmúlt hat évben?

Miért tesz nacionalista és inkompetens nyilatkozatot a Fidesz EP delegációvezetője?

"A Fidesz tehetséges európai politikusaiból nacionalista bábokat farag. Más magyarázatot nem találok Szájer József azon nyilatkozatára, amely szerint "Magyarország eddig nem a magyar érdeket képviselte az Európai Unióban, hanem az Európai Unió érdekeit Magyarországon", illetve azt állítja, hogy a magyar kormány az uniós érdeket akarja "lenyomni a magyarok torkán". Mintha Szájer József az elmúlt hat évben nem belülről látta volna az Európai Unió működését, ahol még a legnagyobb Németország sem tudja egy az egyben érvényesíteni saját akaratát. Éppen ez az Európai Unió lényege: saját érdekét minden tagállam határozottan képviseli, de a közös és kölcsönösen hasznos célok érdekében mindenki tekintettel van a másikra is" - reagált Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegáció vezetője Szájer József április 27-i nyilatkozatára.

"A magyar érdeket a magyar kormányon és a magyar európai parlamenti képviselőkön kívül senki nem fogja képviselni. Az Európai Unió működése azonban a határozott nemzeti érdekérvényesítésen túl a megegyezésen és a kölcsönösen előnyös kompromisszumokon alapul. A magyar európai parlamenti képviselőknek a nemzeti érdek képviselete mellett az össz-európai érdekekre is figyelemmel kell lennie. Szájer József ezzel bizonyára tisztában van, felsőbb utasításra mégis olyan nyilatkozatot tesz, amely még 2010-ben is azt sejteti, hogy "van élet az Európai Unión kívül" - mondta a szocialista delegációvezető.

Tabajdi Csaba hangsúlyozta, hogy a baloldali kormányok az elmúlt nyolc évben számos alkalommal sikeresen érvényesítették a magyar nemzeti érdeket az Európai Unióban. A csatlakozási tárgyalások során sikerült elérnünk, hogy az új tagállamok közül Magyarország kapja egy főre számítva a legmagasabb közvetlen agrártámogatást. A 2007-13-as költségvetési vita során a magyar kormány és az európai parlamenti képviselők nettó 24,7 milliárd euró, társfinanszírozással együtt körülbelül 8000 milliárd forint fejlesztési forrást harcoltak ki az országnak. Sikerült azt is elérnünk, hogy ezeket a fejlesztési forrásokat kedvező felhasználási szabályokkal hívhassuk le. Az ország elismerését jelzi, hogy az EU Innovációs és Technológiai Intézetének székhelye Budapestre került.

Szájer József a hatékony nemzeti érdekérvényesítés példájaként említette a ciántechnológiás bányászat uniós betiltásának kezdeményezését. Ennek kapcsán Tabajdi Csaba felhívta a figyelmet, hogy a Fidesznek nem sikerült maga mögé állítani saját frakcióját egy olyan határozat elfogadása érdekében, amely konkrétan felszólítaná az Európai Bizottságot a jogszabályi kezdeményezésre. Ezt a szocialisták és zöldek módosító indítványa garantálhatja, amelyet ha nem sikerül elfogadni, értelmét veszíti a kezdeményezés. Persze az is segíthette volna a magyar érdekérvényesítést, ha Orbán Viktor egyeztet európai párttársával Traian Basescu román elnökkel. Nem elég Tusnádfürdőn együtt fényképezkedni, a fontos ügyekben használni kell a nemzetközi kapcsolatokat. Persze csak akkor, ha azok léteznek - mondta a magyar delegációvezető.

A Fidesz túlfűtött nacionalizmustól vezérelt politikája már az új európai parlamenti ciklus elején kudarcot vallott, amikor nem sikerült megszerezniük a néppárti frakció támogatását a magyar szempontból kulcsfontosságú Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup újraalakításához. Akkor a Fidesz a 265 fős néppárti frakcióból alig 40 támogatót tudott szerezni egy magyar szempontból kulcsfontosságú ügyhöz és kudarcot vallott. Ha ezt nevezi Szájer József hatékony nemzeti érdekérvényesítésnek, akkor Magyarország súlyos kudarcok előtt áll az uniós és a nemzetközi színtéren.

2010.04.30.